Chủ nhật Ngày 03 Tháng 07 Năm 2022, 12:28:26

Một số quy định về doanh nghiệp do Bộ Quốc phòng quản lý

Ngày đăng: 16/02/2022

QK2 – Thông tư số 01/2022/TT-BQP ngày 03/01/2022 (TT01/2022) của Bộ Quốc phòng quy định về quản lý người giữ chức vụ, chức danh (NGCV,CD) và người đại diện (NĐD) phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp (DN) do Bộ Quốc phòng quản lý, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/02/2022.

Theo đó, thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, thôi giữ chức, đình chỉ chức vụ, khen thưởng, kỷ luật, chuyển ra ngoài Quân đội, kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ, cử, cử lại, cho thôi đại diện phần vốn nhà nước đối với người quản lý (NQL), KSV, NĐD thực hiện theo Quy chế công tác cán bộ và các văn bản, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị.

Lãnh đạo Công ty HTQT 705 và huyện Mường Mày, tỉnh Phông Xa Lỳ (Lào) khảo sát triển khai dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương.

Về thẩm quyền quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với NQL, KSV, NĐD, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định đánh giá các đối tượng gồm: Chủ tịch, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, KSV Tập đoàn; Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó tổng giám đốc (Phó giám đốc), KSV tại DN trực thuộc Bộ Quốc phòng; Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc (Giám đốc) tại DN do đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng quản lý; NĐD phần vốn nhà nước do Bộ Quốc phòng cử; Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng quyết định đánh giá đối với Phó tổng giám đốc (Phó giám đốc), KSV tại DN được giao quản lý; Chủ tịch công ty quyết định đánh giá đối với chức danh Kế toán trưởng công ty mình và NQL, KSV tại công ty con do DN nắm giữ 100% vốn điều lệ, NĐD tại các DN thành viên.

TT01/2022 nêu rõ: Việc quy hoạch NQL, KSV thực hiện theo quy định của Quân ủy Trung ương, Quy chế công tác cán bộ, văn bản hướng dẫn của Tổng cục Chính trị và quyết nghị của Đảng bộ các cấp. Cán bộ được quy hoạch phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm theo quy định của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; tiêu chuẩn chức vụ cán bộ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; các điều kiện quy định tại các Điều 93, 99, 101 và khoản 3 Điều 103 Luật Doanh nghiệp; Điều 28 Nghị định số 159/2020/NĐ-CP của Chính phủ; Quy chế công tác cán bộ và các văn bản, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị…

Cũng theo TT01/2022, việc bổ nhiệm kiêm nhiệm đối với NQL, KSV, NĐD phải là cán bộ không công tác tại đơn vị dự toán thuộc Bộ Quốc phòng; nếu bổ nhiệm cán bộ đang công tác tại đơn vị dự toán thì phải có quyết định điều động công tác về DN. Trường hợp cán bộ vẫn giữ chức vụ tại đơn vị dự toán thuộc Bộ Quốc phòng được cử làm NĐD hoặc bổ nhiệm làm KSV kiêm nhiệm, thì phải báo cáo Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương xem xét quyết định.

VIỆT CƯỜNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *