Thứ tư Ngày 19 Tháng 06 Năm 2019, 07:42:48

Thi đua quyết thắng – động lực quan trọng góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương

Ngày đăng: 03/10/2018

QK2 – Thấm nhuần tư tưởng và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Giang đã có nhiều chủ trương, biện pháp cụ thể, sát thực, lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào Thi đua phát triển lên một bước mới cả bề rộng, lẫn chiều sâu; gắn thi đua với khen thưởng; gắn công tác thi đua khen thưởng với công tác cán bộ và cải cách hành chính vì Hà Giang phát triển.

Với chủ trương công tác thi đua khen thưởng hướng mạnh về cơ sở, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã xây dựng kế hoạch, đăng ký thi đua đến từng tập thể và cá nhân để phấn đấu. Hoạt động công tác tuyên truyền, giáo dục được chú trọng một cách đồng bộ; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII), gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, phong trào “Thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc Hà Giang”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”…

LLVT tỉnh Hà Giang thi đua huấn luyện giỏi.

Giai đoạn 2013 – 2018, LLVT tỉnh đã phát động, tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả 6 phong trào Thi đua Quyết thắng, 26 đợt thi đua cao điểm, thi đua đột kích gắn với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Nhiều phong trào đã mang lại hiệu quả thiết thực, như: “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”, “Khó khăn rèn chí kiên cường, thao trường luyện tài tuổi trẻ”, “Đoàn kết, hiệp đồng, lập công quyết thắng”… Thông qua các phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả như: “Bài giảng kiểu mẫu”, “Tiểu đội tự quản”, “Bệnh xá văn hoá”; “Nhà kho kiểu mẫu”, “Ngày công tác kỹ thuật”; “Đường thẳng, ngõ sạch”, “Trồng cây thảo quả”, “Cánh rừng dân quân”… nhiều gương sáng tiêu biểu; nhiều điển hình dân quân làm kinh tế giỏi như: Vừ Sấu Pó – Chính trị viên xã Thài Phìn Tủng với mô hình “Phát triển đàn ong Bạc Hà”; đồng chí Vũ Thị Vân Anh – Chiến sĩ dân quân phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, kinh doanh tới 3 cửa hàng thời trang… Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng, như: Bộ CHQS tỉnh được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất (năm 2017); 101 cá nhân được Nhà nước tặng thưởng Huân chương; 981 cá nhân được tặng thưởng Huy chương Quân kỳ Quyết thắng và Huy chương chiến sĩ vẻ vang; Bộ CHQS tỉnh và 2 tập thể được Bộ Quốc phòng, Quân khu và UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua xuất sắc; 36 lượt đơn vị đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; 76 lượt Chiến sĩ Thi đua… Phong trào thi đua đã thực sự là động lực nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. 

Để phong trào Thi đua yêu nước của tỉnh Hà Giang nói chung và Thi đua Quyết thắng của LLVT tỉnh những năm tiếp theo đạt hiệu quả, thiết thực hơn cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản sau:

Một là, tiếp tục quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng; nhất là Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị; Luật số 39/2013/QH13 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng; Thông tư số 160/2014/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định chi tiết về công tác thi đua, khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam và hướng dẫn của cấp trên về công tác thi đua khen thưởng; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, động cơ thi đua đúng đắn; làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ thực sự tin tưởng, tự giác tham gia bằng việc làm cụ thể hàng ngày.

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền, chỉ huy các cấp đối với công tác Thi đua khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng. Mỗi cấp ủy, chi bộ, đảng viên cần phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu và là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ sở. Chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị và cán bộ các cấp đề cao trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua sát với điều kiện thực tế, gắn với xây dựng tổ chức đảng TSVM, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. 

Ba là, tập trung đổi mới phương thức tổ chức và hoạt động phong trào thi đua quyết thắng. Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, có nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với thực tế của từng cơ quan, đơn vị và nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ. Phối hợp chặt chẽ phong trào Thi đua Quyết thắng trong LLVT tỉnh với các cuộc vận động và phong trào thi đua “Thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc Hà Giang”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… Thi đua thường xuyên gắn với thi đua đột kích, tạo sức đột phá vào những nhiệm vụ trọng tâm, việc khó, việc mới, tập trung khắc phục những khâu yếu, mặt yếu trong từng cơ quan, đơn vị.

Bốn là, củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ chuyên trách làm công tác thi đua khen thưởng ở các cấp bảo đảm tính nguyên tắc, đúng mục đích, hiệu quả, tạo sự thống nhất, đoàn kết cao để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công tác thi đua khen thưởng, làm cho công tác này đi vào nền nếp, khoa học.

Năm là, coi trọng công tác kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, động viên, khen thưởng kịp thời. Phát hiện, bồi dưỡng nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến những kinh nghiệm hay, sáng kiến mới, cách làm sáng tạo để tạo sự lôi cuốn mọi cán bộ, chiến sĩ tự giác tham gia phong trào “đua, đuổi và vượt” điển hình tiên tiến trong từng cơ quan, đơn vị.

Sáu là, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng, phương tiện và các nguồn lực để thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Thi đua Quyết thắng trong toàn LLVT góp phần xây dựng tỉnh Hà Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

           Đồng chí NGUYỄN VĂN SƠN
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *