Thứ ba Ngày 04 Tháng 08 Năm 2020, 08:54:40

Toàn quân nỗ lực, sáng tạo, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, năm 2020

Ngày đăng: 24/06/2020

Toàn quân bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2020 trong bối cảnh thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp, dịch bệnh hoành hành, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức, song Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy và đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, bám sát thực tiễn, đề cao trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ; nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, tạo được chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác, nổi bật là:

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo toàn quân thường xuyên nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý hiệu quả các tình huống; có nhiều chủ trương, biện pháp đấu tranh bảo vệ vững chắc biên giới, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, không để bị động, bất ngờ, nhất là ở những thời điểm phức tạp, nhạy cảm về quốc phòng, an ninh (QPAN).

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, triển khai, thực hiện có hiệu quả, nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về các chiến lược: Quốc phòng Việt Nam; Quân sự Việt Nam; Bảo vệ biên giới quốc gia; Bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; kịp thời tham mưu với Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về Chiến lược phát triển Ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030, định hướng năm 2045; chủ động xây dựng dự thảo nghị quyết của Quốc hội về việc Việt Nam tham gia hoạt động giữ gìn hòa bình của Liên hợp quốc. Thực hiện tốt nhiệm vụ kết hợp QPAN với kinh tế, kinh tế với QPAN; tích cực tháo gỡ những vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, tham gia và tìm mọi giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH), xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng đất nước. Bộ Quốc phòng đã xây dựng, hoàn chỉnh dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam, trình Quốc hội khóa XIV cho ý kiến tại Kỳ họp thứ chín. Đã tích cực xây dựng, báo cáo Bộ Chính trị, Chính phủ, Đề án bảo đảm QPAN gắn với phát triển KT-XH trên tuyến biên giới, nhằm tăng cường tiềm lực, hoàn thiện thế trận quốc phòng toàn dân (QPTD) gắn với thế trận an ninh nhân dân trên các vùng, miền và địa bàn cả nước. Đây là những chủ trương, chính sách lớn, góp phần cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng về quốc phòng, quân sự, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quốc phòng, quân sự, giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn đặt ra, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

LLVT huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) vận chuyển quà tặng đồng bào nghèo xã Kim Thủy. Ảnh: HỮU HIỆP

Toàn quân đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng vững chắc nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân. Trong đó, Bộ Quốc phòng đã thường xuyên phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương chỉ đạo phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực vào xây dựng, củng cố nền QPTD, xây dựng và từng bước hoàn thiện khu vực phòng thủ các cấp, bảo đảm phù hợp với thực tiễn, có tính linh hoạt, cơ động cao, tạo thế bố trí chiến lược và thế trận liên hoàn, vững chắc trên phạm vi cả nước. Các đơn vị, địa phương đã chủ động điều chỉnh, quy hoạch thế trận quân sự, hoàn chỉnh các phương án, kế hoạch tác chiến phù hợp với thực tiễn và các chiến lược về quốc phòng, quân sự của Đảng.

Trong 6 tháng đầu năm, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, toàn quân đã nỗ lực, quyết liệt, sáng tạo, trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19; cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả các chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch. Ngay sau khi phát hiện dịch xâm nhập vào nước ta, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, “chống dịch là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình”; Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng, tổ chức cuộc diễn tập quy mô toàn quân về phòng, chống dịch, đề ra các giải pháp chiến lược ứng phó với từng cấp độ dịch. Các đơn vị toàn quân, nhất là Bộ đội Biên phòng, các đơn vị trên tuyến biên giới đã triển khai hàng nghìn điểm chốt chặn dọc tuyến biên giới, tổ chức hàng trăm điểm đón tiếp, thực hiện cách ly tập trung đối với các công dân Việt Nam trở về từ nước ngoài. Các đơn vị trong toàn quân, nhất là các lực lượng chuyên ngành như: Quân y, hóa học, hậu cần, kỹ thuật… đã tích cực triển khai lực lượng, phương tiện, đưa đón công dân, bảo đảm ăn ở, xử lý môi trường tại một số địa phương. Ngành quân y đã chủ động nghiên cứu, sản xuất thành công bộ kit, chẩn đoán nhanh virus SARS-CoV-2, xây dựng các bộ tài liệu để phổ biến kiến thức về dịch Covid-19 cho toàn dân, toàn quân. Trong quá trình phòng, chống dịch, lực lượng quân y và các cơ sở y tế trong quân đội đã thăm khám, điều trị, theo dõi, giám sát y tế cho hàng chục nghìn trường hợp, bảo đảm tốt an toàn y tế, không có hiện tượng lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh được đẩy mạnh, nâng cao nhận thức cho toàn dân, toàn quân về dịch bệnh, biến sức mạnh tinh thần thành sức mạnh vật chất trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, xung kích, nòng cốt và luôn là lực lượng trên tuyến đầu tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, nhân dân và bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao; góp phần tô thắm, lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Cùng với lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các đơn vị khu vực phía Nam và Đồng bằng sông Cửu Long, triển khai lực lượng, phương tiện, tích cực giúp đỡ nhân dân khắc phục hạn hán, mặn xâm nhập. Đã tổ chức hàng nghìn chuyến xe, vận chuyển, cấp phát hàng chục nghìn mét khối nước sạch phục vụ sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn Đồng bằng sông Cửu Long. Việc giúp nhân dân trong phòng, chống thiên tai, hỏa hoạn, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn được thực hiện trách nhiệm, rộng khắp trong toàn quân. Sự nỗ lực của toàn quân trong phòng, chống dịch bệnh, thiên tai thời gian qua đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, làm cho hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ thêm tỏa sáng, thực sự là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Bên cạnh nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, các đơn vị toàn quân đã tập trung đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá, duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), vừa phòng, chống dịch, vừa giữ vững và nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, giáo dục, đào tạo; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD), mẫu mực tiêu biểu, giữ nghiêm kỷ luật. Trong đó, các đơn vị đã quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, các địa bàn trọng điểm và không gian mạng, ngăn chặn hiệu quả các cuộc tấn công mạng, bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia dân tộc, chủ quyền Tổ quốc trên không gian mạng. Toàn quân tích cực triển khai, thực hiện hiệu quả Kết luận số 60-KL/QUTW ngày 18-1-2019 tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20-12-2012 về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. Có nhiều giải pháp đổi mới và ứng dụng công nghệ thông tin vào nâng cao chất lượng huấn luyện; quan tâm đầu tư, xây dựng củng cố hệ thống thao trường, bãi tập; chú trọng huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật sát thực tiễn nhiệm vụ, tình huống, gắn với rèn luyện nâng cao sức cơ động, làm chủ vũ khí trang bị mới, nhất là các đơn vị, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Trong quá trình huấn luyện đã kết hợp chặt chẽ với quản lý, rèn luyện kỷ luật, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, các vi phạm thông thường trong toàn quân giảm hơn so với cùng kỳ năm 2019. Tiếp tục thực hiện tốt Chiến lược phát triển giáo dục, đào tạo (GD&ĐT); thực hiện nghiêm Kết luận số 16-KL/TW của Bộ chính trị về Tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2021, quyết liệt điều chỉnh tổ chức, lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh. Đã tập trung giảm quân số ở cơ quan chiến lược, chiến dịch, đơn vị bảo đảm, phục vụ, ưu tiên cho các đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ chiến đấu.

Công tác xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị được triển khai thực hiện hiệu quả với nhiều giải pháp khoa học, sáng tạo. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Triển khai thực hiện tốt Phong trào Thi đua Quyết thắng, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; thực hiện tốt đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Quân đội. Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X. Chủ động, nhạy bén trong định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn quân trước những vấn đề mới, phức tạp nhạy cảm, xây dựng cho mọi cán bộ, chiến sĩ, nhất là lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới, vùng trời…, luôn đoàn kết, thống nhất, có ý chí, quyết tâm cao, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Các tổ chức đảng trong quân đội luôn quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, của Thường vụ Quân ủy Trung ương về công tác xây dựng Đảng, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp; gương mẫu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy, tổ chức đảng được kiện toàn kịp thời, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất, làm tốt công tác phát triển Đảng trong quân đội. Phong cách công tác có nhiều đổi mới theo hướng sâu sát, quyết liệt, coi trọng hiệu quả, không hình thức, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Các cơ quan, đơn vị từ cấp chi bộ đến đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở tiến hành đại hội đúng thủ tục, nguyên tắc, đạt kết quả tốt, các đồng chí cán bộ chủ trì trúng cấp ủy khóa mới và đại biểu dự đại hội cấp trên với số phiếu tín nhiệm cao. Làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Các cơ quan, đơn vị, nhất là các cơ quan báo chí trong quân đội đã thể hiện rõ vai trò xung kích, đi đầu trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, đấu tranh phòng ngừa với biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Các nhiệm vụ về công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; công tác đầu tư, tài chính, hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế… đều được thực hiện với chất lượng tốt, bảo đảm duy trì thông suốt mọi hoạt động của toàn quân, không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống của bộ đội, đồng thời góp phần tích cực vào phát triển KT-XH, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo bền vững trên các vùng, miền, nhất là trên các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng. Công tác pháp chế, tư pháp, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, phòng, chống tham nhũng được tăng cường. Những vi phạm đều được xem xét, xử lý thỏa đáng, bảo đảm đúng pháp luật, đúng người, đúng tội, không bao che, không có vùng cấm, giữ nghiêm kỷ cương phép nước, kỷ luật quân đội. Tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết công việc, rút ngắn thời gian, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chủ động nghiên cứu, dự báo chiến lược, tham mưu với Đảng, Nhà nước có những bước đi thận trọng, chặt chẽ trong xử lý quan hệ quốc phòng với các nước, nhất là các nước lớn, góp phần giải quyết hài hòa các mối quan hệ giữa các nước, tạo thế cân bằng chiến lược, phục vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Với vai trò làm Chủ tịch ASEAN năm 2020, Việt Nam đã chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng mọi mặt phục vụ các hoạt động liên quan đến quốc phòng và quân đội các nước ASEAN. Tổ chức thành công các hoạt động như: Hội nghị Nhóm làm việc Quan chức Quốc phòng ASEAN; Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN; Hội nghị trực tuyến quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN…  Có thể nói, công tác đối ngoại quốc phòng được tiến hành toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, góp phần xây dựng lòng tin chiến lược, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước và quân đội.

Những tháng cuối năm, tình hình thế giới và khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp. Các nước lớn cạnh tranh gay gắt, trong đó có cuộc chiến thương mại, đồng thời tiếp tục điều chỉnh chiến lược để bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc. Dịch bệnh trên thế giới tuy có chiều hướng giảm, nhưng vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại. Kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm, gây khó khăn thách thức cho các nước, trong đó có Việt Nam. Trong nước, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, song chúng ta cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chống phá Đảng, Nhà nước, nhất là đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, toàn quân cần tập trung thực hiện thật tốt một số vấn đề sau:

Một là, tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước, xử lý hiệu quả các vấn đề về quốc phòng, quân sự

Các cơ quan chiến lược cần chủ động, nhạy bén trong nắm bắt, nghiên cứu tình hình, có dự báo sớm, chính xác xu hướng phát triển của tình hình, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các giải pháp để tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước có chủ trương, đối sách, xử lý thắng lợi các tình huống về quốc phòng, quân sự, không để bị động, bất ngờ. Tập trung tham mưu xử lý hiệu quả các vấn đề chiến lược trong quan hệ quốc tế, vấn đề chủ quyền biển, đảo, biên giới, nhất là các tình huống trên biển, bảo đảm giữ vững chủ quyền, lãnh thổ, lợi ích quốc gia dân tộc, môi trường hòa bình để xây dựng đất nước. Tích cực, chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về chiến lược quốc phòng, quân sự, cụ thể hóa thành các đề án, dự án, kế hoạch, bảo đảm cho nội dung của các chiến lược thực sự đi vào cuộc sống. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quốc phòng, quân sự, tháo gỡ những vướng mắc nảy sinh, đồng thời tạo hành lang pháp lý, bảo đảm tốt công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, quân sự. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để đưa Luật Dân quân tự vệ, Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật về lực lượng dự bị động viên vào cuộc sống. Tiếp tục hoàn thiện và trình Quốc hội thông qua Luật Biên phòng Việt Nam trong Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Hai là, tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức là một nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của các đơn vị. Từ nay đến cuối năm, cấp ủy, người chỉ huy của các cơ quan đơn vị toàn quân cần tập trung thực hiện tốt việc học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Trung ương và Quân ủy Trung ương về công tác xây dựng Đảng nói chung và xây dựng Đảng trong quân đội nói riêng. Năm 2020 cũng là năm cuối của nhiệm kỳ 2015-2020, do đó phải tiếp tục rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đã đặt ra từ đầu nhiệm kỳ để giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng, quyết tâm thực thiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X. Toàn đảng bộ tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Phong trào Thi đua Quyết thắng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Cần phải đề cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì, chống tư tưởng trung bình chủ nghĩa, làm việc cầm chừng. Duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn đảng bộ.

Tập trung thực hiện tốt đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đây là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong 6 tháng cuối năm, do đó các đảng bộ phải tập trung đầu tư công sức, trí tuệ bảo đảm cho các đại hội thành công tốt đẹp, giữ vững nguyên tắc Đảng, bầu được ban chấp hành có đủ uy tín, năng lực, trình độ để lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Trước mắt, cần thực hiện tốt việc kiện toàn đội ngũ cán bộ, chỉ huy gắn với nhân sự đại hội đảng, đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân nhiệm kỳ mới. Xây dựng báo cáo chính trị của đại hội bảo đảm sát thực tiễn, sát nhiệm vụ trọng tâm của từng cơ quan, đơn vị, định hướng đúng đắn phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo của nhiệm kỳ mới, quyết tâm hoàn thành việc tổ chức đại hội theo đúng tiến độ đã xác định với chất lượng cao nhất. Cùng với các nhiệm vụ trên cần thực hiện tốt việc tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội, bảo đảm cho quân đội luôn là lực lượng chính trị tin cậy, trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Ba là, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội, đẩy mạnh điều chỉnh tổ chức, lực lượng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất

Các đơn vị toàn quân phải tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng, kịp thời phát hiện, xử lý hiệu quả các tình huống, quyết không để bị động, bất ngờ. Tiếp tục bổ sung các phương án, kế hoạch tác chiến, bảo đảm sát với thực tế, sát với tình hình. Tích cực nghiên cứu, hoàn chỉnh các dự án, đề án về quân sự, quốc phòng, về kết hợp kinh tế với quốc phòng và ngược lại trên các vùng miền, nhất là các địa bàn trọng yếu về QPAN. Tiếp tục thực hiện Kết luận số 16 và Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị, xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, cơ động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện theo Kết luận số 60-KL/QUTW ngày 18-1-2019 của Quân ủy Trung ương; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu gắn với rèn luyện thể lực của bộ đội, rèn luyện kỷ luật, bám nắm tư tưởng bộ đội, kịp thời giải quyết những vướng mắc nảy sinh, hạn chế tối đa vi phạm thông thường, phấn đấu không có vi phạm nghiêm trọng; chú trọng huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị, khai thác hiệu quả phương tiện, trang bị, khí tài mới, hiện đại. Thực hiện tốt các cuộc diễn tập để kiểm tra, đánh giá tổng thể trình độ chiến đấu của bộ đội, năng lực chỉ huy tham mưu của cán bộ, khả năng hiệp đồng tác chiến của các đơn vị. Làm tốt công tác tuyển sinh quân sự; thực hiện hiệu quả việc tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển GD&ĐT trong quân đội giai đoạn 2011-2020, rút ra những bài học kinh nghiệm để tiếp tục nâng cao chất lượng GD&ĐT trong quân đội thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0. Các nhiệm vụ về bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, phát triển công nghiệp quốc phòng… cần được rà soát, tập trung vào giải quyết các vấn đề có tính chiến lược, trong đó ưu tiên vào xây dựng và thực hiện các đề án, dự án, kế hoạch trong ngắn hạn, trung hạn; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm thường xuyên, ưu tiên cho các nhiệm vụ đột xuất, các đơn vị làm nhiệm vụ SSCĐ, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống, dịch bệnh, nhất là việc tham gia nghiên cứu vaccine phòng, chống dịch Covid-19, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan vào quân đội, góp phần cùng cả nước ngăn chặn, chống tái bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng. Thời điểm cuối năm thường hay xảy ra thiên tai, lũ lụt, do đó các đơn vị cần thực hiện thật tốt nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất để cùng với nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống; thực hiện hiệu quả Phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” và Cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “xóa đói, giảm nghèo”, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công… góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Bốn là, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng vững chắc nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, các cơ quan, đơn vị cần nghiên cứu, nắm chắc chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD, phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22-9-2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Tập trung rà soát nhiệm vụ xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) có quy mô, số lượng phù hợp. Xây dựng lực lượng dự bị động viên (DBĐV) bảo đảm về quy mô, loại hình; tổ chức quản lý, động viên, huấn luyện quân dự bị chặt chẽ, đúng quy định. Cơ quan quân sự các cấp tập trung tham mưu với cấp ủy, chính quyền các địa phương thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, huy động nguồn lực từ địa phương vào xây dựng các công trình quốc phòng trong khu vực phòng thủ, tạo ra kết quả cụ thể, nhằm hiện thực hóa nhiệm vụ xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Bên cạnh đó, cần phối hợp chặt chẽ với Công an nhân dân, thực hiện tốt Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5-9-2019 của Chính phủ, xử lý kịp thời mọi tình huống về QPAN.

Năm là, thực hiện tốt công tác hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng, nâng cao uy tín, vị thế của đất nước và quân đội

Tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết số 806-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Tiếp tục thực hiện Đề án Hội nhập quốc tế về quốc phòng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tập trung thực hiện hiệu quả các đề án, kế hoạch tổng thể về tổ chức các hội nghị, hoạt động quốc phòng, quân sự trong năm 2020 do Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Tiếp tục thúc đẩy quan hệ, hợp tác quốc phòng song phương thực chất, ổn định, hiệu quả cao, ưu tiên hợp tác với các nước có biên giới liền kề, các nước lớn có ý nghĩa chiến lược, các nước ASEAN và bạn bè truyền thống. Chủ động tham gia các cơ chế hợp tác quốc phòng đa phương. Rà soát và triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản đã thỏa thuận, ký kết về hợp tác quốc phòng với các nước. Tăng cường hoạt động giao lưu hữu nghị biên giới, hướng vào xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định cùng phát triển.

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 rất nặng nề, toàn quân cần tiếp tục phát huy tinh thần, khí thế của Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X vừa được tổ chức thành công tại Hà Nội, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, thực hiện đúng lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”(1).

Đại tướng NGÔ XUÂN LỊCH, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

1. Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 14, Nxb CTQG, H.2011, tr.435.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *