Thứ năm Ngày 03 Tháng 12 Năm 2020, 02:26:40

Tọa đàm trực tuyến “Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”

Ngày đăng: 21/10/2020

Thực hiện Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sáng 19-10, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Tọa đàm trực tuyến “Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”.

Đến dự, chỉ đạo và tham gia trả lời trực tuyến tại tọa đàm có GS, TS Phùng Hữu Phú, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS, TS Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký kiêm Ủy viên Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; TS Cao Viết Sinh, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng chí Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. 

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, TS Trần Doãn Tiến, Tổng biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết: Kể từ khi đăng tải thông tin về tọa đàm, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 200 câu hỏi của bạn đọc mong muốn tìm hiểu các nội dung chủ yếu, trọng tâm, cốt lõi trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIII cần góp ý trong thời gian tới. Ban Tổ chức tọa đàm đã tổng hợp các câu hỏi theo chủ đề và nội dung trọng tâm để gửi tới các khách mời tham dự tọa đàm.

Tọa đàm trực tuyến “Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”

Tổng biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Doãn Tiến phát biểu đề dẫn tọa đàm.

Đồng chí Trần Doãn Tiến khẳng định: Việc góp ý vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cũng là đợt sinh hoạt chính trị lớn. Qua đó, tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, làm cho ý Đảng hợp với lòng dân.

Tọa đàm trực tuyến “Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”

Quang cảnh tọa đàm trực tuyến

Tại tọa đàm, các nhà khoa học, các đại biểu và bạn đọc đã tập trung làm rõ hơn những nhóm nội dung, vấn đề cần tập trung góp ý, thảo luận như: Những nội dung trọng tâm trong công tác tuyên truyền, góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; những điểm mới, những nhóm nội dung quan trọng cốt lõi trong dự thảo các văn kiện: Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030; dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, trong đó tập trung vào điểm mới về vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng; những nội dung cơ bản trong các dự thảo các văn kiện cần lấy ý kiến nhân dân…

Các ý kiến tại tọa đàm đã thể hiện tâm huyết, tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm của các nhà khoa học, bạn đọc từ khắp mọi miền đất nước. Cùng với làm rõ, đóng góp ý kiến về các nội dung trên, các đại biểu cũng nhấn mạnh, dự thảo các văn kiện được chuẩn bị một cách công phu, nghiêm túc; bố cục chặt chẽ, khoa học; nội dung ngắn gọn, súc tích, thể hiện tính toàn diện và khái quát cao, cơ bản kết tinh được trí tuệ của Đảng, vừa kế thừa thành tựu của nhiệm kỳ trước, vừa có nhiều phát triển phù hợp với thực tiễn và đổi mới tư duy đối với các vấn đề trọng đại của đất nước trong tình hình mới.

Các ý kiến góp ý tại tọa đàm góp phần góp thêm tiếng nói, góc nhìn nhằm xây dựng văn kiện vừa có cơ sở lý luận và vừa mang tính thực tiễn cao. Ban Tổ chức tọa đàm cho biết sẽ tiếp thu, nghiên cứu, chắt lọc, tổng hợp và chuyển tới các cơ quan có chức năng để tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, trình Tiểu ban Văn kiện.

(QĐND Online)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *