Chủ nhật Ngày 12 Tháng 07 Năm 2020, 03:41:14

Thiết thực học và làm theo Bác ở Sư đoàn 355

Ngày đăng: 18/11/2019

Bài 2: Hiệu quả triển khai thực hiện Chỉ thị 53

QK2 – Triển khai thực hiện Chỉ thị 53 của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu về việc nâng cao trách nhiệm của cán bộ chủ trì các cấp trong Lực lượng vũ trang Quân khu (Chỉ thị 53), Sư đoàn 355 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ và đạt được những kết quả tích cực. Ý thức, trách nhiệm, tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp được nâng lên; năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên có chuyển biến tiến bộ…

Cụ thể hóa Chỉ thị 53, Sư đoàn 355 đã ban hành Hướng dẫn về việc nâng cao trách nhiệm của cán bộ chủ trì các cấp trong Sư đoàn, sát đúng tình hình thực tế của từng đảng bộ, chi bộ trong Đảng bộ; các cấp ủy, chi bộ tổ chức học tập, quán triệt cho 100% cán bộ, đảng viên; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên.

Lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 355 thường xuyên kiểm tra đơn vị.

Qua thực hiện Chỉ thị 53, các cơ quan, đơn vị đã chọn đúng vấn đề trọng tâm, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, nghiêm túc triển khai và đạt được những kết quả vững chắc. Đại tá Nguyễn Thế Hải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn khẳng định: Để việc triển khai thực hiện Chỉ thị 53 không rơi vào hình thức và rập khuôn máy móc, Đảng ủy Sư đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch và nội dung cụ thể hóa trong thực hiện Chỉ thị phong phú, phù hợp với thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ; tập trung giải quyết dứt điểm những khâu yếu, mặt yếu; chú trọng phổ biến, nhân rộng cách làm hay, kinh nghiệm quý… từ đó tạo nên sự chuyển biến về nhận thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng.

Để phát huy hiệu quả tính tiền phong, gương mẫu cũng như vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là nâng cao trách nhiệm của cán bộ chủ trì các cấp, các cơ quan, đơn vị Sư đoàn 355 đặc biệt coi trọng thực hiện tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Theo đó, trước thời gian sinh hoạt cấp ủy, chi bộ từ 3 đến 5 ngày, cấp ủy (bí thư, phó bí thư) trao đổi, thống nhất chỉ định từ 1 đến 2 đồng chí cán bộ, đảng viên (cấp ủy viên) trong cấp ủy, chi bộ (chi bộ có nhiều đảng viên, có thể chỉ định từ 2 đến 3 đảng viên) để tự phê bình và phê bình, đồng thời lựa chọn 1 đồng chí đảng viên (cấp ủy viên) có kết quả hoàn thành tốt nhiệm vụ, chuẩn bị nội dung để phát biểu, trao đổi kinh nghiệm. Bí thư (phó bí thư) gặp gỡ cán bộ, đảng viên (cấp ủy viên) được chỉ định, hướng dẫn viết nội dung tự phê bình và phê bình vào sổ tay đảng viên, quy định thời gian hoàn thành; thông báo cho đảng viên có kết quả hoàn thành tốt nhiệm vụ, chuẩn bị nội dung để phát biểu, trao đổi kinh nghiệm…

Cùng với đó, trong hội nghị cấp ủy, chi bộ, sau khi ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xong sẽ tiến hành kiểm điểm đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ và các lĩnh vực được phân công phụ trách của cán bộ, đảng viên theo khuyết điểm, hạn chế nghị quyết chỉ ra. Chia sẻ với chúng tôi, Thượng tá Đinh Trường Quân, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn cho biết: Trong sinh hoạt tự kiểm điểm, sau khi đảng viên (cấp ủy viên) được chỉ định, tự phê bình và phê bình trước cấp ủy, chi bộ hoặc đảng viên (cấp ủy viên) có kết quả hoàn thành tốt nhiệm vụ phát biểu, trao đổi kinh nghiệm, chi bộ tham gia đóng góp ý kiến cho đảng viên (cấp ủy viên) được tự phê bình và phê bình. Chủ trì hội nghị thay mặt cấp ủy, chi bộ kết luận, chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm của đảng viên (cấp ủy viên) và quy định rõ thời gian khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Tiếp đó, đảng viên (cấp ủy viên) được tự phê bình và phê bình phát biểu ý kiến; cấp ủy, chi bộ biểu quyết thông qua… Và nội dung tự phê bình và phê bình của đảng viên (cấp ủy viên) được thể hiện đầy đủ, rõ ràng trong biên bản sinh hoạt cấp ủy, chi bộ làm cơ sở cho việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên, cán bộ cuối năm.

Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị 53 chặt chẽ, hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng, các cơ quan, đơn vị đã rà soát, sửa đổi, bổ sung và triển khai thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu của các cấp ủy, chỉ huy các cấp bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của cấp ủy, chi bộ đối với mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị. Các đảng ủy, chi bộ, trong sinh hoạt hằng tháng, 6 tháng và một năm tiến hành phân công nhiệm vụ trong cấp ủy (bí thư, phó bí thư), chỉ huy cụ thể, chặt chẽ, làm cơ sở để quy rõ trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và các lĩnh vực được phân công phụ trách. Tổ chức hướng dẫn hình thức, phương pháp, thời gian, đối tượng, thành phần làm tín nhiệm định kỳ hằng năm; lấy tín nhiệm đột xuất và quy định đăng ký, quản lý kết quả phiếu tín nhiệm cán bộ…

Năm 2018, Đảng bộ Sư đoàn có 100% tổ chức đảng hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Sư đoàn được Bộ Quốc phòng tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua Quyết thắng năm 2018. Đây chính là tiền đề vững chắc, cơ sở bảo đảm cho Sư đoàn 355 tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bài, ảnh: TRẦN VĂN HÙNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *