Chủ nhật Ngày 03 Tháng 07 Năm 2022, 01:20:17

Quy định tiêu chuẩn, định lượng ăn, mức tiền ăn cơ bản trong Quân đội

Ngày đăng: 28/02/2022

QK2 – Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 168/2021/TT-BQP ngày 18/12/2021 (TT168/2021) quy định tiêu chuẩn, định lượng ăn và mức tiền ăn cơ bản (TACB) bộ binh, quân chủng, binh chủng, bệnh nhân điều trị, học viên quân sự quốc tế; ăn thêm ngày lễ, tết, khi làm nhiệm vụ; chế độ an, bồi dưỡng hằng năm cho các đối tượng hưởng lương và phụ cấp từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong Quân đội.

Chỉ huy các cấp duy trì nền nếp, chế độ kiểm tra đảm bảo định lượng ăn cho bộ đội.

Theo đó, mức TACB bộ binh tăng lên 65.000đ/người/ngày (tăng thêm 3.000/người/ngày). Mức tiền ăn quân chủng, binh chủng so với mức TACB bộ binh bằng 2,6 lần (mức 1); bằng 2,4 lần (mức 2); bằng 2,2 lần (mức 3); bằng 2,0 lần (mức 4); bằng 1,8 lần (mức 5); bằng 1,65 lần (mức 6); bằng 1,5 lần (mức 7); bằng 1,4 lần (mức 8); bằng 1,3 lần (mức 9) và bằng 1,25 lần (mức 10).

Mức tiền ăn bệnh nhân điều trị bằng 1,75 lần mức TACB bộ binh. Mức tiền ăn thêm khi làm nhiệm vụ so với mức TACB bộ binh bằng 1,7 lần (mức 1); bằng 1,3 lần (mức 2); bằng 1,0 lần (mức 3); bằng 0,9 (mức 4); bằng 0,7 lần (mức 5) và bằng 0,5 lần (mức 5). Mức tiền ăn thêm khi ốm đau được điều trị tại tổ Quân y có giường lưu; ốm tại trại bằng 0,3 lần mức TACB bộ binh.

Về tiêu chuẩn, chế độ ăn thêm các ngày lễ, tết; tiêu chuẩn bánh chưng tết Nguyên đán; chế độ an, bồi dưỡng hàng năm, TT168/2021 quy định: Mỗi quân nhân, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng và viên chức quốc phòng đang hưởng lương, phụ cấp từ nguồn ngân sách nhà nước trong Bộ Quốc phòng được hưởng chế độ ăn thêm 12 ngày lễ, tết trong năm với mức tiền ăn thêm là 65.000đ/người/ngày. Tiêu chuẩn bánh chưng tết Nguyên đán, mỗi người được 3 chiếc; riêng lực lượng ở quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK, vùng biển thềm lục địa phía Bắc, phía Nam, bãi cạn Cà Mau và những nơi có phụ cấp đặc biệt mức 100% được hưởng 4 chiếc/người.

Cũng theo TT168/2021, chế độ an, bồi dưỡng hàng năm đối với các đối tượng hưởng lương và phụ cấp từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong Quân đội, mức 1 là 3.800.000đ, mức 2 là 3.300.000đ, mức 3 là 2.800.000 đ, mức 4 là 2.200.000 đ và mức 5 là 270.000 đ/người/năm.

Các chế độ, tiêu chuẩn quy định tại TT168/2021 của Bộ Quốc phòng được thực hiện từ ngày 01/01/2022.

VIỆT CƯỜNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *