Thứ năm Ngày 04 Tháng 06 Năm 2020, 01:56:17

Quy định mới về đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí

Ngày đăng: 16/06/2019

QK2 – Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BTTTT ngày 06/5/2019  (TT03/2019) quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí.

TT03/2019 gồm 4 chương với 14 điều quy định nội dung thông tin đối ngoại (TTĐN) trên báo chí; việc đăng, phát nội dung TTĐN trên báo chí; quyền và trách nhiệm của cơ quan báo chí, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc đăng, phát nội dung TTĐN trên báo chí.

Lãnh đạo Công ty HTQT 705 và huyện Mường Mày, tỉnh Phông Xa Lỳ (Cộng hòa DCND Lào) khảo sát triển khai các dự án giúp đỡ địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Theo đó, nội dung TTĐN trên báo chí gồm thông tin chính thức về Việt Nam, thông tin quảng bá hình ảnh Việt Nam, thông tin tình hình thế giới vào Việt Nam và thông tin giải thích, làm rõ các quy định của Chính phủ về quản lý hoạt động TTĐN.

Việc đăng, phát nội dung TTĐN trên báo chí phải đảm bảo theo nguyên tắc thông tin đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp lợi ích của đất nước và của nhân dân Việt Nam. Không đăng, phát nội dung thông tin ảnh hưởng tiêu cực đến vị thế, hình ảnh Việt Nam; gây phương hại đến quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và các nước; kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước.

Yêu cầu về việc đăng, phát nội dung TTĐN trên báo chí, TT03/2019 nêu rõ: Đối với báo chí đối ngoại, sau khi nhận được quan điểm của Nhà nước Việt Nam về các vấn đề quan trọng của Việt Nam và thế giới cần thực hiện  đăng, phát thông tin trên trang nhất đối với báo in, trang chủ đối với báo điện tử, bản tin thời sự đối với kênh phát thanh, truyền hình đối ngoại. Đặc biệt, việc đăng, phát phải được thực hiện chậm nhất 2 giờ đối với báo điện tử; 5 giờ đối với báo điện tử phải chuyển ngữ; 24 giờ đối với báo in và phát vào bản tin thời sự kế tiếp đối với kênh phát thanh truyền hình đối ngoại.

Đối với báo chí, khi đăng, phát nội dung TTĐN, khuyến khích đăng, phát kịp thời, ở vị trí dễ tiếp cận, nhất là đối với những thông tin giải thích, làm rõ; đăng, phát thông tin về quan điểm của Nhà nước Việt Nam đối với vấn đề trong nước và quốc tế vào thời gian sớm nhất hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; đăng, phát tin, bài, chương trình bằng tiếng nước ngoài hoặc phụ đề bằng tiếng nước ngoài để thúc đẩy hiệu quả thông tin đối ngoại.

TT03/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông có hiệu lực thi hành từ ngày 21/6/2019.

NGÔ VĂN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *