Thứ năm Ngày 23 Tháng 05 Năm 2019, 07:47:55

Phát huy vai trò nòng cốt xây dựng hệ thống chính trị cơ sở

Ngày đăng: 11/08/2018

QK2 – Nằm ở phía Tây Bắc của Tổ quốc, Quân khu là địa bàn chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế và quốc phòng, an ninh, bao gồm 9 tỉnh, 88 huyện, thành phố, thị xã, trong đó có 5 tỉnh, 22 huyện, 1 thành phố, 121 xã, phường, thị trấn, 551 thôn bản biên giới. Những năm qua, tình hình kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn Quân khu phát triển, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, an ninh chính trị ổn định, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Kết quả đó có phần đóng góp không nhỏ của cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị nhất là cơ quan quân sự địa phương các cấp phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; đẩy mạnh thực hiện chương trình phát triển kinh tế – xã hội; xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, giúp đỡ nhân dân. Ảnh: VŨ THƯ

Thực tế cho thấy, đời sống nhân dân trên địa bàn Quân khu, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới còn nhiều khó khăn, nhận thức của nhân dân không đồng đều; địa hình chia cắt phức tạp, hiểm trở, điều kiện thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, thiên tai, dịch bệnh diễn biến bất thường, ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất của nhân dân. Bên cạnh đó các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ, tăng cường tuyên truyền đạo trái phép, kích động di cư tự do…

Trước thực tế trên, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã chủ động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân bằng nhiều hình thức, như: Tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín, các chức sắc tôn giáo; thông qua hệ thống truyền thanh nội bộ, chiếu phim, triển lãm bảo tàng; thông qua các cuộc thi tìm hiểu truyền thống, tìm hiểu kiến thức pháp luật; giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, hội họp, sinh hoạt của các tổ chức chính trị – xã hội… Các đơn vị lực lượng vũ trang tổ chức hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận, hoạt động của các tổ, đội công tác chuyên ngành, liên ngành, các đội sản xuất của Đoàn Kinh tế – Quốc phòng để tuyên truyền, vận động.

Các cơ quan, đơn vị tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, đã phối hợp với các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn, khảo sát, đánh giá chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, nhất là ở vùng dân tộc, tôn giáo, vùng cao, biên giới; tập trung vào các vấn đề trọng tâm: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng cán bộ, đảng viên, công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên. Theo đó, các đơn vị lực lượng vũ trang Quân khu ký kết và duy trì hoạt động kết nghĩa với 934 tổ chức chính quyền, ban ngành, đoàn thể địa phương; tiến hành hàng trăm đợt bộ đội hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận, tham gia xây dựng nông thôn mới; phát huy hiệu quả hoạt động của các đội sản xuất và xây dựng cơ sở; các tổ, đội công tác liên ngành, chuyên ngành bám sát cơ sở, địa bàn; mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực và phương pháp, tác phong công tác cho cán bộ thôn, bản; thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; tích cực bồi dưỡng, phát triển đảng; đào tạo sĩ quan dự bị, đào tạo nghề và tư vấn, giới thiệu việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa phương; đào tạo cán bộ quân sự xã phường, thị trấn; liên kết đào tạo trình độ trung cấp lý luận cho học viên cao đẳng, trung cấp quân sự… góp phần tích cực vào công tác tạo nguồn cho đội ngũ cán bộ cơ sở.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị đã tham gia củng cố, kiện toàn 180 tổ chức đảng, xóa 33 bản trắng chưa có chi bộ, 18 thôn bản chưa có đảng viên; xây dựng, củng cố được 692 đoàn thể chính trị – xã hội; chủ động phối hợp trao đổi, nắm tình hình địa bàn, tình hình nhân dân và các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm an ninh, quốc phòng, các hoạt động vi phạm chủ quyền biên giới, trật tự an toàn xã hội, nhất là tội phạm về ma túy, buôn bán phụ nữ, trẻ em, truyền đạo trái pháp luật… từ đó thống nhất tham mưu, đề xuất biện pháp xử lý, giải quyết, không để xẩy ra điểm nóng phức tạp, kéo dài.

Ngoài ra, các đơn vị, địa phương thường xuyên thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng – an ninh cho các đối tượng và công tác giáo dục quốc phòng toàn dân cho các đối tượng chức sắc, chức việc tôn giáo, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Tích cực củng cố, xây dựng lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ vững mạnh; hoàn thành tốt chương trình huấn luyện cho các đối tượng. Tham gia huấn luyện, luyện tập, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện; chiến đấu phòng thủ cấp xã; diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, cháy rừng bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm… Những kết quả đó đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xóa đói, giảm nghèo, giữ vững ANCT- TTATXH trên địa bàn.

NGUYỄN THÀNH AN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *