Chủ nhật Ngày 11 Tháng 04 Năm 2021, 11:38:51

Nghĩ về “6 dám” trong nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày đăng: 05/04/2021

QK2 – Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Nghị quyết Đại hội đánh giá khái quát, toàn diện kết quả công tác lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong nhiệm kỳ XII và khẳng định đất nước ta chưa bao giờ có được vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay. Đồng thời đề ra chủ trương, định hướng lớn không chỉ trong nhiệm kỳ mới mà còn có khát vọng, tầm nhìn xa đến năm 2030 và năm 2045. Cấp ủy Đảng các cấp đã và đang tích cực triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với tinh thần trách nhiệm rất cao và niềm tin tưởng son sắt. Điều đặc biệt trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra chủ trương, định hướng để cán bộ, đảng viên “6 dám”, đó là: “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nói, dám đột phá sáng tạo và dám đương đầu với khó khăn, thử thách”, thay vì “3 dám” như nhiệm kỳ Đại hội XII “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”.

Lãnh đạo Đoàn KT-QP 345 luôn gần dân, bám bản, giúp nhân dân phát triển kinh tế. Ảnh: HÒA LOAN

Nhìn lại chặng đường hơn 90 năm hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, trải qua thực tiễn đã minh chứng nhiều cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị đã tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ vì lợi ích chung của Đảng và dân tộc. Nhất là trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, nhiệm kỳ 2016-2021; tuy 5 năm qua gặp vô vàn khó khăn, thách thức như thiên tai, dịch bệnh, tình hình quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường nhưng đội ngũ cán bộ, đảng viên từ Trung ương đến cơ sở đã thực hiện tốt chủ trương “3 dám” (dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm); cùng với tinh thần lao động tích cực, cần cù, sáng tạo của nhân dân và sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Do đó đã đạt được những thành tựu cực kỳ quan trọng, đời sống của nhân dân được cải thiện, niềm tin của dân với Đảng được củng cố tăng cường, nâng cao uy tín và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Song đứng trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và để đất nước phát triển nhanh, bền vững, Đảng ta đưa vào Nghị quyết Đại hội XIII, yêu cầu cán bộ, đảng viên “6 dám”. Nếu chỉ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm thôi chưa đủ, mà phải dám nói, dám đổi mới, dám đột phá sáng tạo và đương đầu với khó khăn, thử thách. Bởi thực tế có không ít cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm, nhưng không dám nói. Chưa kể có người dám làm, dám chịu trách nhiệm nhưng là vì lợi ích nhóm, vì bản thân và gia đình, dòng họ chứ không phải vì sự nghiệp chung của Đảng. Trong sinh hoạt Đảng ngại tự phê bình và phê bình, chỉ “ngậm miệng” để “cánh hẩu”, quê quán, lợi ích nhóm cùng hưởng lợi. Biết những việc làm, hành động của đồng chí, đồng đội sai trái, thậm chí vi phạm pháp luật, vi phạm điều lệ Đảng nhưng cũng không dám nói, không dám đấu tranh, phê bình để cốt được yên thân, thuận lợi trong công việc. Còn dám đổi mới không phải cán bộ, đảng viên nào cũng có đủ bản lĩnh, trí tuệ để thực hiện. Vì thực tế nhiều đồng chí thường làm việc theo lối mòn và chủ nghĩa kinh nghiệm, “tằng tằng” băng qua nhiệm kỳ. Không ít cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì mỗi khi gần đến dịp bầu cử như Đại hội Đảng, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp chỉ “đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên”, công việc thì trì trệ, không có biến chuyển. Dám đột phá, sáng tạo, đương đầu với khó khăn thử thách cũng vậy, không phải cán bộ nào cũng có đủ bản lĩnh, trí tuệ để thực hiện. Không dám đương đầu đã đành, nhưng còn có một số cán bộ có biểu hiện ngại khó, ngại khổ, như những “con lươn, con chạch” bằng cách này cách khác để lựa chọn công việc, vị trí thuận lợi cho bản thân và gia đình.

Trăn trở trước thực trạng đó, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng ta đã đưa thêm “3 dám” so với Nghị quyết XII. Đảng ta mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên phải “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nói, dám đổi mới, dám đột phá sáng tạo và đương đầu với khó khăn thử thách”. Nếu cán bộ, đảng viên hội tụ đủ “6 dám” như Nghị quyết Đại hội XIII thì chắc chắn những cơ quan, đơn vị, địa phương đồng chí đó phụ trách sẽ đổi thay và phát triển bền vững. Để làm tròn vai, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, thiết nghĩ các cấp ủy, tổ chức Đảng cần nghiên cứu, đánh giá toàn diện, xuyên suốt, đa chiều, công khai, dân chủ, minh bạch trước khi bổ nhiệm, điều động cán bộ. Bởi Đảng ta coi công tác cán bộ là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”.

Bên cạnh đó, Đảng ta cũng cần có cơ chế để bảo vệ những đảng viên dám nói, dám đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Để những cán bộ hội tụ đủ “6 dám” có đủ dũng khí, nghị lực và niềm tin cống hiến sức lực, trí tuệ của mình cho sự nghiệp chung của Đảng.

ĐÀO DUY TUẤN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *