Thứ năm Ngày 23 Tháng 01 Năm 2020, 12:19:11

Sự thật của những chiêu trò cũ rích

Ngày đăng: 26/11/2018

QK2 – Một thực tế dễ nhận thấy rằng bất cứ khi nào đất nước ta diễn ra các sự kiện trọng đại, thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lại ra sức xuyên tạc, bôi nhọ với mong muốn “đổi trắng thay đen”, làm lung lạc nhận thức, niềm tin của nhân dân và cộng đồng quốc tế đối với Đảng, Nhà nước; kích động, gây mâu thuân, chia rẽ nội bộ để dẫn đến “tự diễn biến” tạo ra điểm nóng, khủng hoảng chính trị, tiến tới kịch bản bạo loạn và lật đổ chế độ. Đây quả thực là một thủ đoạn hết sức tinh vi và thâm độc! 

Hội nghị Trung ương 8, khóa XII thảo luận quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước.

Lần này cũng không phải là ngoại lệ. Khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tiến hành họp Hội nghị lần thứ 8, lợi dụng sự kiện này, các thế lực thù địch đã đẩy mạnh việc tuyên truyền chống phá với những thông tin bịa đặt, xuyên tạc, bóp méo sự thật và một thái độ vô cùng hằn học, chọc ngoáy. Chúng tự gắn cho mình cái danh xưng “nhà tri thức”, “giáo sư”, “nhà nghiên cứu”, “chuyên gia phân tích” để lời nói của mình “trọng lượng hơn”, “thuyết phục hơn” rồi “vô tư” đưa ra những phân tích vớ vẩn rằng “Đảng ta chuyên quyền, độc đoán, đi ngược hiến pháp”. Chúng còn mạnh miệng khẳng định rằng việc ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên “không phải là để nhắm vào những hành vi tham nhũng” mà nhằm “thanh trừng nội bộ” và “thâu tóm quyền lực”.

Trên thực tế, lịch sử đã chứng minh Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, dành lại độc lập cho dân tộc, hòa bình, cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Hơn nữa, trong Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”. Với bản chất cách mạng như vậy có thể thấy Đảng lãnh đạo là hoàn toàn phù hợp, không hề đi ngược lại hiến pháp hay đứng trên hiến pháp như những lời phân tích xằng bậy, vô căn cứ của bọn phản động, cơ hội chính trị. Mục đích của chúng cuối cùng vẫn nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng.

Trên thực tế, mọi quyền lực đều phải được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế, quyền hạn và ràng buộc trách nhiệm. Nước ta kiểm soát quyền lực bằng những quy định của Hiến pháp, pháp luật và các quy định của Đảng, bằng hoạt động của các cơ quan dân cử, cơ quan kiểm tra và thanh tra của Đảng và Nhà nước, sự giám sát của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Và thực tế đã chứng minh, chưa khi nào, công cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng lại quyết liệt, mạnh mẽ và hiệu quả như hiện nay; quyết tâm không nể nang, không khoan nhượng, không có vùng cấm để xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta, đất nước ta đi lên.

Về việc ban hành “Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” trong Hội nghị Trung ương 8, khóa XII, đây thực chất là sự cụ thể hóa ở mức độ cao hơn Quy định 101 của Ban Bí thư đã có từ năm 2012 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Quy định được xây dựng trên nguyên lý “có xây, có chống và xây trước, chống sau” với điểm cốt lõi là “Cán bộ giữ chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu”. Từng Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương có thực sự gương mẫu về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách làm việc; đặt lợi ích quốc gia – dân tộc lên hàng đầu; thực sự dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch thì mới có thể tạo sức lan tỏa lớn, mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị. Từ đó góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Một quy định có ý nghĩa như vậy tại sao lại có thể nói là nhằm “củng cố quyền lực” hay “thâu tóm quyền lực cá nhân”. Từ quy định này sẽ hạn chế được sự tiêu cực trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, trong công tác cán bộ… Rõ ràng, đây là luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực phản động, thù địch, cơ hội chính trị. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta phải hết sức cảnh giác, kịp thời ngăn chặn và đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của chúng.

QUANG MINH

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *