Thứ ba Ngày 04 Tháng 08 Năm 2020, 08:48:39

Quy định mới về chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ

Ngày đăng: 06/07/2020

QK2 – Ngày 30/6/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2020/NĐ-CP (NĐ72/2020) quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ (DQTV) về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với DQTV.

Về chế độ phụ cấp chỉ huy đối với DQTV, NĐ72/2020 quy định chi trả theo tháng với mức hưởng cụ thể theo từng nhóm đối tượng.

Huấn luyện nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng DQTV ở cơ sở.

Theo đó, Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự cấp xã; Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức là 357.600 đồng/tháng. Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã; Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức; Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên tiểu đoàn; Hải đoàn trưởng, Chính trị viên hải đoàn; Hải đội trưởng, Chính trị viên hải đội dân quân thường trực; Đại đội trưởng, Chính trị viên đại đội DQTV cơ động là 327.800 đồng/tháng. Phó Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên phó tiểu đoàn; Phó Hải đoàn trưởng, Chính trị viên phó hải đoàn; Phó Hải đội trưởng, Chính trị viên phó hải đội dân quân thường trực; Phó Đại đội trưởng, Chính trị viên phó đại đội DQTV cơ động là 312.900 đồng/tháng. Đại đội trưởng, Chính trị viên đại đội; Hải đội trưởng, Chính trị viên hải đội; Trung đội trưởng dân quân cơ động, Trung đội trưởng dân quân thường trực là 298.000 đồng/tháng. Thôn đội trưởng mỗi tháng được hưởng mức 178.800 đồng và hưởng thêm 29.800 đồng khi kiêm nhiệm chức vụ tiểu đội trưởng hoặc 35.760 đồng khi kiêm nhiệm chức vụ trung đội trưởng dân quân tại chỗ (trường hợp thôn chỉ tổ chức tổ dân quân tại chỗ thì được hưởng thêm 29.800 đồng/tháng). Phó Đại đội trưởng, Chính trị viên phó đại đội; Phó Hải đội trưởng, Chính trị viên phó hải đội mức 223.500 đồng/tháng. Trung đội trưởng; Tiểu đội trưởng dân quân thường trực múc 178.800 đồng/tháng và Tiểu đội trưởng, Thuyền trưởng, Khẩu đội trưởng mức 149.000 đồng/tháng

Thời gian được hưởng phụ cấp chức vụ tính từ ngày có quyết định bổ nhiệm và thực hiện cho đến ngày có quyết định thôi giữ chức vụ đó; trường hợp giữ chức vụ từ 15 ngày trở lên trong tháng thì được hưởng phụ cấp cả tháng, giữ chức vụ dưới 15 ngày trong tháng thì được hưởng 50% phụ cấp chức vụ của tháng đó.

NĐ72/2020 quy định định mức bảo đảm trợ cấp, tiền ăn đối với dân quân thường trực. Cụ thể, mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân tại chỗ, dân quân cơ động, dân quân phòng không, pháo binh, công binh, trinh sát, thông tin, phòng hóa, y tế do UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định, nhưng không thấp hơn 119.200 đồng, trường hợp được kéo dài thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV theo quyết định của cấp có thẩm quyền, mức trợ cấp tăng thêm do UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định nhưng không thấp hơn 59.600 đồng Mức tiền ăn bằng tiền ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh đang tại ngũ trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Khi làm nhiệm vụ cách xa nơi cư trú không có điều kiện đi, về hằng ngày thì được bố trí nơi ăn, nghỉ, đảm bảo phương tiện, chi phí đi lại hoặc thanh toán tiền tầu xe một lần đi, về như cán bộ, công chức cấp xã

Mức trợ cấp một lần cho dân quân thường trực khi được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình, cứ mỗi năm phục vụ trong đơn vị dân quân thường trực được trợ cấp bằng 2.980.000 đồng. Trường hợp có tháng lẻ được tính như sau: Dưới 01 tháng không được trợ cấp; từ 01 tháng đến 06 tháng được hưởng trợ cấp bằng 1.490.000 đồng; từ 07 tháng đến 11 tháng được hưởng trợ cấp bằng 2.980.000 đồng.

Tiêu chuẩn vật chất hậu cần và mức hưởng các chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế như hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đang tại ngũ.

NĐ72/2020 quy định cụ thể định mức bảo đảm trợ cấp ngày công lao động, mức tiền ăn đối với dân quân biển, dân quân thuộc hải đội dân quân và phụ cấp đặc thù đi biển đối với dân quân khi làm nhiệm vụ trên biển.

Cũng theo NĐ72/2020, chế độ, chính sách đối với tự vệ khi làm nhiệm vụ, được hưởng nguyên lương, các khoản phúc lợi, phụ cấp, công tác phí, chế độ, chính sách theo chế độ hiện hành. Khi làm nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ hải đảo, vùng biển được hưởng ngoài được hưởng nguyên lương, các khoản phúc lợi, phụ cấp, công tác phí, chế độ, chính sách theo chế độ còn được hưởng thêm 50% lương ngạch bậc tính theo ngày thực tế huy động, tiền ăn mỗi người mỗi ngày bằng 149.000 đồng.

Bên cạnh đó, NĐ72/2020 còn quy định cụ thể điều kiện, mức hưởng, trình tự, thủ tục, cơ quan có trách nhiệm bảo đảm kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho DQTV không tham gia bảo hiểm y tế bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương; không tham gia bảo hiểm xã hội nếu bị tai nạn, chết và một số chế độ, chính sách khác liên quan.

NĐ72/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2020 và thay thế Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật DQTV.

NGÔ VĂN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *