Thứ ba Ngày 23 Tháng 07 Năm 2024, 02:55:07

Quân khu giao nhiệm vụ diễn tập đối kháng cho Sư đoàn 304

Ngày đăng: 14/06/2024

QK2 – Sáng 14-6, Bộ Tư lệnh Quân khu tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập CH-CQ 2 bên, 1 cấp trên bản đồ cho Trung đoàn BB24, Trung đoàn BB66 thuộc Sư đoàn 304. Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu chủ trì hội nghị. Cùng dự có Thủ trưởng các cơ quan Quân khu và Chỉ huy Sư đoàn 304, Sư đoàn 316.

Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu chủ trì hội nghị.

Đây là cuộc diễn tập đối kháng cấp Trung đoàn lần thứ hai được Quân khu chỉ đạo với đề mục: Trung đoàn bộ binh hành, trú quân chiến đấu – Trung đoàn bộ binh chiến đấu tập kích ở địa hình trung du.

Theo đó, cuộc diễn tập diễn ra trong 2 ngày gồm 3 giai đoạn: Chuyển trạng thái SSCĐ; Tổ chức chuẩn bị chiến đấu; Thực hành chiến đấu. Trong đó, tập trung vào giai đoạn 2 và giai đoạn 3. Tính đối kháng được thể hiện rõ nhất ở giai đoạn 3. Cả 2 bên đều vận dụng nguyên tắc lý luận của ta, không vận dụng nguyên tắc lý luận của địch. Các tổng đạo diễn, trợ lý đều phải nắm chắc nội dung bên còn lại để chỉ huy, hạ quyết tâm và xử lý tình huống. Thông qua diễn tập nhằm rèn luyện phương pháp, tác phong công tác của CH-CQ, đánh giá trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ huy; khả năng vận dụng lý luận, nguyên tắc chiến thuật của ta cũng như khả năng tham mưu của cơ quan trong công tác tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu với hình thức diễn tập 2 bên (đối kháng) của CH-CQ cấp trung đoàn. Qua đó kịp thời rút kinh nghiệm, tiếp tục chỉ đạo bổ sung, hoàn thiện nội dung tổ chức và phương pháp diễn tập 2 bên (đối kháng) những năm tiếp theo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ trong tình hình mới.

Phát biểu giao nhiệm vụ diễn tập, đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu đề nghị Ban chỉ đạo, cơ quan Ban chỉ đạo Quân khu chỉ đạo xây dựng hoàn chỉnh, đầy đủ các văn kiện diễn tập theo quy định. Giao Thủ trưởng 4 cơ quan trực tiếp chỉ đạo lực lượng đạo diễn xây dựng đáp án, thông qua và hợp luyện; chỉ đạo đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan. Chỉ đạo điều hành diễn tập theo kế hoạch, bảo đảm chất lượng, an toàn. Yêu cầu Sư đoàn 304 chủ động xây dựng kế hoạch, làm tốt công tác chuẩn bị cho diễn tập chu đáo, toàn diện. Tập trung xây dựng các khu vực diễn tập; lựa chọn biên chế, bồi dưỡng cho khung cán bộ diễn tập, đạo diễn và lực lượng phục vụ; trong đó lưu ý lựa chọn cán bộ có trình độ và kinh nghiệm để đạo diễn. Tổ chức bồi dưỡng cho chỉ huy cơ quan nắm chăc lý luận, công tác tham mưu tác chiến phục vụ cho diễn tập. Chuẩn bị tốt nơi ăn ở, sinh hoạt cho Ban chỉ đạo, cơ quan ban chỉ đạo, đạo diễn các cấp. Chỉ đạo bảo đảm tốt vật chất, phương tiện tham gia diễn tập và bảo đảm an ninh, an toàn trong diễn tập; thực hiện tốt công tác dân vận trên địa bàn, khu vực diễn tập. Đối với Sư đoàn 316, đồng chí yêu cầu lựa chọn, cử cán bộ tham gia đạo diễn theo kế hoạch. Sẵn sàng tăng cường quân số cho Sư đoàn 304 thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Tin, ảnh: TRỌNG HÙNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.