Thứ ba Ngày 23 Tháng 07 Năm 2024, 04:25:09

Kiểm tra hoạt động CTĐ, CTCT Lữ đoàn 604

Ngày đăng: 13/06/2024

QK2- Ngày 13-6, Đoàn công tác Cục Chính trị Quân khu 2 do Thiếu tướng Nguyễn Sơn Hà, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra việc tổ chức các hoạt động Công tác Đảng, công tác Chính trị (CTĐ,CTCT) của Lữ đoàn 604.

Đoàn công tác kiểm tra hệ thống sổ sách tại Tiểu đoàn 2.

Sau khi quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung chính buổi kiểm tra và nghe lãnh đạo Lữ đoàn 604 báo cáo tóm tắt kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chức thực hiện các hoạt động CTĐ,CTCT 6 tháng đầu năm 2024. Đoàn tiến hành kiểm tra thực tế việc tổ chức các hoạt động CTĐ,CTCT tại Tiểu đoàn 2, Tiểu đoàn 3 và các cơ quan của Lữ đoàn; tập trung kiểm tra hệ thống sổ sách, văn kiện, nền nếp, chế độ hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ; kiểm tra nhận thức của cán bộ, chiến sĩ và công tác quản lý kỷ luật, giáo dục pháp luật.

Thủ trưởng Cục Chính trị Quân khu nói chuyện, trao đổi với cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3 (Lữ đoàn 604).

Qua kiểm tra cho thấy, tuy đóng quân phân tán trên địa bàn rộng, cơ sở vật chất bảo đảm cho các hoạt động CTĐ,CTCT còn nhiều khó khăn, song Lữ đoàn 604 thường xuyên có sự đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nâng cao hiệu quả hoạt động CTĐ,CTCT, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Các đơn vị làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ; thường xuyên đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp phù hợp với từng đối tượng; kết hợp giáo dục chung với giáo dục riêng, giáo dục truyền thống với quán triệt nhiệm vụ, nhân rộng các điển hình tiên tiến; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, củng cố niềm tin vững chắc cho cán bộ, chiến sĩ…

 

Kiểm tra hệ thống văn kiện, nghị quyết khối các cơ quan Lữ đoàn.

Thiếu tướng Nguyễn Sơn Hà kết luận sơ bộ các nội dung kiểm tra.

Kết luận sơ bộ các nội dung kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Sơn Hà ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn, cơ quan chính trị, đội ngũ chính ủy, chính trị viên, cán bộ chính trị các cấp đã phát huy tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động CTĐ,CTCT trong các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ trọng tâm như huấn luyện, bảo đảm thông tin liên lạc, trực SSCĐ, diễn tập, tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, lụt bão…

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu yêu cầu, lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan chính trị Lữ đoàn 604 nghiêm túc rút kinh nghiệm một số mặt còn hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt hơn các hoạt động CTĐ,CTCT, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024, đảm bảo an toàn tuyệt đối, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước; quan tâm chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, nhất là bảo đảm vật tư, vật chất thiết yếu phục vụ đời sống cán bộ, chiến sĩ đang công tác ở các ca, trạm đóng quân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, để bộ đội yên tâm công tác, gắn bó xây dựng đơn vị.

Tin, ảnh: ĐÀO DUY TUẤN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.