Thứ hai Ngày 17 Tháng 01 Năm 2022, 09:11:13

Quy định mới về mức lương tối thiểu vùng

Ngày đăng: 16/12/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 7/12/2017 (NĐ141/2017) quy định mức lương tối thiểu vùng (MLTTV) đối với người lao động (NLĐ) làm việc theo hợp đồng lao động. Đối tượng áp dụng theo NĐ141/2017 bao gồm: NLĐ làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động; doanh nghiệp (DN) thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động (trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này).

Theo đó, MLTTV áp dụng đối với NLĐ làm việc ở DN từ ngày 01/01/2018 đối với vùng I là 3.980.000 đồng/tháng; vùng II là 3.530.000 đồng/tháng; vùng là III: 3.090.000 đồng/tháng và vùng IV: 2.760.000 đồng/tháng. Như vậy, MLTTV mới cao hơn mức lương hiện nay khoảng từ 180.000 đến 230.000 đồng/tháng.

Kèm theo NĐ141/2017 là danh mục địa bàn áp dụng MLTTV. Địa bàn áp dụng MLTTV được quy định theo đơn vị hành chính cấp quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh. NĐ141/2017 nêu rõ, DN hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng MLTTV quy định đối với địa bàn đó. Trường hợp DN có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có MLTTV khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng MLTTV quy định đối với địa bàn đó.

DN hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất nằm trên các địa bàn có MLTTV khác nhau; DN hoạt động trên địa bàn được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn có MLTTV khác nhau thì áp dụng MLTTV theo địa bàn có MLTTV cao nhất.

 Theo NĐ141/2017, MLTTV quy định trong Nghị định  là mức thấp nhất làm cơ sở để DN và NLĐ thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho NLĐ làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm: Không thấp hơn MLTTV đối với NLĐ làm công việc giản đơn nhất; cao hơn ít nhất 7% so với MLTTV đối với NLĐ làm công việc đòi hỏi NLĐ đã qua học nghề, đào tạo nghề theo quy định.

Nghị định của Chính phủ cũng quy định rõ: Khi thực hiện MLTTV, các DN không được xoá bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi NLĐ làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại,  chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động. Các khoản phụ cấp, bổ sung khác, trợ cấp, tiền thưởng do DN quy định thì thực hiện theo thoả thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp.

NĐ141/2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 25/01/2018, thay thế Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ quy định MLTTV đối với NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động. Các chế độ quy định trong NĐ141/2017 đươc áp dụng từ ngày 01/01/2018.

NGÔ VĂN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *