Thứ ba Ngày 17 Tháng 09 Năm 2019, 11:19:26

Tăng cường các biện pháp ngăn chặn xuyên tạc phẩm chất của Quân đội

Ngày đăng: 01/04/2019

Thời gian gần đây, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch tiếp tục diễn biến phức tạp. Chúng triệt để lợi dụng các sự kiện chính trị, tình hình biên giới, biển đảo, dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền… Đặc biệt, một số đối tượng phản động, cơ hội chính trị đã tán phát tài liệu có nội dung chống phá Quân đội ta. Chúng cho rằng quân đội “chỉ là của quốc gia, dân tộc, không cần đặt dưới sự lãnh đạo của đảng phái nào, lực lượng chính trị nào”; Quân đội trung thành với Đảng là sự trung thành “mù quáng”, là “lạc hậu lỗi thời”; Quân đội chỉ cần trung thành với lợi ích của quốc gia dân tộc và phải đề cao khẩu hiệu “Tổ quốc trên hết” trong mục tiêu lý tưởng chiến đấu của mình; Quân đội “chỉ cần trung thành với nhân dân, bảo vệ nhân dân”… 
Thực chất những luận điệu xuyên tạc phẩm chất trung thành của quân đội ta của các thế lực thù địch là thủ đoạn lừa bịp, phản động về chính trị, phản khoa học cả về lý luận và thực tiễn. Chúng không những xuyên tạc phẩm chất trung thành của Quân đội ta, mà còn nhằm tách rời, đối lập một cách vô lối các nội dung trong phẩm chất trung thành của Quân đội ta phản ánh các mối quan hệ của quân đội với Đảng, dân tộc và nhân dân. Chúng ta thấy rõ tính chất phản khoa học của luận điệu xuyên tạc phẩm chất trung thành của Quân đội ta của các thế lực thù địch. 

Cựu chiến binh Mặt trận 379 tìm hiểu thông tin trên Báo Quân khu 2.

Nhiệm vụ của quân đội là bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, chỉ có Quân đội của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam như Quân đội nhân dân Việt Nam mới có thể thực sự làm tròn phận sự trung thành với Tổ quốc, với nhân dân theo đúng nghĩa của nó và gắn bó chặt chẽ sự trung thành với Đảng, Nhà nước, chế độ, Tổ quốc và nhân dân trong chỉnh thể thống nhất, không tách rời.
Quân đội nhân dân Việt Nam là của dân tộc, của nhân dân Việt Nam, cũng đồng thời là của giai cấp công nhân Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Việc từ bỏ sự trung thành với Đảng, tách vấn đề trung thành với Đảng và trung thành với nhân dân, với dân tộc là không đúng với bản chất cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là sự cố tình xuyên tạc, bóp méo thực tiễn lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, cũng như thực tiễn mối quan hệ giữa quân đội với Đảng, với dân tộc và nhân dân, nhằm hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, chống phá cách mạng Việt Nam. Chúng ta phải kiên quyết đấu tranh, vạch trần và bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, phản động này của các thế lực thù địch bằng một số nội dung, biện pháp sau:
Thứ nhất, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho mọi cán bộ, chiến sĩ nâng cao bản lĩnh chính trị, tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, nhận thức sâu sắc chức năng, nhiệm vụ của Quân đội và đơn vị; đồng thời nêu cao ý thức cảnh giác, nhận rõ và chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; tích cực bảo vệ từng quân nhân, bảo vệ nội bộ cơ quan, đơn vị.
Thứ hai, quản lý chặt chẽ tình hình cơ quan, đơn vị, các mối quan hệ quân nhân, việc sử dụng các thiết bị điện tử thông minh của mọi quân nhân trong cơ quan, đơn vị. Khi phát hiện các thông tin, hình ảnh, clip có nội dung xấu đến Quân đội bị phát tán trên mạng xã hội, Internet, kịp thời báo cáo cấp trên; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tiến hành các biện pháp xử lý, ngăn chặn, bóc gỡ kịp thời, không để tán phát trên các trang mạng xã hội và Internet. Chủ động nắm, quản lý, dự báo, thông tin định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trước các thông tin xấu độc, ảnh hưởng đến bản chất, truyền thống, uy tín của Quân đội.
Thứ ba, phát huy vai trò các cơ quan chức năng trong đơn vị, đẩy mạnh đấu tranh chuyên sâu; mở rộng chia sẻ, bình luận, lan tỏa thông tin tích cực trên không gian mạng; tăng cường đấu tranh trước các luận điệu chống phá Quân đội của các thế lực thù địch; tuyên truyền sâu rộng bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, những tấm gương người tốt, việc tốt trong thực hiện nhiệm vụ.
Thứ tư, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng địa phương nắm chắc tình hình ANCT, TTATXH và âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của địch và phần tử xấu trên địa bàn đóng quân; chủ động xây dựng kế hoạch, phương án phối hợp xử lý tốt các vụ việc, tình huống phức tạp có thể xảy ra, giữ vững đơn vị an toàn, địa bàn an toàn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Bài, ảnh: NGỌC CƯỜNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *