Chủ nhật Ngày 08 Tháng 12 Năm 2019, 11:12:39

Triển khai Đề án Văn hóa công vụ trong Quân đội

Ngày đăng: 18/03/2019

QK2 – Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ và hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, Cục Chính trị Quân khu đã chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện Đề án này. Theo đó, các cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt nghiêm túc Quyết định, nội dung Đề án cùng các văn bản có liên quan, trọng tâm là: Điều lệnh Quản lý bộ đội; Chỉ thị của Quân ủy Trung ương về tiếp tục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực và thực hiện nếp sống văn minh trong Quân đội; Thông tư của Bộ Quốc phòng về quy định tiếp công dân; Chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong các đơn vị Quân đội và các nội dung phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”…

Thực hiện quy định báo cáo theo Điều lệnh trong giao ban ở Sư đoàn 355. Ảnh: VIỆT KHÔI

Đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp thực hiện nghiêm túc trách nhiệm nêu gương về chuẩn mực văn hóa công vụ phù hợp văn hóa, phong tục và Điều lệnh Quân đội.

Các cơ quan, đơn vị chủ động lựa chọn nội dung thực hiện văn hóa công vụ để bổ sung vào kế hoạch, quy chế của cấp ủy đảng, cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị của cán bộ đảng viên cũng như chỉ tiêu thi đua, đột phá vào những khâu yếu, mặt yếu, những bất cấp vướng mắc…, từ đó góp phần làm chuyển biến về ý thức tránh nhiệm, phương pháp tác phong ứng xử, giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

VIỆT LONG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *