Thứ tư Ngày 29 Tháng 03 Năm 2023, 01:49:56

Thực hiện tốt chức năng “Đội quân chiến đấu – Đội quân công tác – Đội quân lao động sản xuất”

Ngày đăng: 22/12/2022

QK2 – Hằng năm, cứ vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và kỷ niệm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12), trên một số trang mạng xã hội lại xuất hiện một số bài viết xuyên tạc mối quan hệ giữa giữa Quân đội với Nhân dân nhằm hạ thấp uy tín, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Lữ đoàn 543 luyện tập phương án SSCĐ bảo vệ cơ quan Lữ đoàn dịp cuối năm.

Với thủ đoạn, chúng cho rằng “bộ đội bây giờ chỉ lo cho lợi ích của Đảng Cộng sản, của quân đội, không quan tâm đến nhân dân”. Chúng lợi dụng một số vụ việc sai phạm trong mối quan hệ quân dân để thổi phồng, xuyên tạc, kích động người dân đòi phi chính trị hóa quân đội, thậm chí kích động người dân không cho con em thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu và bản chất, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam luôn đặt ra yêu cầu phải thực hiện tốt đoàn kết quân dân, bảo đảm quân với dân một ý chí. Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người cha thân yêu của Quân đội nhân dân Việt Nam đã có nhiều chỉ dạy về việc Quân đội thực hiện công tác dân vận. Với quan điểm: “Nhân dân là nền tảng, là cha mẹ của bộ đội”- Người chỉ rõ: “Quân đội ta là quân đội nhân dân, do dân đẻ ra, vì dân mà chiến đấu, yêu nước, yêu dân…” và: “Quân đội ta là quân đội nhân dân. Nghĩa là con em ruột thịt của nhân dân. Đánh giặc để giành lại độc lập thống nhất cho Tổ quốc, để bảo vệ tự do, hạnh phúc của nhân dân. Ngoài lợi ích của nhân dân, quân đội ta không có lợi ích nào khác”. Người khẳng định: “Cái gì cũng phải nhờ dân. Không có dân thì không có bộ đội”, đồng thời căn dặn: “Bất kỳ bao giờ, bất kỳ ở đâu, ta phải liên lạc mật thiết với dân, phải làm cho dân mến, dân tin”.

Đặc biệt, công tác dân vận phải tiến hành như thế nào cho đạt hiệu quả là nội dung luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm. Theo Người: Bất cứ trong công việc gì cũng cần phải có sự bàn bạc, xin ý kiến và kinh nghiệm của nhân dân. Đồng thời phải cùng với nhân dân đặt ra kế hoạch cho thiết thực, phù hợp hoàn cảnh địa phương và từ đó động viên, tổ chức nhân dân thực hiện. Người còn yêu cầu rõ trong quá trình triển khai thực hiện phải chú ý theo dõi, giúp đỡ, đôn đốc, khuyến khích nhân dân cùng thi hành và khi thi hành xong thì “phải cùng với dân kiểm thảo lại công việc, rút kinh nghiệm, phê bình, khen thưởng”.

Ngày 17/10/1989, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VI) ban hành Chỉ thị số 381-CT/TƯ lấy ngày 22/12 – Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam là Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Ngày hội Quốc phòng toàn dân hằng năm đã thu hút toàn xã hội cùng thực hiện quân với dân một ý chí. Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương, Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá: “Quân đội ta là Quân đội nhân dân, Quân đội của nhân dân, do dân, vì dân… Quân đội ta có truyền thống rất vẻ vang cả trong chiến đấu lẫn trong công tác và lao động sản xuất, được nhân dân ghi nhận, yêu mến đặt cho cái tên hết sức cao quý, thiêng liêng và trìu mến là “Bộ đội Cụ Hồ”. Đây là điều vô cùng quý giá, rất đáng tự hào”.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân đã không ngừng phấn đấu vươn lên, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Để thực hiện tốt công tác dân vận, các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, chiến sĩ có nhận thức đúng đắn, tự giác tham gia công tác dân vận. Toàn quân tích cực triển khai nhiều giải pháp phù hợp, hiệu quả và đạt được kết quả to lớn, có ý nghĩa sâu sắc về nhiều mặt.

Đây là một trong những cơ sở quan trọng, nguồn động lực to lớn để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, củng cố ngày càng sâu sắc hơn mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng; thực hiện tốt chức năng “Đội quân chiến đấu – Đội quân công tác – Đội quân lao động sản xuất”.

Trong tình hình hiện nay, các thế lực thù địch đẩy mạnh thực hiện chiến lược “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng đối với quân đội bằng nhiều thủ đoạn vô cùng tinh vi, xảo quyệt. Do đó, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan đơn vị thực hiện đồng bộ những giải pháp phòng chống “Diễn biến hòa bình” sẽ góp phần làm thất bại âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, giữ vững trận địa chính trị, tư tưởng trong Quân đội ta, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, thực sự là lực lượng chính trị tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bài, ảnh: NGỌC CƯỜNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.