Chủ nhật Ngày 21 Tháng 04 Năm 2019, 06:03:54

“Mình là đảng viên”

Ngày đăng: 31/10/2018

QK2 – Thời gian qua, tổ chức đảng các cấp trong Lữ đoàn 406 đã có nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; đánh giá, nhìn nhận thẳng thắn, thực chất hơn những hạn chế khuyết điểm và luôn băn khoăn, trăn trở để tìm hướng khắc phục, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ. 

Đại tá Nguyễn Văn Chính, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 406 trao đổi với phóng viên (PV) Báo Quân khu 2 về nội dung này.

PV: Đồng chí đánh giá như thế nào về đội ngũ cán bộ, đảng viên  của đơn vị?

Đại tá Nguyễn Văn Chính: Nhìn chung đội ngũ cán bộ các cấp của Lữ đoàn khá trẻ về tuổi đời, được đào tạo cơ bản, có phẩm chất đạo đức tốt. Quá trình học tập, công tác thể hiện nhiệt tình, trách nhiệm, không ngại khó, ngại khổ, có tinh thần ham học hỏi, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tuy nhiên, một số năm trước đây, đội ngũ cán bộ đảng viên nói chung và đội ngũ cán bộ chủ trì nói riêng còn bộc lộ một số hạn chế. Trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn còn ít. Có đồng chí cán bộ, kể cả chủ trì chưa thật sự say mê, tâm huyết với công việc; còn biểu hiện lười học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng do đó trong lãnh đạo, chỉ đạo chưa sát thực tiễn tình hình đơn vị. Nổi cộm nhất trong đội ngũ cán bộ chủ trì chính là việc nêu gương trước cấp dưới và đơn vị chưa rõ nét.

Đồng chí Chính ủy Lữ đoàn 406 trao đổi biện pháp thực hiện mô hình “Mình là Đảng viên” với cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

PV: Từ thực tế đó, Đảng ủy Lữ đoàn đã có những chủ trương, giải pháp gì để khắc phục, thưa đồng chí?

Đại tá Nguyễn Văn Chính: Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn rất băn khoăn, trăn trở. Để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng ủy chủ trương thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu cao vai trò cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, trong đó tập trung khắc phục những tồn tại, khuyết điểm; tình trạng thiếu gương mẫu trong đội ngũ cán bộ chủ trì hiện nay. Chúng tôi đã tích cực đổi mới phương pháp, cách bồi dưỡng, sử dụng và bố trí cán bộ bảo đảm hợp lý, trên cơ sở đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, ưu tiên cho đơn vị làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chiến sĩ mới; linh hoạt trong thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm cán bộ, ưu tiên bổ nhiệm những cán bộ có thành tích trong huấn luyện, hội thi, hội thao, hoàn thành nhiệm vụ được khen thưởng; lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị và cá nhân làm thước đo đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, kiên quyết điều chỉnh những cán bộ phẩm chất, năng lực không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, để đơn vị hoàn thành nhiệm vụ thấp.

Vài năm gần đây, Đảng ủy Lữ đoàn phát động cán bộ, đảng viên hiến kế, xây dựng những mô hình phát huy hiệu quả giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên. Đầu tiên phải kể đến mô hình “Hai phát huy, ba đúng, bốn cùng”. Hai phát huy là: Phát huy dân chủ trong lãnh đạo chỉ huy, dân chủ với cán bộ, chiến sĩ; Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của tập thể và cá nhân. Ba đúng là: Hiểu và nhận thức đúng các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định, hướng dẫn của trên; Nói đúng, triển khai đúng, thực hiện đúng; Đánh giá đúng, khen thưởng đúng, kỷ luật đúng. Còn bốn cùng là: Cùng biết; Cùng bàn; Cùng làm; Cùng kiểm tra, cùng chịu trách nhiệm.

Để cụ thể hóa các chỉ tiêu gắn với phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đôi ngũ cán bộ, trong Đảng bộ tiếp tục triển khai mô hình “Ba đổi mới, ba mẫu mực”, trong đó, ba đổi mới là: Đổi mới trong nhận thức và hành động; Đổi mới trong lãnh đạo và kiểm tra; Đổi mới trong quản lý và điều hành. Còn ba mẫu mực là: Mẫu mực về nhận thức và thực tiễn; Mẫu mực về đạo đức và tác phong; Mẫu mực giữa lời nói và hành động. Năm 2017, Lữ đoàn triển khai thực hiện mô hình “Một sáng kiến, hai tập trung”. Năm 2018, tiếp tục tổ chức mô hình “Mình là đảng viên”. Mỗi mô hình là một chủ trương, là làm mới nội dung, biệp pháp tránh nhàm chán, sao nhãng thực hiện.

PV: Liên tục đề ra các mô hình thiết thực, hấp dẫn, đề nghị đồng chí nói rõ hơn về mô hình “Mình là đảng viên”.

Đại tá Nguyễn Văn Chính: Việc triển khai thực hiện một số mô hình những năm qua cho thấy, cấp ủy, cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ trì đã có nhiều chuyển biến tích cực; tuy nhiên vẫn còn những nội dung hạn chế do thực tiễn đặt ra, nhất là việc phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của các cấp, nhất là Chỉ thị 53 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Quân khu về việc nâng cao trách nhiệm của cán bộ chủ trì các cấp trong LLVT Quân khu; Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã triển khai thực hiện mô hình “Mình là đảng viên”.

Mô hình này đặt ra những nội dung tiêu chí cụ thể hóa nghị quyết, lấy tinh thần “nêu gương – tình thương  trách nhiệm” trong quan hệ ứng xử với đồng đội, với cấp dưới; nhắc nhở cán bộ, đảng viên tránh xa các tệ nạn xã hội dưới mọi hình thức, giữ tư thế, chuẩn mực về tác phong sinh hoạt…

Qua triển khai thực hiện thấy rằng, mô hình “Mình là đảng viên” rất gần gũi, thân thiết với mọi cán bộ, đảng viên của đơn vị làm cho mọi cán bộ, đảng viên nắm vững nhiệm vụ trên từng cương vị chức trách, ngay cái tên “mình là đảng viên” giản dị như lời nói thông thường. Một số cán bộ còn sử dụng thành câu cửa miệng để lúc nào và ở đâu, làm việc gì cũng tự nhắc nhở, cũng tự ý thức về vị trí, vai trò của người cán bộ, đảng viên.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Tiêu chí của mô hình “Mình là Đảng viên”
1. Nói, viết và làm theo nghị quyết của cấp ủy đảng các cấp, nhiệm vụ của đảng viên, chỉ thị, mệnh lệnh hướng dẫn của trên, nêu cao tính đấu tranh tự phê bình và phê bình, thường xuyên “tự soi”, “tự sửa”.
2. Có lập trường chính trị, tư tưởng kiên định, vững vàng, không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tích cực, chủ động đấu tranh với các biểu hiện, hành động sai trái, tiêu cực.
3. Luôn nêu cao tính tiền phong gương mẫu lấy tinh  thần “nêu gương – tình thương – trách nhiệm” làm đầu.
4. Chấp hành nghiêm hiến pháp, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; Điều lệ Đảng, quy định về những điều đảng viên không được làm; quy định của đơn vị, không tham gia vào tệ nạn xã hội.
6. Quản lý, khai thác có hiệu quả phương tiện, đảm bảo an toàn tham gia giao thông. 
7. Xây dựng cảnh quan môi trường văn hóa quân sự, văn hóa ứng xử, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân tốt.

ĐỨC ĐÀO (thực hiện)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *