Thứ tư Ngày 03 Tháng 03 Năm 2021, 03:15:21

Sư đoàn 355 thông báo nhanh kết quả Đại hội XIII của Đảng

Ngày đăng: 23/02/2021

QK2 – Chiều 22-2, Sư đoàn 355 tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại tá Nguyễn Thế Hải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn dự, chỉ đạo hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên của Sư đoàn đã được giới thiệu các nội dung cơ bản: Kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011 – 2020; tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII…

Thông qua hội nghị giúp cán bộ, đảng viên nghiên cứu, nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; giúp cấp ủy các cấp xây dựng chương trình hành động sát với tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị; tạo sự thống nhất cao về nhận thức, nâng cao trách nhiệm thực hiện thắng lợi các nghị quyết, quy định của Đảng.

Tin, ảnh: TRẦN MẠNH HÀO

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *