Thứ năm Ngày 09 Tháng 04 Năm 2020, 06:42:13

Phát triển kinh tế, xã hội gắn với quốc phòng – an ninh ở Lai Châu

Ngày đăng: 25/03/2020

QK2 – Lai Châu là tỉnh miền núi biên giới, có diện tích tự nhiên hơn 9.000km2; có 1 thành phố, 7 huyện, 108 xã, phường, thị trấn, trong đó có 58 xã trọng điểm về quốc phòng – an ninh (QP-AN) (có 4 huyện, 23 xã biên giới), với hơn 1.000 thôn, bản, tổ dân phố. Toàn tỉnh có hơn 46 vạn người của 20 dân tộc (dân tộc Thái 34%; dân tộc Mông 22,3%; dân tộc Kinh 13,9%; còn lại các dân tộc khác).

Thượng tá Trần Văn Bắc, CHT báo cáo khu vực tập trung cách ly phòng chống dịch với đoàn công tác của các cơ quan Quân khu.

Trong những năm qua, với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đã vượt qua khó khăn, thách thức, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố QP-AN. Tốc độ tăng trưởng kinh tế không ngừng được nâng lên; thu nhập bình quân đầu người hiện nay ước đạt trên 33 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng trên 20%. 100% xã có mặt đường cứng hóa đến trung tâm xã; gần 90% số thôn, bản có đường xe máy đi lại thuận lợi; 93% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; 29/96 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỉnh cũng đã chú trọng nhiều giải pháp tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhiều thành phần; quan tâm đầu tư cho sự nghiệp giáo dục – đào tạo, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân và tạo nguồn nhân lực có chất lượng phù hợp với sự phát triển chung; phát huy cao độ những tiềm năng lợi thế sẵn có. Đã đầu tư nâng cấp các tuyến giao thông quốc lộ, tỉnh lộ; đường vành đai biên giới, đường tuần tra, đường ra biên giới. Mạng lưới, bưu chính – viễn thông, y tế tiếp tục được củng cố và phát triển từng bước hiện đại, bảo đảm phục vụ tốt cho phát triển kinh tế thời bình và sẵn sàng cho thời chiến. Bước đầu đã quy hoạch khu căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, KVPT then chốt; quan tâm xây dựng xã, phường thành làng, xã chiến đấu và cụm tác chiến biên phòng; chú trọng các xã biên giới, xã giáp ranh, vùng sâu, vùng xa tạo thành hệ thống phòng thủ liên hoàn vững chắc, thực hiện “bản giữ bản, làng giữ làng, xã giữ xã, huyện giữ huyện”.

Đảng ủy quân sự các cấp của tỉnh luôn coi trọng công tác xây dựng lực lượng và nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu cho lực lượng vũ trang (LLVT). Trong đó bộ đội thường trực xây dựng theo hướng: "Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại"; Dân quân tự vệ (DQTV), dự bị động viên (DBĐV) được triển khai đúng luật DQTV và Pháp lệnh về DBĐV; kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyển quân với tạo nguồn cán bộ và nguồn DBĐV. Thực hiện chủ trương xây dựng lực lượng DBĐV theo hướng đúng chuyên nghiệp, gọn địa bàn. Các đơn vị tích cực đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng SSCĐ; thường xuyên điều chỉnh, bổ sung hệ thống kế hoạch tác chiến phòng thủ. Kết quả huấn luyện cho các đối tượng được nâng lên một bước; bảo đảm cho LLVT tỉnh luôn chủ động, không bị bất ngờ, có khả năng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Cơ quan quân sự phối hợp chặt chẽ với các lực lượng thực hiện tốt Nghị định 77 của Chính phủ, quy chế phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Quân khu với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; tăng cường kiểm soát, quản lý chặt chẽ đường biên, mốc giới; bảo đảm ANCT – TTATXH.

Hàng năm Hội đồng giáo dục QP-AN các cấp đã tiến hành khảo sát, tổ chức mở lớp, cử cán bộ tham gia bồi dưỡng kiến thức QP-AN theo đúng quy định. Trong 10 năm qua đã tổ chức mở được 528 lớp, bồi dưỡng cho 32.266 lượt người. Trong đó đối tượng 1 là 10 người, 278 đối tượng 2, đối tượng 3 là gần 3.600, còn lại là đối tượng 4, 5, quản lý doanh nghiệp, cá nhân tiêu biểu, người có uy tín. Công tác giáo dục QP-AN cho học sinh, sinh viên và giáo dục quốc phòng toàn dân đã có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ QP-AN; làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “DBHB”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, đẩy lùi nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 Năm 2019, tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Đã khẳng định rõ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể, nhận thức của nhân dân đối với nhiệm vụ quốc phòng. Hoàn thành 100% các cuộc diễn tập KVPT các cấp; diễn tập ứng phó lụt, bão; tìm kiếm cứu nạn; ứng phó cháy rừng – bảo vệ rừng; diễn tập các cụm tác chiến biên phòng; kết quả 100% các cuộc diễn tập đạt khá, giỏi. Đã nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; phát huy vai trò tham mưu, phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các ban, ngành, đoàn thể; rèn luyện khả năng xử trí các tình huống cho LLVT.

Mặc dù là tỉnh nghèo, nhưng trong những năm qua tỉnh đã từng bước bảo đảm ngân sách cho đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng doanh trại các đơn vị, thao trường huấn luyện tổng hợp; trung tâm huấn luyện DBĐV của tỉnh; hoàn thành xây dựng cụm điểm tựa phòng ngự cấp tiểu đoàn; cải tạo hang động, xây dựng các trận địa phòng không, đường hầm, hệ thống các công trình quốc phòng. Những công trình này đã phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ quốc kế dân sinh và bảo đảm cho quốc phòng khi có tình huống xảy ra.

Để xây dựng KVPT, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Lai Châu xác định: Tiếp tục làm tốt hơn nữa vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức quán triệt, học tập nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của KVPT; phải coi đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng KVPT luôn phải được chú trọng theo hướng vững mạnh toàn diện cả về tiềm lực, lực lượng, thế trận trên các mặt chính trị, tư tưởng, kinh tế, QP-AN và đối ngoại; trong đó phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, củng cố QP-AN là trọng yếu, thường xuyên; lấy xây dựng “Thế trận lòng dân” vững chắc, xây dựng xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện làm nền tảng, gắn bó chặt chẽ, liên hoàn với các thành phần, thế trận của KVPT; chú trọng thực hiện hiệu quả công tác giáo dục QP-AN, đầu tư xây dựng các hạng mục của KVPT, thế trận quân sự, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và kết hợp kinh tế với củng cố QP-AN; phát triển vững chắc tiềm lực của KVPT.

Cơ quan quân sự các cấp tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong những năm qua, thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác dân vận, tham gia xóa đói giảm nghèo; thực hiện hiệu quả chính sách quốc phòng, chính sách hậu phương quân đội; củng cố lòng tin của nhân dân các dân tộc với Đảng, với chế độ và LLVT; quyết tâm xây dựng tỉnh Lai Châu thành KVPT vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thượng tá TRẦN VĂN BẮC, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh
 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *