Thứ tư Ngày 01 Tháng 02 Năm 2023, 06:20:31

Nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, tham mưu đề xuất toàn diện, hiệu quả

Ngày đăng: 01/12/2022

QK2 – Chiều 1-12, Đảng ủy Bộ Tham mưu Quân khu tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ năm 2023. Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu dự chỉ đạo. Tham dự có Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu; Thủ trưởng các cơ quan Quân khu…

Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2022, Đảng ủy Bộ Tham mưu Quân khu đã triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy Quân khu về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Nổi bật là: Đã kịp thời nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình; kịp thời rà soát, điều chỉnh bổ sung, xây dựng các kế hoạch, phương án; chỉ đạo huấn luyện, diễn tập ở các cấp sát thực và hiệu quả; duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, xử trí kịp thời các tình huống không để bị động bất ngờ.

 Năm 2023, Đảng ủy Bộ Tham mưu Quân khu đã xác định nhiều nhiệm vụ giải pháp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ; trong đó tập trung quán triệt, thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nâng cao năng lực tham mưu với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao năng lực và sức mạnh chiến đấu ở các cấp. Xây dựng Đảng bộ Bộ Tham mưu VMTD “Mẫu mực tiêu biểu”…

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư Lệnh Quân khu đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tham mưu Quân khu tiếp tục thực hiện tốt chức năng là cơ quan tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, tham mưu đề xuất toàn diện, hiệu quả. Chỉ đạo các cơ quan đơn vị duy trì nghiêm chế độ SSCĐ; trong đó tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập… Xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ….

Tin, ảnh: TRỊNH BÌNH

* Chiều 1-12, Đảng ủy Cục Chính trị Quân khu tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Dự, chỉ đạo có Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu. Thiếu tướng Nguyễn Sơn Hà, Bí thư Đảng uỷ Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2022, nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu, Đảng ủy Cục Chính trị đã thực hiện đồng bộ các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai trên các mặt công tác, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, xuất sắc. Nổi bật là: Quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng; tham mưu nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức biên soạn 6 chuyên đề giáo dục chính trị, 1 tài liệu bổ trợ; hoàn thành 100% chương trình giáo dục chính trị với trên 99% quân số tham gia; thực hiện chặt chẽ nguyên tắc, quy trình, quy chế, quy định về công tác cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát đúng kế hoạch, giữ vững nguyên tắc và nghiêm minh; nắm chắc tình hình an ninh chính trị trên địa bàn; thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở, các chính sách dân tộc, tôn giáo; tổ chức Hội thi mô hình “Dân vận khéo” có sức lan tỏa sâu rộng; chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đoàn các cấp và Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân khu lần thứ IX; các cơ quan tư pháp tích cực tuyên truyền, phổ biến và tư vấn, giáo dục pháp luật; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”…

Về phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023, hội nghị xác định: Đảng ủy Cục Chính trị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Kiên quyết khắc phục khâu yếu, mặt yếu; tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện nhiệm vụ CTĐ, CTCT và công tác pháp chế trong LLVT Quân khu; xây dựng Đảng bộ Cục trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn đã ghi nhận, biểu dương những kết quả lãnh đạo, chỉ đạo mà Đảng ủy Cục Chính trị đã đạt được trong năm 2022; trong đó, Cục Chính trị đã tham mưu, chỉ đạo toàn diện, hiệu quả và có nhiều điểm mới trong hoạt động CTĐ, CTCT. Trong xây dựng cơ quan, Cục Chính trị đã tiếp tục phát huy thành tích đạt được của những năm trước, trong năm qua có nhiều nội dung đáng để các cơ quan, đơn vị khác học tập.

Trong năm tới, việc điều chỉnh tổ chức biên chế đặt ra những yêu cầu mới về công tác tư tưởng, tổ chức, cán bộ, chính sách trong LLVT Quân khu, đồng chí Phó Chính ủy Quân khu yêu cầu, Đảng ủy Cục tiếp tục tham mưu kịp thời, hiệu quả, giúp Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị; các ngành cần tập trung nghiên cứu để tham mưu, chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên trong Cục có tinh thần, trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: NGUYỄN HOÀNG TRUNG

 

* Chiều 1-12, Đảng ủy Cục Hậu cần Quân khu tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và xây dựng Đảng bộ năm 2023. Thiếu tướng Đinh Mạnh Phác, Phó Tư lệnh Quân khu dự, chỉ đạo hội nghị. Đại tá Trương Minh Đức, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Đinh Mạnh Phác, Phó Tư lệnh Quân khu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2022, Đảng ủy Cục Hậu cần đã lãnh đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là: Đảng ủy đã tham mưu, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì đầy đủ lượng dự trữ vật chất, phương tiện và xây dựng hệ thống văn kiện hậu cần SSCĐ, đáp ứng tốt yêu cầu công tác huấn luyện, luyện tập, diễn tập ở các cấp. Chú trọng triển khai nhiều biện pháp quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 và chăm sóc sức khỏe bộ đội, bảo đảm chặt chẽ, an toàn; tham mưu cho Đảng ủy, BTL Quân khu kiểm tra công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng, thi công một số dự án, công trình và thẩm định, phê duyệt cải tạo, sửa chữa, nâng cấp doanh trại; thực hiện tốt công tác xây dựng cơ bản, quản lý chặt chẽ hồ sơ, thanh quyết toán đúng quy định. Chỉ đạo tạo nguồn, mua mới, cấp phát đầy đủ, kịp thời vật tư, khí tài, xăng dầu cho các đơn vị… Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng bộ luôn được Đảng ủy Cục quan tâm, chú trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên; nội bộ đoàn kết, thống nhất cao; nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng được tăng cường; cơ quan, đơn vị VMTD, “mẫu mực, tiêu biểu”.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Đinh Mạnh Phác, Phó Tư lệnh Quân khu ghi nhận, đánh giá cao tinh thần quyết liệt, chủ động, sáng tạo khắc phục khó khăn của Đảng ủy Cục Hậu cần trong năm 2022; đồng thời gợi mở, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng ủy Cục Hậu cần cần tập trung lãnh đạo trong năm 2023.

Theo đó, Đảng ủy Cục Hậu cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn bảo đảm đầy đủ, kịp thời mọi mặt hậu cần cho nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khác của LLVT Quân khu. Chủ động dự báo, phòng chống kịp thời các loại dịch bệnh truyền nhiễm, nâng cao năng lực bảo đảm hậu cần cho các nhiệm vụ; chỉ đạo các tuyến quân y tổ chức thu dung, khám, điều trị cho các đối tượng. Tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh TGSX theo hướng bền vững, đa dạng, hiệu quả. Chú trọng chăm lo xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XIII) về tiếp tục đẩy mạnh xây dụng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến ”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu. Tích cực thực hiện khâu đột phá “Nâng cao năng lực, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên” theo hướng tập trung, sâu sát, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu lãnh đạo năm 2023.

Tin ảnh: VŨ HẢI

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.