Thứ tư,19/12/2018 | 00:11:24 GMT+7

Quân dân Tây Bắc khắc ghi lời Bác

Ngày đăng: 11/06/2018

QK2 – Khắc ghi Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân dân Tây Bắc vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, lập nhiều chiến công oanh liệt, viết nên truyền thống: “Trung thành – Tự lực – Đoàn kết – Anh dũng – Chiến thắng”. Quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT Quân khu luôn vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua của Bác vào thực hiện nhiệm vụ chính trị và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các mặt công tác.

VẸN NGUYÊN GIÁ TRỊ

Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa chỉ đạo, động viên, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước trong công cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, kiến thiết, xây dựng đất nước. Thực hiện Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Người, cả nước đã dấy lên các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi và hiệu quả. Trên khắp các mặt trận, ở tất cả các lĩnh vực với sự tham gia của các giới, các ngành, các cấp… đâu đâu cũng sôi nổi phong trào thi đua yêu nước.

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại Tọa đàm "Quân khu 2 đinh ninh lời Bác dạy".

Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu khẳng định: Cách đây 70 năm, nhằm cổ vũ và động viên phong trào cách mạng của toàn dân tộc, phục vụ cho nhiệm vụ kháng chiến kiến quốc, ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc. Đây là những tư tưởng, nội dung cơ bản xuyên suốt về thi đua yêu nước, là động lực khơi dậy và phát huy tinh thần yêu nước của mọi tầng lớp nhân dân, là lời hiệu triệu, lôi cuốn, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh gian khổ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Đồng thời đây chính là sự biểu hiện sinh động của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, khẳng định tầm vóc, giá trị to lớn của thời đại Hồ Chí Minh. Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Bác đã tròn 70 năm, nhưng ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc luôn sống mãi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực tiễn chặng đường hơn 70 năm xây dựng chiến đấu, trưởng thành của LLVT Quân khu cho thấy, hoạt động thi đua trong LLVT Quân khu đã phát triển mạnh mẽ, rộng khắp, động viên tất cả cán bộ, chiến sĩ tham gia, mọi hoạt động thi đua đều hướng vào xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, đủ sức hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới… Việc vận dụng sáng tạo, cụ thể hoá tư tưởng thi đua ái quốc của Bác vào các hoạt động thực tiễn được triển khai thực hiện có hiệu quả.

PGS. TS Lý Việt Quang, Phó viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng, nhấn mạnh: Ra đời cách đây 70 năm, nhưng Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn mang tính thời sự sâu sắc, vẹn nguyên những giá trị lý luận và thực tiễn đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay. Lời kêu gọi Thi đua ái quốc đã khởi đầu và mở ra một phong trào hành động thiết thực, thể hiện tinh thần yêu nước nồng nàn của dân tộc, tạo nên nguồn sức mạnh vô cùng to lớn, góp phần quan trọng đưa sự nghiệp cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác… Lời kêu gọi Thi đua ái quốc đã khơi dậy, bồi dưỡng, giáo dục, phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc và nhân rộng những con người mới. Không chỉ là những chỉ dẫn, lời hiệu triệu, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, Lời kêu gọi Thi đua ái quốc còn là sự cổ vũ, dẫn đường cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

PGS, TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử chỉ rõ: Thi đua ái quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng 70 năm trước, được Đảng, Nhà nước lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện và đã mang lại những thành quả to lớn trong suốt quá trình kháng chiến cứu nước và xây dựng, phát triển đất nước. Thi đua luôn gắn liền và hướng vào thực hiện tốt nhất những nhiệm vụ chính trị đặt ra đối với từng thời kỳ và giai đoạn lịch sử nhất định. Từ nhiệm vụ, mục tiêu của sự nghiệp cách mạng, kháng chiến và xây dựng mà đặt ra yêu cầu, nội dung, cách thức tổ chức thi đua. Giá trị cốt lõi của thi đua là hiện thực hóa mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng bằng hành động thiết thực của tất cả mọi người… Thi đua mang lại kết quả, giá trị vật chất rõ rệt, đồng thời giác ngộ ý thức trách nhiệm, tính cộng đồng của mọi thành viên trong xã hội, tạo dựng và nuôi dưỡng động lực, sức mạnh tinh thần trong sự nghiệp cách mạng.

KIM CHỈ NAM CHO MỌI HÀNH ĐỘNG

Đã tròn 70 năm, nhưng ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn  Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Bác luôn sống mãi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là sợi chỉ đỏ, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của LLVT Quân khu. Cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị luôn khắc ghi và cụ thể hóa thành những việc làm cụ thể, thiết thực.

Cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thi đua huấn luyện giỏi.

Thiếu tướng Phạm Đức Duyên, Phó Chính ủy Quân khu chỉ rõ: Chặng đường hơn 70 năm qua đã khẳng định, LLVT Quân khu luôn tôn chỉ lời Bác dạy về Thi đua ái quốc. Mọi hoạt động của LLVT Quân khu luôn gắn liền với phong trào thi đua yêu nước, là sự cụ thể hóa lời Bác dạy trong phong trào thi đua quyết thắng của các cấp, các ngành, của mọi cán bộ, chiến sĩ qua các thời kỳ. Phong trào thi đua không chỉ được nhân rộng trong các cuộc kháng chiến mà nó còn trở thành động lực to lớn cổ vũ LLVT Quân khu thực hiện tốt nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Lào anh em. Thời kỳ đổi mới, nhất là trong những năm gần đây, hòa chung phong trào thi đua yêu nước nói chung của cả nước, phong trào thi đua Quyết thắng trong LLVT Quân khu diễn ra sôi nổi, liên tục, với nhiều hình thức phong phú, sinh động đạt hiệu quả thiết thực, qua đó góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Việt Văn cho biết: Trong quá trình xây dựng và phát triển, tỉnh Vĩnh Phúc vinh dự 8 lần được Bác Hồ về thăm và làm việc. Đây mãi mãi là niềm cổ vũ, động viên lớn lao đối với các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Khắc ghi và thực hiện lời căn dặn của Người, hơn nửa thế kỷ qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tổ chức tốt các phong trào thi đua phù hợp với từng thời điểm, từng bước vượt qua mọi khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhấn mạnh: Yên Bái là tỉnh miền núi, nằm ở trung tâm vùng Tây Bắc, có diện tích tự nhiên rộng, địa hình chia cắt, đan xen núi cao, vực sâu, dốc lớn, mạng lưới sông suối dày đặc, giao thông đi lại khó khăn, thời tiết, khí hậu, thủy văn diễn biến phức tạp, cực đoan và khó lường với lượng mưa lớn. Lực lượng vũ trang tỉnh luôn thực hiện tốt vai trò, chức năng làm tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, nhất là các đơn vị của Quân khu 2 đứng chân trên địa bàn làm nòng cốt, trực tiếp tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ, thăm hỏi, động viên nhân dân. Hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ không quản ngại khó khăn, nguy hiểm ngày đêm dầm mình trong mưa, trong nước lũ để di dời, đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, tìm kiếm các nạn nhân xấu số đã để lại ấn tượng không thể phai mờ trong lòng mỗi người dân Yên Bái…

Thượng tá Nguyễn Ngọc Ngân, Phó chính ủy Sư đoàn 316 với tham luận “Đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng xây dựng Sư đoàn VMTD, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao” đã chỉ rõ: Là một trong những đại đoàn chủ lực đầu tiên của QĐND Việt Nam, được tôi luyện trong các cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc và thấm nhuần Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Bác, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 đã biến những nhiệm vụ cụ thể thành các phong trào hành động cách mạng. Động lực của các phong trào thi đua đã bồi đắp ý chí, xây dựng niềm tin, nâng bước chân cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn trong mọi chiến dịch, như: Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954), Chiến dịch Tây Nguyên (1975)… Cùng với đó, Sư đoàn nêu cao tinh thần “giúp bạn là tự giúp mình”, là một trong những đơn vị đầu tiên của Quân đội ta làm nhiệm vụ quốc tế sớm nhất và dài nhất trên đất bạn Lào. Bước vào thời kỳ đổi mới, Sư đoàn tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật…

Xã Tân Trào nằm ở phía bắc huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, quân và dân Tân Trào đẩy mạnh thi đua phát triển kinh tế, xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. Bí thư Đảng ủy xã Tân Trào Viên Tiến Thăng nêu bật những kết quả đạt được của địa phương: Trong khi đặt nhiệm vụ thi đua phát triển kinh tế xã hội là trọng tâm, cấp ủy, chính quyền xã Tân Trào luôn trú trọng tăng cường giữ vững an ninh chính trị, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên. Theo đó, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục quốc phòng và an ninh cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, từ đó xác định đúng đắn yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế phải gắn chặt với nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Hằng năm, Đảng ủy xã đều ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tổ chức huấn luyện, luyện tập, diễn tập giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho lực lượng dân quân theo đúng nội dung, chương trình, thời gian quy định, kết quả đều đạt khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị; thực hiện việc xây dựng lực lượng dân quân và dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống; bảo đảm về số lượng và chất lượng tốt; LLVT xã phối hợp với các lực lượng tham gia có hiệu quả công tác khắc phục hậu quả thiên tai, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, giúp đỡ gia đình chính sách, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, góp phần giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

LAN TỎA VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC

Thực tiễn 70 năm qua đã khẳng định: Lời kêu Thi đua ái quốc của Bác đã khơi dậy tinh thần yêu nước của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, khơi dạy và phát huy sức mạnh tinh thần và vật chất to lớn, đưa cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Thấm nhuần lời dạy của Bác, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu luôn đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp để vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Thiếu tướng Phạm Đức Duyên, Phó Chính ủy Quân khu khẳng định: Hiện nay, trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, tư tưởng của Bác về Thi đua ái quốc còn nguyên giá trị, đặt ra nhiệm vụ của Quân đội nói chung, LLVT Quân khu nói riêng rất nặng nề. Để đáp ứng yêu cầu đó, LLVT Quân khu phải nỗ lực nhiều hơn nữa trên tất cả các mặt công tác, mọi lĩnh vực hoạt động. Phát huy tinh thần Thi đua ái quốc trong giai đoạn hiện nay, LLVT Quân khu đã và đang tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng và đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng theo chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa sâu rộng. Đặc biệt, đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng gắn với phòng trào thi đua yêu nước của các địa phương, đồng hành cùng các cuộc vận động của các cấp, các ngành, thực sự trở thành động lực tinh thần to lớn giúp cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu kiên định, vững vàng, đoàn kết, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu.

Đối với tuổi trẻ Quân khu, cụ thể hóa “Lời kêu gọi Thi đua ái quốc” của Bác chính là gắn thực hiện chức trách, nhiệm vụ với việc học tập và làm theo Bác. Trung úy Đỗ Khắc Trình, Đại đội 12, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 174, Sư đoàn 316 bày tỏ tâm niệm: Thấm nhuần lời dạy của Bác, trong thời gian qua tuổi trẻ LLVT Quân khu đã và đang ra sức học tập trau dồi nâng cao lý tưởng cách mạng, bản lĩnh, niềm tin, đạo đức lối sống, văn hoá gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 87 của Thường vụ QUTW về việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuổi trẻ Quân khu đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy bằng các phong trào hành động cách mạng cụ thể trên mọi lĩnh vực công tác, như: “Thanh niên Quân khu học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Tuổi trẻ xung kích, trách nhiệm quyết tâm luyện giỏi, rèn nghiêm, SSCĐ cao”, “Phát huy truyền thống 70 năm, tuổi trẻ LLVT Quân khu tự hào tiếp bước cha anh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Tuổi trẻ tự học, tự quản, tự rèn giành kết quả cao nhất trong huấn luyện”… thông qua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu xuất sắc.

Quán triệt, học tập, làm theo, tư tưởng của Bác về thi đua ái quốc, những năm qua, phụ nữ Quân khu đã luôn đoàn kết quyết tâm cao, gắn phong trào thi đua của phụ nữ với phong trào thi đua quyết thắng của LLVT Quân khu, phong trào của phụ nữ địa phương, giành những kết quả hết sức quan trọng. Thiếu tá Nguyễn Thị Lý, Trưởng ban Phụ nữ Quân khu chia sẻ: Phong trào của phụ nữ luôn bám sát, phục vụ trực tiếp và thúc đẩy hoạt động của đơn vị, không những không bị “chìm lắng” mà có nhiều sáng tạo. Ở các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, hội viên phụ nữ đã tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ gắn với phong trào “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”, “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện rèn”… Hội viên phụ nữ làm nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc luôn xác định “Vào ca là vào vị trí chiến đấu”, thực hiện “Ca, kíp trực kiểu mẫu” đảm bảo TTLL thông suốt. Trên các lĩnh vực quản lý, thủ kho, nuôi quân… hội viên phụ nữ phục vụ tận tình chu đáo, nâng cao chất lượng bữa ăn, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Ở các bệnh viện, bệnh xá, chị em hết lòng yêu thương chăm sóc, phục vụ, khám và điều trị cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Ở các Đoàn KT-QP, xí nghiệp, xưởng sản xuất… hội viên phụ nữ đã đẩy mạnh phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “An toàn vệ sinh lao động”… Hội viên phụ nữ ở các kho, trạm, xưởng đã quản lý, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, đạn dược, sửa chữa, niêm cất các phương tiện khí tài quân sự đúng quy trình, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Hội viên làm nhiệm vụ văn thư – bảo mật, thống kê… luôn nêu cao tính tỷ mỷ, kịp thời chính xác, nhanh chóng tiếp cận với ứng dụng công nghệ thông tin, lưu trữ, quản lý, cấp phát công văn tài liệu đảm bảo an toàn, bí mật.

Trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Tân Trào (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) được Bác Hồ, Trung ương Đảng tin tưởng, lựa chọn làm nơi ở và làm việc. Những năm tháng đấu tranh hào hùng, gian khổ, oanh liệt đó, Tân Trào đã làm tròn sứ mệnh Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến. Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, Bí thư Đảng ủy xã Tân Trào Viên Tiến Thăng chia sẻ quyết tâm: Xã Tân Trào đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh thi đua phát triển kinh tế – xã hội gắn với quốc phòng an ninh bền vững, nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội, phấn đấu đưa xã Tân Trào trở thành Đô thị loại 5 vào năm 2020 và từng bước xây dựng Tân Trào thành khu Du lịch Quốc gia đến năm 2030.

70 năm đã trôi qua kể từ ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc, nhưng lời dạy của Người vẫn có sức lan tỏa sâu rộng. Từng câu, từng chữ trong “Lời kêu gọi Thi đua ái quốc” của Bác đã gợi mở, chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước trở nên sôi nổi, tạo cao trào hành động cách mạng. Nhận thức sâu sắc lời dạy của Người, LLVT Quân khu không ngừng đẩy mạnh phong trào thi đua trên tất cả các mặt công tác, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ vượt mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ.

Bài, ảnh: DÂNG TRIỀU – ĐỨC TRÍ

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *