Thứ năm Ngày 06 Tháng 08 Năm 2020, 02:38:40

Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày đăng: 26/11/2019

QK2 – Cục Chính trị Quân khu vừa có hướng dẫn yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh niên Quân đội giai đoạn 2010-2015 đến năm 2020”. Đây là một trong những biện pháp nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức thượng tôn pháp luật, tự giác chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị; phòng ngừa và giảm thiểu đến mức thấp nhất các hành vi vi phạm pháp luật Nhà nước và kỷ luật Quân đội.

Theo đó, Cục Chính trị Quân khu yêu cầu các cơ quan đơn vị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung: chỉ đạo tổ chức Đoàn các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, nghị định, thông tư, các quy định liên quan trực tiếp đến thanh niên và nhiệm vụ đơn vị bằng nhiều hình thức, biện pháp; lồng ghép chương trình phổ biến giáo dục pháp luật vào các nội dung, hình thức giáo dục cơ bản, thường xuyên ở đơn vị; nêu gương người tốt, việc tốt trong chấp hành pháp luật, kỷ luật; tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông” và Ngày hội “Thanh niên Quân đội với pháp luật, kỷ luật và văn hóa giao thông”; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị chuyên đề về công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong thanh niên Quân khu; xây dựng và nhân rộng các mô hình “Chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên, thanh niên vi phạm kỷ luật, pháp luật”, “Mỗi ngày một câu hỏi, mỗi tuần một điều luật”.

NGUYỄN VŨ

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *