Thứ tư Ngày 12 Tháng 08 Năm 2020, 07:47:16

Tiểu ban Khánh tiết và tuyên truyền thi đua Đại hội Đảng triển khai nhiệm vụ

Ngày đăng: 02/12/2019

QK2 – Sáng 2-12, Tiểu ban Khánh tiết và tuyên truyền thi đua Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ. Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng Tiểu ban chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Trưởng Tiểu ban chủ trì hội nghị.

Đến thời điểm này, Tiểu ban Khánh tiết và tuyên truyền thi đua đã xây dựng Dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu; Dự thảo phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Các đại biểu đã thảo luận phân tích làm rõ thành phần, nội dung, các mốc thời gian; các hoạt động thực tiễn của các cấp, các cơ quan, đơn vị, nhằm triển khai thống nhất, đồng bộ các hoạt động chào mừng.

Đại tá Nguyễn Như Bách, Phó CNCTQK phát biểu làm rõ nội dung, phương pháp hoạt động của Tiểu ban.

Phó TBT Báo QK phát biểu làm rõ nội dung tuyên truyền báo chí.

Theo đó, các hoạt động tuyên truyền, thi đua phải được triển khai với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp, bảo đảm chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí. Thông qua đó củng cố niềm tin, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, của Quân đội và LLVT Quân khu; nâng cao nhận thức về ý nghĩa chính trị của Đại hội Đảng các cấp, từ đó nêu cao ý thức trách nhiệm trong xây dựng Đảng, xây dựng LLVT Quân khu, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, góp phần tích cực trong công tác chuấn bị.

Kết luận hội nghị, Phó Chính ủy Quân khu đã làm rõ hơn về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của tiểu ban; định hướng một số nội dung, phương pháp, cách thức tiến hành; những nhiệm vụ cụ thể của các thành phần, các cơ quan liên quan; để hoạt động tuyên truyền, thi đua cần gắn với những nhiệm vụ cụ thể của LLVT trong năm 2020. Yêu cầu, các thành viên cần tiếp thu triệt để, xác định rõ nhiệm vụ; tiếp tục bổ sung nội dung kế hoạch bảo đảm mang tính tổng thể, phản ánh đầy đủ các hoạt động, có tính khoa học, dễ triển khai thực hiện; sau hội nghị này, mỗi thành viên phải tích cực tham mưu, đề xuất và từng bước triển khai thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ…

Tin, ảnh: TRUNG HIẾU

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *