Thứ sáu Ngày 28 Tháng 02 Năm 2020, 06:32:50

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các công trình, dự án KTQP kết hợp giúp dân giảm nghèo bền vững

Ngày đăng: 25/08/2019

QK2 – Những năm qua, các Đoàn Kinh tế – Quốc phòng (KTQP) trên địa bàn Quân khu đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực triển khai thực hiện dự án khu KTQP và đạt được những kết quả quan trọng. Phóng viên (PV) Báo Quân khu đã có cuộc trao đổi với Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Tư lệnh Quân khu về hiệu quả hoạt động của các Đoàn KTQP trên địa bàn Quân khu.

PV: Thưa đồng chí Tư lệnh Quân khu, trong những năm qua, Bộ Tư lệnh Quân khu có sự chỉ đạo như thế nào với hoạt động của các Đoàn KTQP?

Trung tướng Phùng Sĩ Tấn: Quân khu có 5 đoàn KTQP thực hiện nhiệm vụ tại 6 khu KTQP trên địa bàn 70 xã thuộc 12 huyện của 5 tỉnh biên giới: Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai và Hà Giang. Các địa bàn tương đối phức tạp về địa hình, thời tiết, bố trí dân cư, chủ yếu là đồng bào dân tộc ít người. Với những khó khăn về hạ tầng giao thông, phương thức sản xuất, các Đoàn KTQP có chức năng và nhiệm vụ nắm chắc tình hình, thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của dự án đầu tư xây dựng khu KTQP; đồng thời, thực hiện chức năng chiến đấu, công tác và sản xuất theo quy định của pháp luật. Các Đoàn KTQP đã thực hiện tốt các nhiệm vụ về phát triển kinh tế – xã hội ở các khu KTQP, các vùng dự án theo đúng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Quốc phòng, thông qua các hoạt động khuyến nông, giúp đỡ đồng bào trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, chuyển giao công nghệ; tham gia phát triển sản xuất xây dựng kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện ban đầu để nhân dân ổn định đời sống nơi đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, địa bàn chiến lược, các vùng dự án; làm công tác dân vận, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, củng cố thế trận quốc phòng, an ninh; giữ gìn, bảo vệ môi trường và SSCĐ khi có tình huống. Trong những năm qua, Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu đã phân công một đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu phụ trách công tác kinh tế – quốc phòng; đồng thời ban hành các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo các Đoàn KTQP thực hiện nhiệm vụ.

Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Tư lệnh Quân khu và đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La tham quan mô hình trồng cây chanh leo trên dốc đứng của Đoàn KTQP 326.

PV: Đồng chí đánh giá như thế nào về hiệu quả hoạt động và vai trò của các Đoàn KTQP?

Trung tướng Phùng Sĩ Tấn: Trong những năm qua, các Đoàn KTQP đã khẳng định rõ được vị trí, vai trò và tầm quan trọng trong quá trình thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hình thành thế bố trí chiến lược trọng yếu và đang phát huy hiệu quả to lớn cả về phát triển kinh tế xã hội và tăng cường quốc phòng an ninh, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Các đoàn KTQP đã triển khai đồng bộ có hiệu quả các mặt công tác, như: SSCĐ, huấn luyện và xây dựng đơn vị; xây dựng và bảo vệ KVPT; thực hiện công tác dân vận, bám dân, nắm tình hình địa bàn, giúp dân xóa mù chữ; thực hiện chương trình quân – dân y kết hợp, khám, chữa bệnh, cấp thuốc cho nhân dân trên địa bàn; thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (Dự án ổn định dân cư, dự án nhân rộng mô hình, xây dựng các mô hình điểm cho nhân dân học tập, tham quan; thực hiện dự án bảo vệ và phát triển rừng vành đai biên giới); xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật (đường nông thôn, trường học, hệ thống cấp nước sinh hoạt, công trình thủy lợi); thực hiện Dự án tăng cường Trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu KTQP giai đoạn 2010-2020… Các công trình, dự án do các đoàn KTQP thực hiện phù hợp với điều kiện dân cư, đặc điểm điều kiện kinh tế ở vùng sâu, vùng xa, biên giới mang lại những hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; gắn phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội địa bàn.

TTTTN Đoàn KT-QP 326 giúp dân cấy lúa.

PV: Trong thời gian tới, Bộ Tư lệnh Quân khu có chủ trương phát triển các Đoàn KTQP như thế nào?

Trung tướng Phùng Sĩ Tấn: Bộ Tư lệnh Quân khu tiếp tục thực hiện chủ trương của Bộ Quốc phòng rà soát tổ chức, biên chế các đoàn KTQP, đồng thời rà soát, điều chỉnh quy hoạch khu KTQP; thực hiện tổ chức, biên chế và quy hoạch điều chỉnh các khu KTQP khi có quyết định phê duyệt của Bộ Quốc phòng; tiếp tục chỉ đạo các Đoàn thực hiện nghiêm Thông tư số 294/2017/TT-BQP ngày 24-11-2017 của Bộ Quốc phòng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Đoàn KTQP.

Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo các Đoàn KTQP tiếp tục quản lý, hoàn thành thi công các hạng mục công trình còn dang dở; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện đúng quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng các dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo; thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa bàn, củng cố thế trận quốc phòng an ninh; đẩy mạnh các mô hình kinh tế hộ gia đình, mô hình sản xuất, tạo niềm tin của nhân dân vào các Đoàn KTQP, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương giúp dân giảm nghèo bền vững.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí Tư lệnh Quân khu!

BÙI THỦY (thực hiện)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *