Thứ tư Ngày 02 Tháng 12 Năm 2020, 01:24:31

Lữ đoàn 543 phát động thi đua “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, quyết thắng”

Ngày đăng: 31/07/2020

QK2 – Sáng 31-7, Lữ đoàn 543 tổ chức Lễ phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2020), Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2020) và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Đợt thi đua cao điểm với chủ đề: “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, quyết thắng”.

Chỉ huy Lữ đoàn ký công nhận giao ước thi đua của cơ quan, đơn vị.

Để thực hiện thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu của đợt thi đua cao điểm, Lữ đoàn tập trung thực hiện tốt các nội dung: Cấp uỷ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, quán triệt sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của đợt thi đua cao điểm; xây dựng động cơ, nhận thức đúng đắn cho cán bộ, chiến sĩ, xác định tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác cho từng cá nhân trong thực hiện thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu thi đua đề ra. Cán bộ, đảng viên và quần chúng phải thấy rõ ý nghĩa việc thực hiện và hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu của đợt thi đua cao điểm sẽ là yếu tố then chốt, quyết định để cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự năm 2020, từ đó mỗi cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ trì các cấp cần gương mẫu phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra; thực hiện tốt vai trò “nêu gương” theo tinh thần “Trên nêu gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, xây dựng tốt mối đoàn kết, tương thân tương ái; phấn đấu trong từng cơ quan, đơn vị không có vụ việc hoặc vi phạm pháp luật, kỷ luật phải xử lý; không có vụ việc mất an toàn trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác và tham gia giao thông. Phát huy tinh thần, trách nhiệm của mọi tổ chức, lực lượng trong cơ quan, đơn vị, chủ động nắm chắc tình hình mọi mặt, thường xuyên nắm, dự báo và giải quyết tốt về tư tưởng, quan tâm chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là các bộ phận công tác độc lập, khó khăn, nguy hiểm; duy trì nghiêm kỷ luật, mọi cán bộ, phải chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, các nội dung tiêu chuẩn, chỉ tiêu “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020”.

Tin, ảnh: SA NHẬT ĐẶNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *