Chủ nhật Ngày 25 Tháng 08 Năm 2019, 11:35:55

Thi đua thường xuyên, liên tục, toàn diện, hiệu quả thiết thực

Ngày đăng: 06/11/2018

QK2 – Thời gian qua, công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) và phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) luôn được Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 316 và các đơn vị quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả, trong đó tập trung đột phá vào khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Đặc biệt quá trình tổ chức thực hiện đã kết hợp chặt chẽ công tác thi đua với công tác khen thưởng, kịp thời động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, các tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Tuổi trẻ Sư đoàn 316 thi đua huấn luyện giỏi.

Thực tế cho thấy, công tác TĐKT và phong trào TĐQT đã hướng trọng tâm vào xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Theo đó, các cơ quan, đơn vị đã quán triệt nghiêm túc và đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng gắn với Chỉ thị 03, 05 của Bộ Chính trị và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; cấp ủy, chi bộ được chăm lo kiện toàn, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu được nâng lên rõ rệt. Hằng năm, phân tích chất lượng tổ chức đảng luôn có từ 89,9% đến 97,4% đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 94% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành nghiêm túc, kết hợp chặt chẽ kiểm tra, giám sát tổ chức đảng với đảng viên thông qua đó kịp thời chấn chỉnh, phê bình giúp cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng kịp thời sửa chữa, khắc phục hạn chế.

Đặc biệt, công tác TĐKT và phong trào TĐQT ở Sư đoàn 316 đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Công tác SSCĐ luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; kịp thời bổ sung, hoàn thiện và tổ chức luyện tập thành thục các phương án; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trực tăng cường dịp lễ, tết và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Đảm bảo quân số trực cho các đơn vị SSCĐ đạt  95% trở lên.

Với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, các cơ quan, đơn vị coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế, đối tượng tác chiến, phù hợp với cách đánh và VKTB có trong biên chế. Nhiều phong trào thi đua được phát động, duy trì và đem lại hiệu quả thiết thực. Nhờ vậy kết quả huấn luyện đã có những chuyển biến rõ rệt, hằng năm 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp. Kết quả kiểm tra các nội dung 100% đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi luôn chiếm trên 80%. Tổ chức diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật các cấp kết quả đạt giỏi về kỹ thuật, khá về chiến thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối…

Để nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã hưởng ứng mạnh mẽ phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Đặc biệt, đã có nhiều sáng kiến có giá trị thực tiễn, được Bộ và Quân khu công nhận như: “Giá súng di động”; “Giá lắp kính ngắm ĐKZ82B10”; “Hộp báo thao trường”; “Đèn phẫu thuật dã ngoại”; “Thiết bị thử tỷ lệ nổ cháy liều phóng đạn cối các loại”, “Giá tháo lắp tang trống xe ZIL-130, ZIL-131, CA1097K2”. Việc nghiên cứu đưa vào sử dụng các sáng kiến đã góp phần nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, SSCĐ của đơn vị… Bên cạnh đó, các đơn vị đã tập trung làm chuyển biến vững chắc về tình hình chấp hành kỷ luật, xây dựng chính quy và thực hành dân chủ với nhiều chỉ tiêu, biện pháp phù hợp, sát thực tiễn; hình thức phương pháp sinh động…

Mặt khác, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn đã nêu cao tinh thần chủ động, tự lực, tự cường, phát huy nội lực, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ. Các cơ quan, đơn vị chủ động, sáng tạo trong xây dựng mô hình tăng gia, sản xuất, tập trung phát huy mọi nguồn lực, tiềm năng, tích cực áp dụng tiến bộ, khoa học kỹ thuật vào trong công tác chăn nuôi, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Duy trì cơ cấu bữa ăn hợp lý, giữ vững chất lượng nuôi dưỡng bộ đội, bảo đảm tốt vệ sinh an toàn thực phẩm… Cùng với đó, các đơn vị đã thực hiện hiệu quả Cuộc vận động 50 và các phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”; “Giữ tốt, dùng bền, an toàn tiết kiệm”; “Yêu xe như con, quý xăng như máu” và mô hình “Đơn vị điểm chính quy – mẫu mực ngành kỹ thuật”… Tổ chức tốt việc huấn luyện kỹ thuật, tập huấn, bồi dưỡng, hội thi góp phần nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác chuyên môn.

Hằng năm, Sư đoàn đã tổ chức hàng chục đợt hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận, đã hỗ trợ giúp đỡ các địa phương 12.710 ngày công, làm mới đường bê tông, nhà văn hóa, trường học, dọn dẹp vệ sinh môi trường… Tích cực tham gia giúp đỡ nhân dân các địa phương khắc phục hậu quả của lũ quét, sạt lở đất. Đoàn thanh niên thường xuyên phối hợp với đơn vị kết nghĩa tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tọa đàm, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước.

Có thể khẳng định, thông qua công tác TĐKT và phong trào TĐQT, các cơ quan, đơn vị, tổ chức quần chúng Sư đoàn 316 đã có nhiều hoạt động thiết thực. Mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng đã xây dựng kế hoạch phấn đấu, đăng ký học tập và làm theo sát với chức trách, nhiệm vụ được giao. Cùng với triển khai thực hiện sâu rộng các phong trào thi đua, Sư đoàn đã chủ động phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong toàn đơn vị. Qua đó đã tạo động lực, cổ vũ động viên nhiều tập thể, cá nhân khắc phục khó khăn vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

   Đại tá TÔ QUANG HANH
Sư đoàn trưởng Sư đoàn 316

 

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *