Thứ sáu Ngày 22 Tháng 03 Năm 2019, 01:43:38

Thông báo kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Ngày đăng: 11/07/2018

QK2 – Ngày 11-7, Quân khu tổ chức thông báo kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV cho đội ngũ cán bộ, nhân viên 4 cơ quan Quân khu. Thiếu tướng Sùng Thìn Cò, Phó Tư lệnh Quân khu, Đại biểu Quốc hội khóa XIV chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Sùng Thìn Cò- Phó Tư lệnh Quân khu – Đại biểu Quốc hội khóa XIV phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu đã thông báo nội dung chính về kết quả Kỳ họp như: Quốc hội đã thảo luận đánh giá, bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, ngân sách nhà nước năm 2017 và tình hình thực hiện kế hoạch những tháng đầu năm 2018; Thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016; Biểu quyết thông qua 7/8 dự án Luật để tiếp tục thể chế hóa Hiến pháp năm 2013, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phát triển kinh tế, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, bảo đảm QP-AN, 7 dự án luật đó là: Luật Tố cáo (sửa đổi), Luật Đo đạc và bản đồ, Luật Cạnh tranh (sửa đổi), Luật An ninh mạng, Luật Quốc phòng (sửa đổi), Luật Thể dục – thể thao (bổ sung, sửa đổi), Luật Quy hoạch (bổ sung, sửa đổi). Cùng với đó, Quốc hội bàn bạc, thông qua các Nghị quyết, chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019; thành lập đoàn giám sát tối cao của Quốc hội về “thực hiên chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai, phòng cháy, chữa cháy, Tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; ý kiến về 9 dự án luật khác.

Đây là kỳ họp nhận được sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân, tinh thần yêu nước trách nhiệm của nhân dân và cử tri cả nước trước các vấn đề hệ trọng của quốc gia dân tộc.

Tin, ảnh: THU HUYỀN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *