Thứ sáu Ngày 30 Tháng 09 Năm 2022, 04:08:05

Thời hạn người có chức vụ không được tham gia hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực trước đây mình quản lý

Ngày đăng: 26/07/2021

QK2 – Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 80/2021/TT-BQP ngày 08/7/2021 quy định thời hạn người có chức vụ, quyền hạn (CV,QH) trong Quân đội không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ; quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Theo đó, trong thời gian 12 tháng, kể từ khi thôi giữ CV,QH trong các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, người có CV,QH trong Quân đội thuộc 5 lĩnh vực sau không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý: Kế hoạch và đầu tư, tài chính, kinh tế, trang bị, vật tư, hậu cần, kỹ thuật; Thanh tra quốc phòng; Quản lý nghiên cứu đề tài khoa học; Quản lý ngân hàng trong Quân đội;Quản lý doanh nghiệp do Nhà nước năm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ Quốc phòng thành lập hoặc được giao quản lý; người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp do Bộ Quốc phòng quản lý.

Thông tư 80/2021/TT-BQP áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng; cán bộ, nhân viên đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Về nguyên tắc thực hiện, Thông tư số 80/2021/TT-BQP nêu rõ: Việc thực hiện quy định thời hạn đối với người có CV,QH trong Quân đội không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ tuân thủ theo các quy đinh của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, Luât Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Thông tư số 80/2021/TT-BQP của Bộ Quốc phòng có hiệu lực thi hành từ ngày 25/8/2021 và thay thế Thông tư số 30/2010/TT-BQP ngày 24/3/2010 của Bộ Quốc phòng quy định danh mục các nhóm ngành, ngành công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi chức danh đối với cán bộ, nhân viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

VIỆT CƯỜNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.