Thứ ba Ngày 04 Tháng 08 Năm 2020, 09:15:07

Tập trung lãnh đạo xây dựng LLVT tỉnh Hà Giang “mẫu mực, tiêu biểu”

Ngày đăng: 06/07/2020

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 2 và Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng bộ Quân sự tỉnh, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Hà Giang không ngừng được chăm lo, xây dựng vững mạnh toàn diện (VMTD), có chất lượng tổng hợp, sức mạnh và trình độ sẵn sàng chiến đấu ngày càng nâng cao.

LLVT tỉnh luôn tích cực, chủ động phát huy vai trò nòng cốt, cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh ngày càng vững chắc, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS,QP).

Ngay sau khi Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức thành công, cấp ủy Đảng các cấp trong toàn Đảng bộ Quân sự tỉnh Hà Giang đẩy mạnh triển khai Nghị quyết đại hội bằng những việc làm cụ thể. Nhân dịp này, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Giang đã trao đổi về chủ trương tiếp tục tập trung lãnh đạo xây dựng LLVT tỉnh VMTD, "mẫu mực, tiêu biểu".

Đồng chí Đặng Quốc Khánh (đứng thứ 5 từ trái sang) kiểm tra, động viên lực lượng thi công công trình Nhà văn hóa thôn Nhìu Sang, xã Xín Chải, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Phóng viên (PV): Xin đồng chí cho biết về những kết quả nổi bật mà Đảng bộ Quân sự tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện trong nhiệm kỳ vừa qua?

Đồng chí Đặng Quốc Khánh: Nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 2 và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Giang, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã quán triệt nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, nhiệm vụ của trên và đề ra chủ trương, giải pháp lãnh đạo sát đúng, hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh đề ra. Nổi bật là: Phối hợp với các cơ quan chức năng nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình; tham mưu, xử lý ngăn chặn, kịp thời, không để xảy ra điểm nóng, tình huống về quốc phòng, an ninh, biên giới ổn định. Giải quyết kịp thời vấn đề về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chất lượng huấn luyện, diễn tập KVPT các cấp đạt kết quả cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ xây dựng hơn 2.000 căn nhà cho cựu chiến binh, gia đình chính sách và hộ nghèo khu vực biên giới. Thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật nổ, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đạt kết quả tốt. Công tác xây dựng Đảng bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ được nâng lên, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với LLVT tỉnh. Hai khâu đột phá được cụ thể hóa và triển khai tích cực đạt kết quả tốt. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành 19 mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ đạt 100%, trong đó có 7 mục tiêu vượt mức đề ra.

PV: Nhiệm kỳ tới, đồng chí có thể cho biết về quyết tâm của Đảng bộ Quân sự tỉnh Hà Giang trong việc lãnh đạo nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu đối với LLVT tỉnh?

Đồng chí Đặng Quốc Khánh: Có thể khẳng định, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Hà Giang lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, sự trưởng thành, thể hiện sự quyết tâm xây dựng LLVT tỉnh có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao, luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đại hội là dịp để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI; làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các chủ trương, giải pháp chủ yếu trong 5 năm tới; đồng thời, kiểm điểm hoạt động lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh… Chính vì vậy, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII xác định chủ đề: “Phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Xây dựng LLVT tỉnh VMTD, “mẫu mực, tiêu biểu”. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ QS,QP; bảo vệ an ninh chính trị, vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội xây dựng tỉnh Hà Giang giàu đẹp, văn minh”.

PV: Với quyết tâm chính trị như vậy, thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh xác định phương hướng, mục tiêu lãnh đạo như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Đặng Quốc Khánh: Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Giang tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của Đảng về QS,QP; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với LLVT tỉnh. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, trọng tâm là xây dựng KVPT tỉnh, huyện vững chắc, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, phòng chống có hiệu quả âm mưu chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững sự ổn định chính trị trên địa bàn. Tập trung lãnh đạo xây dựng LLVT tỉnh VMTD, "mẫu mực, tiêu biểu", có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao, sẵn sàng ứng phó thắng lợi với mọi tình huống xảy ra; tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, phòng chống thiên tai của địa phương. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, các quy định, quy chế làm việc của cấp ủy; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiền phong gương mẫu, có trình độ, năng lực thực tiễn, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Đảng bộ Quân sự tỉnh quán triệt và thực hiện tốt khâu đột phá của Đảng bộ Quân khu và khâu đột phá của Tỉnh ủy, tập trung thực hiện tốt hai khâu đột phá: Nâng cao chất lượng huấn luyện và xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, xây dựng LLVT tỉnh VMTD, “mẫu mực, tiêu biểu”.

PV: Để thực hiện hiệu quả phương hướng, mục tiêu đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Đặng Quốc Khánh: Thực tế cho thấy, yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, quốc phòng địa phương có sự phát triển mới. Chính vì vậy, những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện trong thời gian tới là: Tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ QS,QP địa phương; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh; nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc. Tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ tác chiến phòng thủ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn. Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trong đó coi trọng xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, thực hiện hiệu quả lãnh đạo công tác tổ chức biên chế, xây dựng lực lượng, đột phá về “Nâng cao chất lượng huấn luyện”, “Xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện”, “mẫu mực, tiêu biểu”; bảo đảm tốt công tác hậu cần cho các nhiệm vụ; quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả công tác tài chính và bảo đảm đầy đủ, kịp thời, chất lượng vũ khí, trang bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; trọng tâm là quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Quân khu 2 và Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng; thực hiện tốt công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng…

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

ĐÀO DÂNG TRIỀU – ĐINH TRƯỜNG DŨNG (thực hiện) 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *