Thứ tư Ngày 29 Tháng 03 Năm 2023, 01:46:53

Quân đội với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”

Ngày đăng: 15/12/2022

QK2 – Trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, ông cha ta đã luôn nêu cao tinh thần chủ động, tích cực bảo vệ Tổ quốc. Nhờ đó, đã giữ yên bờ cõi, đánh tan mọi kẻ thù xâm lược, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Kế thừa truyền thống của dân tộc, trong tình hình mới, Quân đội là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 297 thường xuyên luyện tập nâng cao trình độ SSCĐ, bảo vệ vững chắc vùng trời Tây Bắc của Tổ quốc.

Quán triệt, thực hiện quan điểm “giữ nước từ khi nước chưa nguy”, những năm qua, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân nói chung, LLVT Quân khu nói riêng luôn quán triệt, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ (CB,CS) nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, nhận thức sâu sắc về tình hình nhiệm vụ, xác định rõ đối tượng, đối tác, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng và tính chất phức tạp, khó khăn của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng cho mọi quân nhân có niềm tin vững chắc vào tổ chức biên chế, vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) và cách đánh của quân đội ta, nêu cao ý chí quyết tâm “dám đánh, biết đánh và quyết đánh thắng” kẻ thù xâm lược, nhất là trong điều kiện chiến tranh hiện đại, chiến tranh có sử dụng vũ khí công nghệ cao.

Quán triệt sâu sắc yêu cầu nhiệm vụ SSCĐ, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, những năm qua, các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu đã đẩy mạnh nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, SSCĐ cho các đối tượng theo phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát phương án, đối tượng tác chiến, chiến trường và tổ chức biên chế, VKTBKT ở từng cơ quan, đơn vị, địa bàn. Tăng cường luyện tập xử trí các tình huống, đẩy mạnh huấn luyện hiệp đồng, huấn luyện trong điều kiện tác chiến điện tử, thời tiết phức tạp và thực hành bắn đạn thật. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, tạo chuyển biến vững chắc về ý thức tổ chức kỷ luật của bộ đội, nhất là ý thức chấp hành các chế độ SSCĐ. Bên cạnh đó, cơ quan tham mưu ở các cấp đã tích cực, chủ động nâng cao khả năng dự báo, nghiên cứu, đánh giá tình hình, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch để tham mưu cho Đảng, Nhà nước và Quân đội và cấp ủy, chính quyền địa phương có những biện pháp, kế sách linh hoạt, sẵn sàng ứng phó kịp thời từ sớm, từ xa, không bị động, bất ngờ trong tình huống. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng và cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc tham gia nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Chú trọng phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội với củng cố QP-AN; gắn xây dựng các khu vực phòng thủ vững mạnh với xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Đặc biệt trước bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây bất ổn, khó lường hiện nay thì việc nâng cao năng lực xử lý thông tin, nắm chắc tình hình, tham mưu, dự báo, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi mưu đồ chống phá của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ XHCN là vấn đề chiến lược hết sức cần thiết và quan trọng để giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình cho đất nước phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, củng cố QP-AN, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Để đạt được điều đó, cần tiếp tục quán triệt và thực hiện đồng bộ các giải pháp, bảo đảm giữ vững nguyên tắc “Đảng lãnh đạo Quân đội tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt”; tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; nâng cao hiệu quả các hoạt động CTĐ, CTCT; chủ động ngăn ngừa các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tăng cường đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, quán triệt, rèn luyện, trau dồi cho CB, CS những phẩm chất tốt đẹp, giá trị nhân văn của “Bộ đội Cụ Hồ”. Tích cực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, gắn với PTTĐ Quyết thắng và các CVĐ của các cấp, các ngành, tạo điều kiện để CB, CS được thử thách, rèn luyện, hoàn thiện bản thân. Chỉ có như vậy, Quân đội nhân dân Việt Nam mới phát huy tốt bản chất, chức năng, nhiệm vụ và truyền thống anh hùng, xứng đáng là lực lượng chính trị tin cậy, đội quân chiến đấu trung thành của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng thành công CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong thời kỳ mới.

Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”; “giữ nước từ khi nước chưa nguy” không chỉ là kế sách lớn, chiến lược giữ nước ngày nay, mà còn là sự thể hiện sâu sắc tình cảm, trách nhiệm của Quân đội ta đối với Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu; đồng thời cũng là trách nhiệm của các thế hệ CB, CS hiện nay và mai sau đối với các thế hệ cha anh đã xây dựng, bồi đắp nên hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” – Bộ đội của dân. Bởi vậy, bất luận trong điều kiện nào, hoàn cảnh khó khăn đến mấy thì giá trị, phẩm chất, bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ” vẫn mãi được phát huy, phát triển và tỏa sáng, đặc biệt là trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”.

Bài, ảnh: VŨ HẢI

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.