Thứ hai Ngày 25 Tháng 09 Năm 2023, 04:09:57

Nâng cao chất lượng bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ SSCĐ

Ngày đăng: 09/12/2022

QK2 – Những năm gần đây, cùng với bảo đảm kỹ thuật cho các nhiệm vụ SSCĐ của lực lượng vũ trang Quân khu, Kho K5  được giao nhiệm vụ tổ chức huấn luyện lái xe ô tô tác chiến, xe xích; bồi dưỡng, kiểm tra đánh giá trình độ kỹ năng nghề cho nhân viên chuyên môn kỹ thuật của toàn Quân khu. Nhiệm vụ nhiều, yêu cầu đòi hỏi cao, trong khi đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật của Kho còn thiếu so với biên chế, trình độ không đồng đều; kinh nghiệm có đồng chí còn hạn chế, nhất là cán bộ trẻ mới ra trường; vũ khí, trang bị cất chứa tại kho đa phần đã qua nhiều năm sử dụng, xuống cấp, thiếu đồng bộ, nhu cầu bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất lớn; hệ thống trang thiết bị, vật tư bảo đảm chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất. Đảng ủy, chỉ huy Kho đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Giờ làm việc của những người lính thợ Kho K5.

Trên cơ sở nắm chắc tình hình thực tiễn, đơn vị đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, chỉ lệnh về công tác kỹ thuật của cấp trên, trọng tâm là Nghị quyết số 382-NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) và các chương trình, kế hoạch của Đảng ủy, chỉ huy Cục Kỹ thuật Quân khu, hằng năm, Đảng ủy, chỉ huy Kho xây dựng và triển khai nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác kỹ thuật; trong đó, chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ trì và nhân viên chuyên môn có trình độ, kinh nghiệm, tay nghề cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm và các nhiệm vụ đột xuất khác.

Trước yêu cầu thực tế hệ thống trang thiết bị hiện của Kho, Đảng ủy, chỉ huy Kho lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng sáng kiến cải tiến kỹ thuật xây dựng kế hoạch, xác định, giao chỉ tiêu cụ thể đến từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, phát động các phong trào thi đua, như: Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học, công nghệ; lao động giỏi, lao động sáng tạo… Trên cơ sở các ý tưởng, sáng kiến đã đăng ký, Hội đồng tổ chức rà soát, đánh giá, nghiệm thu chặt chẽ chất lượng các đề tài sáng kiến, ứng dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả cao. Từ năm 2010 đến nay, Kho có hơn 40 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, trong đó có 02 sáng kiến đạt giải Ba hội thi Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội; 01 sáng kiến đạt giải A, 02 sáng kiến đạt giải B cấp Quân khu. Bên cạnh đó, để tháo gỡ những vấn đề khó khăn trong lao động, những “người lính thợ” K5 còn cho ra đời hàng chục sáng kiến có giá trị khác, như: Thiết bị tháo lắp vòng bi, Thiết bị thu gom khí thải, Bộ dụng cụ dập đệm đầu trục bánh tỳ xe xích ATS-59. Các sáng kiến đều có tính ứng dụng cao, đơn giản hóa thao tác tháo lắp các cụm máy, chi tiết lớn của xe, pháo, được hội đồng nghiệm thu các cấp đánh giá cao, góp phần đáng kể nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật và bảo đảm an toàn trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Trong xây dựng chính quy khu Kỹ thuật, với phương châm: “Dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy, dễ kiểm tra”, Kho chỉ đạo các đơn vị tổ chức sắp xếp, phân loại, bố trí lại khu vực bảo quản, cất chứa các loại vật tư, trang bị kỹ thuật một cách chặt chẽ, khoa học. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, theo dõi cập nhật hệ thống sổ sách, mẫu biểu kịp thời và quản lý chặt chẽ, đúng chế độ quy định. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý số lượng, chất lượng, thời gian bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất, phân loại nhóm vũ khí, trang bị kỹ thuật; thống nhất hệ thống sổ sách mẫu biểu, sơ đồ bố trí theo đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất theo đúng quy trình và bảo đảm an toàn, đạt hiệu quả cao.

Giao lưu, thi đấu thể thao với các đơn vị kết nghĩa

Trong nhiệm vụ tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng, kiểm tra đánh giá trình độ kỹ năng nghề nhân viên chuyên môn kỹ thuật, huấn luyện lái xe xích, lái xe ô tô quân sự- đây là nhiệm vụ mới được Quân khu giao. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Kho đã chủ động chuẩn bị tốt cả về con người, cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, sân bãi và quy trình, giáo án kiểm tra, nhất là chuẩn bị đội ngũ giáo viên, trợ giáo có kinh nghiệm, trình độ cao để nâng cao chất lượng đối với công tác này.

Cùng với triển khai kế hoạch huấn luyện năm, Kho chủ động bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện cho đội ngũ cán bộ những nội dung mới, còn yếu, còn thiếu. Với cán bộ kỹ thuật, tập trung đi sâu bồi dưỡng về phương pháp quản lý, chỉ huy điều hành, tổ chức thực hiện công tác kỹ thuật, nhất là việc tham mưu, đề xuất với người chỉ huy theo chức trách. Với nhân viên chuyên môn kỹ thuật, tập trung huấn luyện, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp quản lý; quy trình công nghệ, công tác bảo đảm an toàn, bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ. Đồng thời, coi trọng huấn luyện nâng cao trình độ khai thác làm chủ phần mềm quản lý kỹ thuật; quá trình triển khai, các cơ quan, đơn vị luôn coi trọng giữa huấn luyện với thực hiện nhiệm vụ, lấy cọ xát thực tế để nâng cao tay nghề, đúc kết kinh nghiệm, tăng cường kỹ năng. Tích cực tổ chức và tham gia các hội thi kỹ thuật do cấp trên tổ chức, giai đoạn 2015 – 2022, Kho đã đăng cai và tổ chức thành công hàng chục lớp tập huấn, hơn 15 hội thi, huấn luyện kiểm tra, đánh giá trình độ kỹ năng nghề cho 204 lượt người, góp phần quan trọng nâng cao trình độ, năng lực cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật. Hiện nay, số thợ bậc cao của Kho đạt gần 20%, nhân viên chuyên môn kỹ thuật làm đúng chuyên môn đạt 98%. Đây là lực lượng nòng cốt đưa công tác kỹ thuật nói chung, công tác bảo đảm kỹ thuật nói riêng của Kho luôn không ngừng phát triển, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình tới.

Thượng tá PHÙNG XUÂN HẬU, Chủ nhiệm Kho K5

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.