Thứ tư Ngày 29 Tháng 09 Năm 2021, 03:46:42

Trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân

Ngày đăng: 05/07/2021

QK2 – Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 60/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 (TT60/2021) quy định trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân (CCCD).

Theo đó, công dân đến địa điểm làm thủ tục cấp CCCD theo quy định tại địa phương hoặc thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công Bộ Công an để đăng ký thời gian, địa điểm làm thủ tục đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD.

Công an tỉnh Phú Thọ đẩy nhanh tiến độ làm thủ tục cấp căn cước công dân trên địa bàn.

Công dân đủ điều kiện cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD thì cán bộ thực hiện tiếp nhận hồ sơ và thực hiện theo quy định. Công dân không đủ điều kiện cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD thì cán bộ thực hiện từ chối tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD và nêu rõ lý do.Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật thì xử lý theo quy định.

TT60/2021 quy định rõ, sau khi tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD, cán bộ thu nhận thông tin công dân phải thực hiện nghiêm các bước: Tìm kiếm thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lập hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD; lựa chọn loại cấp CCCD (cấp, đổi, cấp lại) và tiến hành mô tả đặc điểm nhân dạng của công dân; thu nhận vân tay của công dân; chụp ảnh chân dung của công dân; in phiếu thu nhận thông tin CCCD cho công dân kiểm tra, ký, ghi rõ họ tên; cán bộ thu nhận thông tin công dân kiểm tra, ký, ghi rõ họ tên; in phiếu thu thập thông tin dân cư (nếu có), phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư (nếu có) cho công dân kiểm tra, ký, ghi rõ họ tên; thu lệ phí theo quy định; đồng thời thu hồi chứng minh nhân dân, CCCD cũ đối với trường hợp công dân làm thủ tục đổi từ chứng minh nhân dân sang thẻ CCCD, đổi thẻ CCCD và cấp giấy hẹn trả kết quả giải quyết cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD cho công dân.

Cán bộ thu nhận thông tin công dân có trách nhiệm bàn giao hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD cho bộ phận phân loại hồ sơ, chuyển phiếu thu thập thông tin dân cư (nếu có), phiếu cập nhật chỉnh sửa thông tin dân cư (nếu có) cho công an cấp xã  nơi công dân đăng ký thường trú.

Công an cấp xã khi nhận được phiếu thu thập thông tin dân cư, phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư phải tiến hành kiểm tra xác minh và thực hiện phê duyệt, cập nhật thông tin công dân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

TT60/2021 của Bộ Công an có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2021, thay thế Thông tư số 11/2016/TT-BCA ngày 4/3/2016 quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD và Thông tư số 48/2019/TT-BCA ngày 15/10/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2016/TT-BCA ngày 4/3/2016 quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD.

VIỆT CƯỜNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *