Chủ nhật Ngày 03 Tháng 07 Năm 2022, 12:24:55

Quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng được cụ thể hóa trong Luật

Ngày đăng: 20/10/2015

Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII, diễn ra từ ngày 20-10 và dự kiến bế mạc vào ngày 30-11. Theo chương trình làm việc về công tác xây dựng pháp luật, tại kỳ họp này Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 17 dự án luật và 2 dự thảo nghị quyết, đồng thời cho ý kiến vào 9 dự án luật đang được xây dựng.
Một trong những dự án luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp này có tác động to lớn đến xây dựng Quân đội, tăng cường sức mạnh quốc phòng, được dư luận trong và ngoài Quân đội, nhất là đội ngũ quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) và công nhân, viên chức quốc phòng (CN,VCQP) quan tâm, chờ đón đó là Luật QNCN và CN,VCQP.
Dự thảo Luật QNCN và CN,VCQP gồm có 7 chương, 50 điều quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; vị trí, chức năng; nguyên tắc lãnh đạo, chỉ huy, quản lý; chức danh, diện bố trí; quyền, nghĩa vụ, quân phục, cấp hiệu, phù hiệu, trang phục, chứng minh QNCN và CN,VCQP; cấp bậc quân hàm, hạn tuổi phục vụ tại ngũ cao nhất của QNCN; chế độ phục vụ, chế độ chính sách đối với QNCN và CN,VCQP như chế độ đào tạo, bồi dưỡng; tiền lương, phụ cấp, nhà ở và điều kiện thực hiện nhiệm vụ; chế độ nghỉ; chăm sóc sức khoẻ QNCN và CN,VCQP; cơ quan quản lý Nhà nước về QNCN và CN,VCQP; trách nhiệm, quyền hạn của Bộ Quốc phòng, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương các cấp đối với QNCN và CN,VCQP…
Dự thảo Luật quy định cấp bậc quân hàm của QNCN được xác định tương ứng với trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và mức lương để đáp ứng yêu cầu công tác chỉ huy, quản lý trong QĐND Việt Nam, gồm có: Từ cấp Thiếu úy QNCN đến cấp Thượng tá QNCN. Đồng thời dự thảo Luật quy định bậc quân hàm cao nhất của QNCN có trình độ cao cấp là Thượng tá QNCN; có trình độ trung cấp là Trung tá QNCN; có trình độ sơ cấp là Thiếu tá QNCN tương ứng với hệ thống cấp bậc quân hàm của sĩ quan trong QĐND Việt Nam.
Về hạn tuổi phục vụ của QNCN và CN,VCQP, dự thảo Luật quy định cụ thể. Đối với QNCN, cấp uý QNCN: Nam 50 tuổi, nữ 50 tuổi; Thiếu tá QNCN: Nam 52 tuổi, nữ 52 tuổi; Trung tá QNCN: Nam 54 tuổi, nữ 54 tuổi và Thượng tá QNCN: Nam 56 tuổi, nữ 55 tuổi. Ngoài quy định hạn tuổi phục vụ cao nhất, dự thảo Luật còn quy định QNCN được tự nguyện phục vụ tại ngũ thời hạn là 06 năm cho đến hết hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm và khi Quân đội có nhu cầu, QNCN có đủ phẩm chất, trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ giỏi, sức khoẻ tốt và tự nguyện thì được xem xét kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ từ 01 năm đến 05 năm nhưng không quá 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ. Đối với QNCN dự bị, hạn tuổi cao nhất phục vụ trong ngạch dự bị cũng được quy định phù hợp với hạn tuổi phục vụ tại ngũ cao nhất của QNCN theo quy định của Luật này.
Đối với CN,VCQP, hạn tuổi cao nhất phục vụ trong Quân đội được quy định phù hợp với quy định của Bộ luật lao động là nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.
Liên quan đến việc thông qua Dự án Luật QNCN và CN,CVQP, theo chương trình làm việc của kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ có buổi trình bày Tờ trình về dự án Luật; Chủ nhiệm Ủy ban QP và AN của Quốc hội báo cáo thẩm tra dự án Luật. Các đại biểu Quốc hội sẽ có buổi thảo luận ở tổ về dự án Luật QNCN và CN,CVQP. Dự kiến vào chiều 30-11, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật QNCN và CN,CVQP.
NGÔ VĂN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *