Chủ nhật Ngày 12 Tháng 07 Năm 2020, 04:52:09

Thiết thực học và làm theo Bác ở Sư đoàn 355

Ngày đăng: 20/11/2019

Bài 3: Nắm chắc tâm tư, nguyện vọng để động viên quân dự bị

QK2 – Sư đoàn 355 được giao nhiệm vụ chủ yếu là quản lý, huấn luyện lực lượng dự bị động viên (DBĐV) của 3 tỉnh: Tuyên Quang, Yên Bái và Phú Thọ. Để hoàn thành nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn tích cực triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt được kết quả vững chắc. Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời phát huy tốt vai trò của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong thực hiện Pháp lệnh về lực lượng DBĐV và thường xuyên phối hợp với địa phương sắp xếp nguồn dự bị động viên vào đơn vị, bảo đảm chất lượng, số lượng theo biên chế.

Lực lượng dự bị động viên Sư đoàn 355 huấn luyện chiến thuật.

Trao đổi với Đại tá Lê Trọng Thể, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 355, chúng tôi được biết, hằng năm trên cơ sở chỉ tiêu trên giao, sư đoàn tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với Bộ CHQS các tỉnh, trung đoàn trực thuộc sư đoàn hiệp đồng với Ban CHQS các huyện, phân định rõ trách nhiệm giữa đơn vị và địa phương để tổ chức rà soát, phúc tra, sắp xếp nguồn DBĐV theo đúng biên chế, bảo đảm chất lượng. Hằng năm, sư đoàn cung cấp đầy đủ các yếu tố về nhu cầu động viên của đơn vị cho địa phương, cùng địa phương bổ sung, điều chỉnh kịp thời lực lượng DBĐV, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong xây dựng lực lượng DBĐV, công tác phúc tra được sư đoàn hết sức chú trọng; trong đó, tập trung vào việc xếp nguồn theo phương châm “gần, gọn địa bàn, quân đâu cán đó”, thực hiện "3 gặp" (gặp địa phương, gặp gia đình, gặp quân nhân dự bị), "5 biết" (biết người, biết nhà, biết khả năng, biết nghề nghiệp, biết hoàn cảnh), lấy chất lượng làm chính.

Theo Đại tá Nguyễn Thế Hải, Chính ủy Sư đoàn 355, đặc thù đơn vị tiếp nhận, quản lý lực lượng DBĐV với nhiều đối tượng khác nhau, trong khi chương trình giáo dục chính trị thời gian lại ngắn, chưa đáp ứng được yêu cầu, để khắc phục khó khăn đó, một mặt sư đoàn tập trung thực hiện tốt nội dung giáo dục chính trị do trên quy định, mặt khác, cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền và cơ quan quân sự địa phương triển khai thực hiện chặt chẽ, sát thực tế công tác động viên quân đội. Nội dung trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho lực lượng DBĐV những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác DBĐV. Trong quá trình thực hiện, sư đoàn chú trọng kết hợp công tác tuyên truyền, giáo dục với đẩy mạnh phong trào thi đua; đồng thời, thông qua các đợt kiểm tra sẵn sàng động viên để tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nắm vững tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh gia đình lực lượng DBĐV.

Cùng với việc bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ khung A, sư đoàn luôn chú trọng tổ chức tập huấn cho cán bộ khung B, nhất là đối tượng tiểu đội trưởng, tiểu đoàn trưởng và tương đương. Trước khi bước vào huấn luyện, các đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị mô hình, học cụ, giáo án, bài giảng, thao trường, bãi tập, xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện phù hợp từng đối tượng. Đồng thời giao nhiệm vụ cho cán bộ khung A và đơn vị huấn luyện viết, thục luyện, thông qua giáo án, bài giảng bảo đảm đúng quy định. Kết thúc các năm huấn luyện, sư đoàn tổ chức tốt các cuộc diễn tập gắn với động viên lực lượng DBĐV để nâng cao trình độ chỉ huy của cán bộ khung A và khả năng sẵn sàng động viên của lực lượng DBĐV… Nhờ đó, trình độ tác chiến của lực lượng DBĐV không ngừng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bài, ảnh: TRẦN VĂN HÙNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *