Thứ bảy Ngày 25 Tháng 09 Năm 2021, 05:04:59

Quân đội nhân dân Việt Nam trung với Đảng hiếu với dân

Ngày đăng: 03/04/2018

QK2 – Trải qua hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam đã cùng nhân dân cả nước chiến đấu dũng cảm, kiên cường và giành chiến công xuất sắc trong các cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Bản chất cách mạng và truyền thống lịch sử vẻ vang của Quân đội được Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người Cha thân yêu của các lực lượng vũ trang – khen tặng: “Quân đội ta, trung với Ðảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Cuốn sách Quân đội nhân dân Việt Nam trung với Đảng hiếu với dân

Từ bản chất cách mạng truyền thống vẻ vang ấy, cuốn sách “Quân đội nhân dân Việt Nam trung với Đảng hiếu với dân” Của Đại tướng Ngô Xuân Lịch – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra đời.

Qua cuốn sách, bạn đọc, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ toàn quân nghiên cứu, nắm vững bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp của Quân đội, phát huy mạng mẽ trong sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, xứng đáng với sự yêu mến, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Nội dung cuốn sách gồm ba phần:

Phần thứ nhất: “Quân đội nhân dân Việt Nam trung với Đảng, hiếu với dân – Những vấn đề lý luận cơ bản”, khẳng định Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, giáo dục và rèn luyện, là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam trong đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Quân đội nhân dân Việt Nam mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc; từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, vì nhân dân mà phục vụ.

Phần thứ hai: “Quân đội nhân dân Việt Nam trung với Đảng, hiếu với dân – biểu hiện trong thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và bài học kinh nghiệm”, thể hiện rõ mục tiêu, lý tưởng của Quân đội nhân dân Việt Nam chính là mục tiêu, lý tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam; chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.

Phần thứ ba: “Quân đội nhân dân Việt Nam trung với Đảng, hiếu với dân trong tình hình mới”. Hơn 70 năm qua, phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp, nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội cách mạng, dù trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào, đi bất cứ nơi đâu, thực hiện bất cứ nhiệm vụ gì, Quân đội ta đều giữ vững và phát huy phẩm chất trung với Đảng, hiếu với dân; được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng, yêu thương, đùm bọc, che chở và giúp đỡ. Đó là nguồn động viên, cổ vũ to lớn bảo đảm cho Quân đội ta luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Tên gọi “Bộ đội Cụ Hồ” được nhân dân khen tặng, thể hiện tình cảm, lòng yêu mến và sự tin tưởng đối với Quân đội của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Cuốn sách 440 trang, do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành năm 2017, hiện đang có trong hệ thống thư viện, phòng đọc các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

THANH HƯƠNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *