Chủ nhật Ngày 07 Tháng 03 Năm 2021, 07:09:30

Tâm huyết góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Ngày đăng: 30/10/2020

Sáng 30-10, Ủy ban Trung ương (UBTƯ) Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tiếp tục tổ chức Hội nghị Lấy ý kiến nhân sĩ, trí thức, luật gia, người tiêu biểu các dân tộc thiểu số, chức sắc các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Dự Hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn khẳng định, trong những năm qua, MTTQ Việt Nam thường xuyên nhận được những ý kiến đóng góp quan trọng của các vị nhân sĩ, trí thức, luật gia, người tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc, chức sắc các tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài trong sự nghiệp xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng với đó, các cụ, các vị, các đồng chí luôn sẵn sàng đồng hành cùng MTTQ Việt Nam trong công tác tuyên truyền, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, cùng nhau hướng đến mục tiêu xây dựng: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tâm huyết góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
Đồng chí Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc hội nghị.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn cho biết, theo kế hoạch, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức 4 hội nghị xin ý kiến vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Do đó, việc tham gia ý kiến của các cụ, các vị, các đồng chí sẽ góp phần nâng cao chất lượng các dự thảo Văn kiện trình Đại hội, đảm bảo các yêu cầu cơ bản như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: Văn kiện Đại hội phải có tầm nhìn chiến lược, diễn đạt phải chặt chẽ, chắc chắn, rõ ràng. Văn kiện phải có tính quần chúng, giản dị, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ kiểm tra.

Tâm huyết góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
Quang cảnh hội nghị.

Tại Hội nghị, đại biểu tham dự đã cho ý kiến góp ý vào: Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Tâm huyết góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
Các đại biểu tham gia thảo luận.

Hội nghị đánh giá, dự thảo Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có nhiều điểm mới, đó là đòi hỏi khách quan, đồng thời kế thừa từ các nhiệm kỳ trước và chọn lọc tiếp thu những kinh nghiệm thành công của các nước. Về phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, dự thảo Văn kiện tiếp tục nhấn mạnh về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; về xây dựng xã hội chủ nghĩa bổ sung những nhân tố mới là khơi dậy khát vọng phát triển dân tộc, phát huy ý chí để phát triển đất nước, xây dựng đất nước phồn vinh hạnh phúc.

(Theo QĐND Online)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *