Thứ năm Ngày 29 Tháng 10 Năm 2020, 03:31:19

Phát triển Đảng là người dân tộc thiểu số – Cách làm mới của tỉnh Lào Cai

Ngày đăng: 14/10/2020

QK2 – Lào Cai là một tỉnh miền núi, biên giới, nơi cư trú của 25 dân tộc anh em, trong đó gần 70% là người dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Mông, Dao, Dáy, Hà Nhì… đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn. Trong những năm qua, bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, cấp ủy các cấp từ tỉnh đến cơ sở luôn quan tâm chăm lo xây dựng tổ chức đảng, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số (DTTS). Với những chủ trương, giải pháp sát đúng, hiệu quả, cách làm mới phù hợp với tình hình thực tiễn đã giúp công tác kết nạp đảng viên là người DTTS đạt được kết quả tích cực.

Kỳ 1: Thực trạng và những trăn trở

Công tác phát triển đảng viên nói chung và phát triển Đảng là người DTTS nói riêng luôn được các cấp ủy tỉnh Lào Cai quan tâm, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ; từ công tác xây dựng kế hoạch, đặt ra chỉ tiêu, rà soát nguồn, phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ quần chúng vào Đảng. Hàng năm, căn cứ vào hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, cấp ủy các cấp đã cụ thể hóa sát với điều kiện thực tiễn, nhất là về trình độ học vấn của công dân vùng núi biên giới, DTTS, già làng, trưởng bản. Tùy vào từng đối tượng cụ thể để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định kết nạp Đảng.

Lãnh đạo xã Dền Sáng, huyện Bát Xát làm tốt công tác tuyên truyền, vận động kết nạp đảng viên là người DTTS.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển đảng viên người DTTS gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại. Bởi nhiều quần chúng trình độ văn hóa, nhận thức, hiểu biết còn hạn chế; nhiều người theo đạo chưa được Nhà nước công nhận và tình trạng vi phạm pháp luật, nhất là Luật Hôn nhân và Gia đình khá phổ biến. Mặt khác, một số thanh niên còn ngại tham gia các hoạt động xã hội, thờ ơ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đoàn thể, có tư tưởng “nhạt Đảng, khô Đoàn”. Một số nữ thanh niên trẻ người DTTS cho rằng lớn lên chỉ cần biết sinh con, lo việc bếp núc, còn công tác xã hội là việc của nam giới. Nhiều đồng chí được kết nạp vào Đảng thời gian ngắn lại không thiết tha, vì chưa có việc làm, thu nhập ổn định, tự ý bỏ đi làm ăn xa, gây khó khăn cho công tác quản lý, sử dụng đảng viên.

Trước thực trạng đó, lãnh đạo các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở qua nhiều nhiệm kỳ luôn trăn trở, lo lắng và tìm cách tháo gỡ. Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU về “Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, xây dựng chi bộ thôn, bản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2015”; Đề án số 16-ĐA/TU, ngày 27/11/2015 về “Xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững về tổ chức, mạnh về đội ngũ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020”; Kế hoạch số 61-KH/TU ngày 18/01/2017 về “Nâng cao chất lượng chi bộ thôn, bản giai đoạn 2017-2020”. Hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều ban hành kế hoạch phát triển đảng viên. Từ đó, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc, với quyết tâm cao nhất, phấn đấu đạt hoặc vượt mục tiêu, kế hoạch được giao. Với quan điểm không vì số lượng lấy thành tích mà kết nạp đại trà, xem nhẹ chất lượng. Ngược lại phải xem xét kỹ lưỡng từng trường hợp cụ thể, nhất là với những đảng viên lao động tự do, những công dân sinh sống tại cộng đồng thôn bản. Giao chỉ tiêu không chỉ với cấp ủy, chi bộ mà với cả các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội như: Đoàn thanh niên, phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh; các chi bộ trong lực lượng vũ trang. Nguồn lấy từ các hội viên, đoàn viên ưu tú. Hàng năm, trước những dịp tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, Tỉnh ủy chỉ đạo các huyện mở lớp bồi dưỡng phát triển Đảng cho những thanh niên tiêu biểu, có đủ điều kiện nhập ngũ làm nguồn có thể kết nạp Đảng trong Quân đội hoặc sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương, tạo nguồn cán bộ cơ sở.

Theo đồng chí Ngô Hữu Quý, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai, trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 toàn tỉnh đã kết nạp 12.823 đảng viên mới, trong đó người DTTS là 6.466, đạt 50,4%. Số lượng đảng viên được kết nạp là người DTTS năm sau luôn cao hơn năm trước, chất lượng đảm bảo, đảng viên sau khi kết nạp luôn phát huy tốt được vai trò tiền phong, gương mẫu, nói đi đôi với làm, thực sự là những hạt nhân nòng cốt ở cơ sở. Cũng chính làm tốt công tác phát triển Đảng là người DTTS nên số chi bộ ở thôn, bản, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới có chi ủy không ngừng được tăng lên. Đến nay, số chi bộ ở thôn, bản có chi ủy đạt 80,83%, vượt 15,83% so với mục tiêu đề ra theo Đề án số 16 của Tỉnh ủy. Nhiều hủ tục lạc hậu được xóa bỏ, kinh tế, xã hội, đời sống của bà con dân bản có nhiều chuyển biến tích cực.

Đồng chí Trần Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bát Xát cho rằng, nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện vừa qua đã có nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp và đem lại hiệu quả tích cực trong công tác phát triển Đảng là người DTTS. Nếu như trước đây huyện thường tổ chức các lớp bồi dưỡng phát triển Đảng cho quần chúng tiêu biểu tập trung ở huyện thì nay Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo tổ chức theo cụm tại địa bàn xã trung tâm nhất. Như vậy sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công dân theo học. Cấp ủy Đảng ở cơ sở giao cho đảng viên có trách nhiệm theo dõi, giúp đỡ quần chúng từ khi hoàn thành lớp bồi dưỡng đến khi kết nạp Đảng. Ngoài việc giúp quần chúng đó hiểu biết về lịch sử, văn hóa, truyền thống của thôn, bản, quê hương đất nước, các đồng chí được giao có trách nhiệm bồi dưỡng cho quần chúng như biết viết đơn xin vào Đảng; tập phát biểu, tranh luận, phản biện, phân tích một vấn đề, giúp cho quần chúng là người DTTS tự tin trong sinh hoạt chi bộ, giao tiếp trước tập thể đông người. Trước khi kết nạp, hồ sơ của quần chúng được các ngành chức năng từ thôn, bản, các đoàn thể, cơ quan công an thẩm định, xem xét kỹ lưỡng. Đặc biệt là khi quần chúng được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, nhưng chưa có việc làm ổn định thì cấp ủy Đảng ở cơ sở quan tâm định hướng, tư vấn, giới thiệu việc làm cho đảng viên mới phù hợp với khả năng của gia đình và bản thân. Để đảng viên mới yên tâm gắn bó xây dựng quê hương làng bản; xóa tư tưởng bỏ quê đi làm ăn xa hoặc vượt biên trái phép để làm thuê.

Bài,  ảnh: ĐỨC HANH- NGÔ VĂN- TRUNG HIẾU- DUY TÙNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *