Thứ ba,22/01/2019 | 08:00:06 GMT+7

Trẻ em như búp trên cành…

Ngày đăng: 04/06/2018

QK2 – “Trẻ em như búp trên cành / Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan” là hai câu thơ chứa chan tình thương yêu của Bác đối với thế hệ măng non. Sinh thời Bác Hồ kính yêu luôn dành cho các cháu thiếu niên, nhi đồng tình thương yêu và quan tâm đặc biệt. Với Bác, trẻ em là những mầm non, những người chủ tương lai của đất nước. Người dạy: “Thiếu niên, nhi đồng là người chủ tương lai của nước nhà. Vì vậy, chăm sóc và giáo dục tốt các cháu là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân. Công tác đó phải làm kiên trì, bền bỉ…”

Con em cán bộ, QNCN cơ quan Quân khu tham gia các hoạt động vui chơi bổ ích.

Khắc ghi lời dạy đó của Bác, Đảng và Nhà nước ta luôn coi nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc trẻ em là một trong những nội dung cơ bản của chiến lược con người. Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ cho thế hệ măng non luôn được các cấp, các ngành và toàn xã hội quan tâm, thực hiện tốt. Điều đó được thể hiện qua những chính sách đúng đắn, ưu tiên đầu tư hàng đầu cho sự nghiệp giáo dục, bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Với sự vào cuộc đồng bộ, toàn diện nên công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em ở nước ta đã và đang đạt được những kết quả quan trọng, vững chắc.

Thực tế cho thấy, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, chú trọng, kiện toàn thể chế, pháp luật, chính sách về bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương đã quan tâm bố trí kinh phí thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục và vận động xã hội về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em cũng góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cả cộng đồng. Các tổ chức chính trị – xã hội, nhà trường, gia đình và toàn xã hội luôn quan tâm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho trẻ em.

Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em vừa là mục tiêu vừa là động lực trong chiến lực phát triển nguồn nhân lực của Đảng và Nhà nước vì sự phát triển bền vững của đất nước. “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai” như một thông điệp về công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em cần được thực hiện mọi lúc, mọi nơi để tất cả trẻ em đều có môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện, bình đẳng hướng tới một tương lai tốt đẹp nhất.

Hiện nay, ở nước ta các quyền và môi trường sống của trẻ em ngày càng được đảm bảo; trẻ em khó khăn và có hoàn cảnh đặc biệt được quan tâm. Tuy nhiên, công tác này cũng còn nhiều khó khăn, thách thức gây bức xúc trong xã hội, như: Trẻ em bị xâm hại, ngược đãi, bạo lực; trẻ em bị suy dinh dưỡng; trẻ thiếu sân chơi; trẻ em bị đuối nước trong dịp hè… Để công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em thực sự đạt hiệu quả vững chắc cần sự chung tay, góp sức, vào cuộc của cả cộng đồng xã hội; đồng thời, tập trung giải quyết những khó khăn, thách thức trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em; chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân dân, huy động cả hệ thống chính trị và cộng đồng chung tay xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh cho trẻ em.

Bài, ảnh: VŨ THƯ

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *