Chủ nhật Ngày 18 Tháng 08 Năm 2019, 02:31:23

Thực hiện bù đổi trong công tác tuyển quân năm 2018

Ngày đăng: 22/02/2018

Để tiếp tục nâng cao chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ (tuyển quân), trong khi chờ sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan, Bộ Quốc phòng vừa ban hành Công điện số 1615/CĐ-BQP về việc thực hiện bù đổi trong công tác tuyển quân năm 2018. Để tiếp tục nâng cao chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ (tuyển quân), trong khi chờ sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan, Bộ Quốc phòng vừa ban hành Công điện số 1615/CĐ-BQP về việc thực hiện bù đổi trong công tác tuyển quân năm 2018. Theo Công điện, Bộ Quốc phòng đề nghị các địa phương, đơn vị phối hợp chặt chẽ thực hiện việc bù đổi trong tuyển quân năm 2018 theo đúng các quy định của pháp luật.Đối với địa phương, trực tiếp là Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) cấp huyện tiếp tục tiến hành rà soát, xét duyệt tiêu chuẩn đối với từng công dân nhập ngũ; tiến hành chốt số lượng giao, nhận quân với đơn vị, có tỷ lệ dự phòng hợp lý để sẵn sàng bù đổi nếu có; đảm bảo 100% công dân nhập ngũ đủ tiêu chuẩn về chính trị; riêng tiêu chuẩn về sức khỏe, ưu tiên tuyển chọn sức khỏe loại 1, loại 2, nếu thiếu mới lấy loại 3 và chịu trách nhiệm với Hội đồng NVQS cấp trên về kết quả giao quân; bằng nhiều biện pháp, hạn chế thấp nhất số lượng công dân không đủ tiêu chuẩn nhập ngũ phải bù đổi.Đối với các đơn vị, sau khi nhận quân, tiến hành phúc tra tiêu chuẩn, trong thời gian 7 ngày; nếu có trường hợp loại trả, kịp thời thông báo với địa phương và gia đình để tiến hành bù đổi; địa phương có trách nhiệm bù đổi, bàn giao công dân nhập ngũ tại đơn vị; trường hợp cá biệt phải chờ kết quả phúc tra của quân y tuyến trên, hoặc cần theo dõi, được kéo dài thời gian bù đổi, nhưng không quá 25 ngày kể từ ngày giao quân; Hội đồng phúc tra tiêu chuẩn của đơn vị phải chịu trách nhiệm về kết quả phúc tra với cấp trên và địa phương giao quân.Quá trình thực hiện, địa phương, đơn vị cần hiệp đồng chặt chẽ, tiến hành bù đổi theo đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo khách quan, công minh, chính xác; những công dân bù đổi phải thuộc danh sách dự phòng của địa phương và tỷ lệ bù đổi dưới 3% so với chỉ tiêu giao quân.

NGÔ VĂN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *