Thứ hai Ngày 17 Tháng 01 Năm 2022, 08:26:15

Lữ đoàn 168 nâng cao chất lượng xây dựng Đảng bộ TSVM gắn với xây dựng đơn vị VMTD

Ngày đăng: 24/11/2021

QK2 – Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” là yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định đến kết quả thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị trung tâm được giao. Vì vậy từ đầu năm đến nay, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 168 đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc, kịp thời và hiệu quả.

Đại tá Nguyễn Quang Trung, Chính ủy Lữ đoàn cùng cơ quan Quân khu kiểm tra trận địa bắn trong diễn tập.

Theo đó công tác xây dựng Đảng của Lữ đoàn đã luôn bám sát nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên, tình hình nhiệm vụ đơn vị, triển khai toàn diện các nội dung và tổ chức thực hiện chặt chẽ, có trọng tâm trọng điểm, đúng nguyên tắc, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng. Các cơ quan, đơn vị luôn giữ vững nền nếp sinh hoạt đảng, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và các quy chế lãnh đạo của cấp uỷ; đề cao tự phê bình và phê bình, xây dựng tinh thần đoàn đoàn kết thống nhất cao trong nội bộ. Các chi, đảng bộ quán triệt, cụ thể hoá nghị quyết, chỉ thị của cấp trên sát với đặc điểm nhiệm vụ ở cấp mình. Quy trình chuẩn bị, ra nghị quyết có sự chuyển biến rõ rệt, đúng hướng dẫn, nghị quyết lãnh đạo luôn bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Qua đó chất lượng đội ngũ cán bộ cấp ủy, đảng viên không ngừng được nâng lên. Đồng thời các cấp ủy Đảng đã thường xuyên tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW4 (khóa XII, khóa XIII) của Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 và Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ QUTW và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ chủ trì các cấp. Các chi, đảng bộ tổ chức có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị về công tác giáo dục quản lý và chấp hành kỷ luật. Đảng ủy Lữ đoàn tổ chức hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm thực hiện quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu, quy chế làm việc của chỉ huy Lữ đoàn, tới mọi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Đồng thời Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, gắn với kiện toàn cấp ủy viên các cấp đúng cơ cấu, số lượng; coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, gắn với trách nhiệm nêu gương, nói đi đôi với làm, có bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trước khó khăn, thử thách. Công tác bồi dưỡng, rèn luyện tạo nguồn và kết nạp đảng viên được cấp ủy các cấp quan tâm thực hiện đúng kế hoạch. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thường xuyên được quan tâm, chú trọng gắn với thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đánh giá cán bộ trên cơ sở đúng người, đúng việc, đúng chức trách và mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Tích cực chủ động quán triệt triển khai thực hiện tốt kế hoạch công tác kiểm tra giám sát trong năm; trong đó đặc biệt chú trọng hướng vào việc giải quyết các khâu yếu, mặt yếu kịp thời, hiệu quả.

Đi đôi với xây dựng Đảng bộ TSVM, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và xác định xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Các cơ quan, đơn vị trong Lữ đoàn đã chú trọng tập trung xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ. Thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục chính trị cho các đối tượng, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu trong thi đua xây dựng đơn vị. Duy trì thực hiện nghiêm các chế độ, nền nếp chính quy, việc chấp hành kỷ luật, các quy định của đơn vị, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm; kịp thời nắm bắt, định hướng, giải quyết tốt tình hình tư tưởng của quân nhân. Chú trọng chấn chỉnh lễ tiết tác phong quân nhân, xây dựng lề lối làm việc, nền nếp sinh hoạt theo phương châm “hành động theo điều lệnh, làm việc theo chức trách”; duy trì nghiêm chế độ học tập, công tác, sinh hoạt trong cơ quan, đơn vị. Gắn huấn luyện với xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, đưa công tác quản lý bộ đội, quản lý trang bị, vật tư tài chính vào nền nếp. Dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn, sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan, đơn vị, đến nay, 100% cán bộ, chiến sĩ luôn yên tâm công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có trường hợp vi phạm kỷ luật phải xử lý. Đơn vị luôn giữ được sự ổn định, ngày càng đi vào nền nếp. Thực hiện tốt nhiệm vụ kép là huấn luyện, SSCĐ và phòng, chống đại dịch Covid-19, không để dịch bệnh lây nhiễm vào trong đơn vị.

Có thể khẳng định, hiệu quả của công tác xây dựng Đảng bộ TSVM gắn với xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” đã tác động mạnh mẽ và làm chuyển biến sâu sắc cả trong nhận thức, hành động của cán bộ, chiến sĩ, tạo khí thế sôi nổi, thực hiện và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Lữ đoàn ngày càng phát triển vững mạnh.

Đại tá NGUYỄN QUANG TRUNG, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn
 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *