Thứ ba Ngày 23 Tháng 07 Năm 2024, 03:22:11

Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Ngày đăng: 14/06/2024

QK2 – Chiều 14/6, Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt.

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; sự phối hợp giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương; đặc biệt là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng…, công tác tuyên truyền báo chí về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, quân đội tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là:

Công tác tuyên truyền báo chí tiếp tục có đóng góp quan trọng trong tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, về xây dựng QĐND trong tình hình mới; thực hiện tốt chức năng cung cấp thông tin, định hướng dư luận; nâng cao ý thức, trách nhiệm, tăng cường sự đoàn kết, đồng thuận của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; sự ủng hộ của bạn bè, cộng đồng quốc tế trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nâng cao uy tín của đất nước và QĐND Việt Nam. Toàn quân chấp hành nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, văn bản quy phạm pháp luật của các cấp về công tác báo chí; công tác báo chí được triển khai thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ, nền nếp, đúng định hướng, đạt hiệu ứng truyền thông tốt, không có sai sót; công tác thông tin báo chí, tuyên truyền các sự kiện quan trọng, nhạy cảm bảo đảm chủ động, chặt chẽ, đúng định hướng.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn các cơ quan Trung ương, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương luôn quan tâm phối hợp, giúp đỡ, chỉ đạo báo chí đồng hành, đưa tin, tuyên truyền kịp thời, hiệu quả về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng QĐND trong tình hình mới. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; phối hợp thực hiện tốt việc tham mưu định hướng, cung cấp thông tin, xử lý kịp thời, chặt chẽ những vấn đề quan trọng, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng kích động, chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội. Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tăng cường phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước thông tin, tuyên truyền kịp thời, hiệu quả về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng và hoạt động xây dựng QĐND Việt Nam vững mạnh.

Tin, ảnh: ĐỨC ĐÀO

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.