Thứ năm Ngày 05 Tháng 12 Năm 2019, 11:00:03

Một số giải pháp cơ bản trong xây dựng thế trận lòng dân

Ngày đăng: 17/08/2015

QK2 – Quán triệt Nghị quyết TW 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị (khóa X), Nghị định 152 của Chính phủ về khu vực phòng thủ, có thể khẳng định, đây là bước tiếp nối, kế thừa bài học kinh nghiệm của Đảng ta trong các cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Thực tiễn công tác lãnh đạo nhiệm vụ QS-QP của Quân khu trong thời gian qua đã tập trung vào việc xây dựng tiềm lực chính trị – tinh thần, tiềm lực kinh tế và xây dựng tiềm lực quân sự – an ninh. Trong đó, trọng tâm là xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Qua đó, đã tạo được sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị các cấp ở các địa phương, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, từng bước làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá ta của các thế lực thù địch.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 82 giúp dân mở đường tại bản Huổi Un, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên. Ảnh: NGỌC CƯỜNG

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 82 giúp dân mở đường tại bản Huổi Un, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên. Ảnh: NGỌC CƯỜNG

Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ qua phần khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân của khuyết điểm được Đảng ủy Quân khu đánh giá “Việc phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương quản lý nhà nước về xây dựng và hoạt động KVPT chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao; nền quốc phòng toàn dân được tăng cường nhưng chưa toàn diện, một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chưa đầy đủ; chất lượng giáo dục QP-AN cho các đối tượng còn hạn chế”. Vì vậy xây dựng thế trận lòng dân, góp phần xây dựng KVPT được đặt ra trong nhiệm kỳ 2015-2020 là nhiệm vụ cần thiết. Để thực hiện tốt nội dung này, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cần thực hiện một số nội dung, giải pháp sau:
Một là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của thế trận lòng dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đây vừa là nội dung, vừa là giải pháp của xây dựng KVPT, đòi hỏi khi tiến hành phải tích cực nghiên cứu thực tiễn, đặc điểm tâm lý, trình độ nhận thức của các đối tượng nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo. Từ đó xác định nội dung, phương pháp tiến hành cho phù hợp; tuyên truyền để nhân dân nhận thức rõ đối tác, đối tượng, âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Công tác giáo dục quốc phòng cho các đối tượng, chức sắc, chức việc các tôn giáo, già làng trưởng bản người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số cần phải được chú trọng hơn về nội dung, phương pháp tổ chức.
Hai là: Với chức năng “Đội quân công tác”, các đơn vị cần tập trung tham gia xây dựng củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý Nhà nước của chính quyền cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội hoạt động có nền nếp, hiệu quả.
Chỉ có xây dựng hệ thống chính trị TSVM mới tạo được niềm tin của nhân dân với Đảng, với chế độ. Thực tiễn những năm qua, Đảng bộ Quân khu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành địa phương các cấp thông qua tổ, đội công tác 123, Đội sản xuất các Đoàn KT-QP, tổ công tác liên ngành, chuyên ngành, tập trung xây dựng củng cố các xã, bản vùng sâu, vùng xa, biên giới, nơi có tình hình phức tạp; xóa bản trắng đảng viên, xóa bản chưa có chi bộ; nhiều chi bộ cấp xã từ yếu vươn lên khá… kết quả đó thực sự là chỗ dựa, niềm tin cho cấp ủy, chính quyền các địa phương và đây cũng chính là điều kiện, tiền đề phát huy vai trò của hệ thống chính trị trong xây dựng KVPT, xây dựng thế trận lòng dân, trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Ba là: Tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, xóa đói giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; tham gia có hiệu quả phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” và các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước và các địa phương: Với đặc thù địa bàn Quân khu tỷ lệ đói nghèo cao (21,2%), cơ sở hạ tầng còn thấp kém thì việc phát huy vai trò của “Đội quân sản xuất” trong thời kỳ mới rất quan trọng. Trong đó cần phát huy tốt vai trò của các Đoàn KT-QP; thực hiện chương trình quân dân y kết hợp, xây dựng các mô hình giúp dân xóa đói giảm nghèo; chuyển đổi cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao, tích cực tham gia phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” làm cho bộ mặt nông thôn miền núi có nhiều thay đổi, chính là giúp dân tin vào Đảng, Nhà nước; chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng nhằm xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.
Bốn là: Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang địa phương: Đây là giải pháp cơ bản, quan trọng, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực LLVT thực hiện nhiệm vụ QS-QP, làm nòng cốt trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của LLVT để xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống về quốc phòng, an ninh tạo cơ sở xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.
Năm là: Chăm lo xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, vững mạnh, đồng lòng với lợi ích quốc gia dân tộc: Trên địa bàn Quân khu các thế lực thù địch vẫn còn tồn tại việc lôi kéo, tập hợp quần chúng chống phá ta từ cơ sở hòng chia rẽ, gây mất lòng tin của nhân dân vào Đảng, chế độ. Do đó, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc là điều kiện, nhân tố quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; đồng thời phải thường xuyên nắm chắc tình hình nhân dân, quan tâm giải quyết kịp thời và thỏa đáng những bức xúc của nhân dân, tạo sự đoàn kết thống nhất để mọi công dân tự giác, có trách nhiệm xây dựng củng cố thế trận lòng dân.

Đại tá VŨ VĂN LIỆU
Phó trưởng phòng Dân vận Quân khu

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *