Thứ tư Ngày 07 Tháng 06 Năm 2023, 07:50:06

Quy định chi tiết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

Ngày đăng: 19/01/2022

QK2 – Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (NĐ118/2021) quy định về: Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính; quy định về phạm hành chính và xử phạt phạm hành chính; áp dụng quy định về xử phạt phạm hành chính và quản lý Nhà nước về thi hành pháp luật xử lý phạm hành chính.

Theo đó, việc quy định hành vi vi phạm (HVVP) hành chính phải bảo đảm các yêu cầu như: Có vi phạm các quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm, điều cấm của pháp luật về trật tự quản lý hành chính trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước; đáp ứng yêu cầu bảo đảm trật tự quản lý hành chính nhà nước; HVVP hành chính phải được mô tả rõ ràng, đầy đủ, cụ thể để có thể xác định và xử phạt được trong thực tiễn.

Hình thức xử phạt, mức xử phạt được quy định đối với từng HVVP hành chính và phải căn cứ vào các yếu tố: Tính chất, mức độ xâm hại trật tự quản lý hành chính Nhà nước của HVVP; đối với HVVP không nghiêm trọng, có tính chất đơn giản, thì phải quy định hình thức xử phạt cảnh cáo; mức thu nhập, mức sống trung bình của người dân trong từng giai đoạn phát triển kinh tế – xã hội của đất nước; mức độ giáo dục, răn đe và tính hợp lý, tính khả thi của việc áp dụng hình thức, mức phạt.

NĐ118/2021 cũng quy định việc xác định mức phạt tiền với một HVVP hành chính cụ thể trong trường hợp có nhiều tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, được áp dụng theo nguyên tắc: Khi xác định mức phạt tiền đối với tổ chức, cá nhân vi phạm vừa có tình tiết tăng nặng, vừa có tình tiết giảm nhẹ, thì được giảm trừ tình tiết tăng nặng theo nguyên tắc một tình tiết giảm nhẹ được giảm trừ một tình tiết tăng nặng.

Mức phạt tiền cụ thể đối với một HVVP hành chính là mức trung bình của khung phạt tiền được quy định đối với hành vi đó. Trong trường hợp có từ 2 tình tiết giảm nhẹ trở lên, thì áp dụng mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có từ 2 tình tiết tăng nặng trở lên, thì áp dụng mức tối đa của khung tiền phạt.

NĐ118/2021 còn quy định cụ thể hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn, đình chỉ hoạt động có thời hạn và nhiều nội dung quan trọng liên quan đến xử lý VPHC.

 NĐ118/2021 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2022 và thay thế Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 và Nghị định 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

VIỆT CƯỜNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.