Thứ bảy Ngày 25 Tháng 09 Năm 2021, 04:10:42

Tăng cường tôn vinh để những điều tốt đẹp lan tỏa nhiều hơn

Ngày đăng: 21/08/2021

QK2 – LTS- Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Báo Quân khu 2 (tiền thân là Báo Chiến khu) xuất bản số đầu tiên (19/8/1946-19/8/2021), trong điều kiện dịch Covid-19, Báo Quân khu 2 nhận được sự quan tâm gửi thư, điện, viết bài chỉ đạo, định hướng, động viên của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, các địa phương cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, bạn đọc, thông tin viên, cộng tác viên; trong đó có bài viết của Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu. Bài viết chỉ đạo, định hướng và trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong tác nghiệp, viết bài đối với đội ngũ những người làm báo của Quân khu. Những người làm báo của Lực lượng vũ trang Quân khu rất xúc động đón nhận những tình cảm đặc biệt đó.

Báo Quân khu 2 trân trọng giới thiệu bài viết này tới độc giả.

Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu động viên, hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 355 phương pháp tìm hiểu đọc sách báo.

Báo chí cách mạng Việt Nam có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng – văn hóa, đóng góp hết sức to lớn vào quá trình phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh – quốc phòng của đất nước.

Nằm trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam và báo chí Quân đội, Báo Quân khu 2 có bề dày truyền thống (tiền thân là Báo Chiến khu xuất bản số đầu tiên ngày 19/8/1946, đúng dịp kỷ niệm một năm Ngày Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám giành thắng lợi).

75 năm xây dựng và phát triển của Báo Quân khu, mặc dù mỗi giai đoạn lịch sử có sự thay đổi, biến động về quy mô, cơ cấu tổ chức, tên gọi để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, nhưng tờ báo của Quân khu luôn kế thừa, phát huy tốt truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, là lực lượng xung kích trên mặt trận chính trị, tư tưởng, văn hóa của Đảng trong LLVT Quân khu; kịp thời cổ vũ, động viên, khơi dậy tinh thần yêu nước, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, ý chí tự lực, tự cường của quân và dân các dân tộc trên địa bàn trong phong trào đấu tranh cách mạng, giành độc lập, tự do cho dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay; luôn xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Tiếng nói của LLVT và Nhân dân các dân tộc Tây Bắc; góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ Quân khu luôn trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp và trình độ sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó.

 Với bề dày truyền thống và những thành tích đã đạt được, Báo Quân khu 2 vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhì; nhiều năm liền được Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu khen thưởng; 12 cán bộ, phóng viên được Hội Nhà báo Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam”; được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”.

Hành trang, kinh nghiệm 75 năm qua là vốn quý, là niềm tin để Báo Quân khu 2 tiếp tục vững vàng, trưởng thành trên những chặng đường phát triển phía trước.

Trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới và trong nước có cả thuận lợi, thời cơ, khó khăn và thách thức đan xen, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới ngày càng cao đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội.  

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và xu thế phát triển của báo chí trong giai đoạn mới, Báo Quân khu cần tiếp tục quán triệt và thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu về công tác báo chí, xuất bản; trong đó trọng tâm là quan điểm được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định: “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”; quán triệt và thực hiện thật hiệu quả các Kết luận, Chỉ thị về xây dựng nền Báo chí cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Tích cực, chủ động bồi dưỡng, khai thác, chuẩn bị mọi mặt, cả về lực lượng, phương tiện, tầm nhìn để thực hiện hiệu quả Kế hoạch đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động Báo Quân khu đến năm 2030” của Bộ Tư lệnh Quân khu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và xu hướng phát triển của báo chí cách mạng trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, xác định rõ đặc điểm, đối tượng, yêu cầu để không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, đảm bảo tính chân thực, giữ vững định hướng chính trị, bám sát tôn chỉ, mục đích; chú trọng tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống; đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; tập trung tuyên truyền sâu rộng, đậm nét các hoạt động của LLVT Quân khu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền giáo dục pháp luật, phòng chống vi phạm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước; chủ động, nhạy bén, tích cực trong đấu tranh phòng, chống các quan điểm, thông tin sai trái, xuyên tạc, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tôc, làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” Quân đội… của các thế lực thù địch; đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay… đảm bảo “nhanh, đúng, trúng, hay”, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng thông tin của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Trong điều kiện bùng nổ thông tin, công nghệ, nhiều khía cạnh mặt trái thẩm thấu mỗi ngày. Đối tượng của chúng ta là cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; là khoảng 10 nghìn thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự mỗi năm mà không phải cứ khoác trên mình bộ quân phục là trở thành Bộ đội Cụ Hồ. Cần phải có sự hiểu biết và nhận thức pháp luật, kỷ luật để trở thành người quân nhân cách mạng.

Chúng ta cần tăng dày hơn nữa những bài viết định hướng, nội dung tôn vinh, những lời bình sâu sắc để những điều tốt đẹp ngày một nhiều hơn.

Hình ảnh, nhiệm vụ, những tấm gương, những điều kiện hoàn cảnh của 40 cán bộ y, bác sĩ, nhân viên Bệnh viện 109 đang thực hiện nhiệm vụ tại tâm dịch phía Nam cần được khai thác, thông tin hằng ngày. Cần phải làm lan tỏa, tỏa sáng cái hay, cái đẹp ở những điều bình dị nhất của cuộc sống và thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, thái độ phê phán những cá nhân, những việc làm chưa tốt cần phải được duy trì trực diện hơn.

Chúng ta cần phải xác định đây thực sự là một mặt trận và chúng ta cần phải chiến thắng trong cuộc chiến đấu giành lại niềm tin, góp phần củng cố nhận thức, quyết tâm lý tưởng cách mạng, bồi đắp nhân cách, xây dựng và lan tỏa hình ảnh con người mới Việt Nam, bắt đầu từ những điều giản dị nhất. Nói đến điều này, chúng ta cảm ơn nhà thơ Tố Hữu đã khắc họa, tôn vinh những con người đi tới. Những con người mới XHCN với biết bao phẩm chất cao quý, tỏa sáng từ những điều bình dị: “Dọn tí phân rơi, nhặt từng ngọn lá. Mỗi hòn than, mẩu sắt, cân ngô. Ta nâng niu gom góp dựng cơ đồ…”. những vần thơ mộc mạc, giản dị ấy dường như đã chạm đến trái tim mỗi con người, để từ những con người ấy, hành động ấy cho đất nước chưa bao giờ có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín đáng được trân trọng, tự hào như ngày hôm nay.

Báo Quân khu cần tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, địa phương và các cơ quan thông tấn báo chí kịp thời cung cấp, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác tuyên truyền các hoạt động của LLVT Quân khu, nhiệm vụ quân sự – quốc phòng và Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chăm lo xây dựng chi bộ Báo Quân khu trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng Chi hội Nhà báo Quân khu vững mạnh tiêu biểu, thực sự là “mái nhà chung” của những người làm báo Quân khu mà trước hết là xây dựng đội ngũ cán bộ, biên tập viên, phóng viên, nhân viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, “bút sắc, lòng trong, tâm sáng”; xây dựng cơ quan Báo Quân khu luôn đoàn kết, thống nhất, năng động, nhạy bén, thực sự là cơ quan truyền thông chuyên nghiệp, hiện đại, nêu cao tính chiến đấu và tính nhân văn sâu sắc.

Vinh dự, tự hào và trách nhiệm, những người làm báo trong Quân khu phải luôn phấn đấu để xứng đáng là những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người thầy vĩ đại của nền Báo chí cách mạng Việt Nam. Chúng ta tin tưởng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, trực tiếp là Cục Chính trị Quân khu, sự phối hợp có hiệu quả của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Báo Quân khu sẽ ngày càng lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và xu thế phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới “chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”, luôn xứng đáng là Cơ quan ngôn luận của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Tiếng nói của Lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc Tây Bắc.

Thiếu tướng TRẦN NGỌC TUẤN, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *