Thứ hai Ngày 01 Tháng 06 Năm 2020, 09:09:09

Phú Thọ xây dựng KVPT vững chắc trong tình hình mới

Ngày đăng: 19/10/2019

Bài 3: Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị

QK2 – Diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) năm 2019 được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Phú Thọ xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng không chỉ trong năm 2019 mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ, toàn diện từ tỉnh đến cơ sở, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục QPAN, làm tốt công tác chuẩn bị, đầu tư xây dựng các tiềm lực trong KVPT theo hướng toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm sát với điều kiện thực tế của địa phương.

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND và Ban chỉ đạo (BCĐ) diễn tập KVPT tỉnh tổ chức bồi dưỡng, tập huấn lý luận về KVPT và các nội dung về diễn tập KVPT kết hợp quán triệt các nội dung cơ bản, nội dung mới của Luật Quốc phòng cho gần 600 cán bộ các cấp, các ngành; bồi dưỡng lý luận trong diễn tập KVPT cho trên 150 cán bộ cơ quan quân sự các cấp; đồng thời chú trọng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về nhiệm vụ diễn tập KVPT, xây dựng KVPT, xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân (ANND) trên các phương tiện thông tin đại chúng và lồng ghép vào các phong trào thi đua trong LLVT và các cấp, các ngành, địa phương. Thông qua công tác tuyên truyền và bồi dưỡng cán bộ đã trang bị cho đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành và nhân dân những kiến thức cơ bản về xây dựng nền QPTD, xây dựng KVPT, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của LLVT và nhân dân các dân tộc trên địa bàn trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trong KVPT.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập KVPT tỉnh năm 2019.

Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, địa phương làm tốt công tác chuẩn bị từ xây dựng kế hoạch, hệ thống văn kiện đến công tác đảm bảo mọi mặt cho diễn tập; khai thác và phát huy mọi nguồn lực đảm bảo cho việc xây dựng các công trình phục vụ diễn tập và nhiệm vụ quân sự, QPAN; trong đó nổi bật là đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương quy hoạch, giải phóng mặt bằng gần 15ha và đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng căn cứ chiến đấu (giả định) cùng các công trình phụ trợ đảm bảo cơ bản, thiết thực, hiệu quả, mang tính lưỡng dụng cao kết hợp trải nghiệm giáo dục QPAN; tu sửa và làm mới các tuyến đường cơ động kết hợp QPAN với đẩy mạnh phát triển KT-XH ở địa phương…

Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân, dân phòng ở cơ sở tham gia xây dựng các công trình hệ thống hầm, hào, thao trường, bãi tập… phục vụ huấn luyện, diễn tập theo chức năng, nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành.

Chỉ tính riêng trong chuẩn bị thao trường, Bộ CHQS tỉnh đã huy động cán bộ, chiến sĩ cơ quan, đơn vị cùng với dân quân cơ động thuộc huyện Lâm Thao và Tam Nông tham gia hàng nghìn ngày công tu sửa và làm mới 18 trận hỏa lực, gần 30 lô cốt, mô hình xe tăng, máy bay, 450 bia bảng các loại; trên 20 hầm ẩn nấp, hơn 5.000 m giao thông hào và hàng chục khu vực tạo giả, khu vực phóng nổ…; phối hợp với Viettel Phú Thọ cùng các đơn vị liên quan triển khai hệ thống bản đồ kỹ thuật số 3D; hệ thống công nghệ thông tin, camera trực tuyến và đường truyền tín hiệu ở cả 3 cấp về Trung tâm phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo và BCĐ diễn tập các cấp.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể và các cấp đều tổ chức tốt việc xây dựng hệ thống văn kiện, quyết tâm tác chiến phòng thủ và tổ chức luyện tập sát với yêu cầu nhiệm vụ và đặc điểm tình hình từng cấp, từng ngành, địa phương.

Với đề mục “Chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ bảo vệ địa phương”, cuộc diễn tập KVPT tỉnh Phú Thọ năm 2019 tổ chức quy mô 3 cấp (cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã); trong đó có huyện Lâm Thao, Tam Nông và thị trấn Hùng Sơn (huyện Lâm Thao), thị trấn Hưng Hóa (huyện Tam Nông).

Khẩu đội SMPK 12,7 mm thực binh bắn chiến đấu trong diễn tập KVPT tỉnh.

Đại tá Đinh Mạnh Phác, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Đây là cuộc diễn tập có quy mô lớn nhất từ trước đến nay cả về nội dung, phương pháp, thời gian và phạm vi tổ chức với sự tham gia của trên 2.000 cán bộ, chiến sĩ LLVT nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành, địa phương, đồng thời sử dụng nhiều loại vũ khí, trang thiết bị, phương tiện mới và hiện đại.

Kiểm tra luyện tập giai đoạn chuẩn bị tác chiến phòng thủ tại căn cứ chiến đấu (giả định) và tại huyện Tam Nông, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đánh gia cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ trì các cấp, vai trò tham mưu đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả của các các, các ngành, đoàn thể, trong đó lực lượng quân sự, công an làm nòng cốt thể hiện trong từng nội dung, giai đoạn diễn tập.

Trong thực hành, thực binh xử lý, xử trí các tình huống A2 (giả định) của Công an tỉnh và Bộ CHQS tỉnh cũng như trong thực binh bắn chiến đấu của Tiểu đoàn DBĐV thuộc Trung đoàn 753 đánh địch phòng ngự lâm thời ở địa bàn rừng núi, do dự báo, nắm chắc tình hình, mưu trí, sáng tạo, vận dụng linh hoạt kỹ, chiến thuật và phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với dân quân và các lực lượng trong KVPT nên các đơn vị tham gia đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh Phú Thọ, Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu, Trưởng BCĐ diễn tập Quân khu cho rằng nổi bật trong diễn tập là ở cả 3 cấp, các khung tập và các lực lượng thực binh đã vận dụng sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước về QPAN, xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận ANND, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình, nhất là Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 28-NQ/TW Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” trong từng nội dung, vấn đề huấn luyện và từng giai đoạn diễn tập, bảo đảm “Cơ bản – Hiệu quả – Thiết thực”, sát với tình huống, phù hợp tình hình thực tế và nhiệm vụ các cấp, các ngành, địa phương và các lực lượng.

Diễn tập KVPT tỉnh Phú Thọ năm 2019 thành công, đáp ứng mục đích, yêu cầu và đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối về mọi mặt, được BCĐ diễn tập Quân khu đánh giá đạt xuất sắc. Theo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ diễn tập KVPT tỉnh Phú Thọ Bùi Minh Châu, kết quả đó tiếp tục khẳng định công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục QPAN; việc quán triệt, vận dụng sâu sắc, linh hoạt quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ QS, QPAN, xây dựng KVPT, xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận ANND trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nền nếp, có chiều sâu, toàn diện và hiệu quả, bảo đảm sát với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế địa phương; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xây dựng vững chắc “thế trận lòng dân” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

THÀNH LONG- XUÂN PHƯƠNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *