Thứ tư Ngày 23 Tháng 09 Năm 2020, 02:06:38

“Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”

Ngày đăng: 04/05/2020

QK2 – Nhằm thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với cách mạng Việt Nam, hằng năm, cứ vào dịp đất nước kỷ niệm các sự kiện lịch sử, các thế lực thù địch cả trong và ngoài nước lại râm ran những luận điệu xuyên tạc lịch sử, hòng hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, phủ nhận những thành quả cách mạng và ý nghĩa của các sự kiện đó. Bằng nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, thay hình, đổi dạng, chúng không bỏ qua một sự kiện lịch sử nào của đất nước và lợi dụng triệt để các “kênh” trực tiếp, gián tiếp, nhất là thông qua mạng internet để tuyên truyền, bóp méo, xuyên tạc sự thật lịch sử.

Bảo tàng Quân khu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của dân tộc cho thế hệ trẻ trên địa bàn.

Đơn cử như trong những ngày này, nhân dân ta đang tưng bừng kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020) và 66 năm Ngày Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2020), trên một số website, blog, tài khoản mạng xã hội, các đối tượng phản động lưu vong và cơ hội chính trị trong và ngoài nước tiếp tục “nhào nặn”, “vá víu” thâu nối các chiêu trò cũ rích với giọng điệu “lưỡi không xương” suy diễn méo mó. Thâm độc và dã tâm hơn chúng cho những chiến thắng của nhân dân ta là một sự “ăn may”, đồng thời chúng lạc lõng đưa ra những thứ gọi là “sử liệu” hòng cố tình xuyên tạc, hạ thấp thắng lợi của nhân dân ta. Thủ đoạn xuyên tạc lịch sử của chúng nhằm phủ nhận tầm vóc, giá trị to lớn của chiến thắng mang tầm vóc quốc tế của dân tộc ta, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo sáng suốt, toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; của tinh thần đoàn kết, yêu nước, kiên cường, dũng cảm, hy sinh to lớn của các thế hệ người con đất Việt.

Những luận điệu xuyên tạc của chúng đã trở nên thô thiển và lạc lõng khi giá trị về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, trấn động địa cầu” (7/5/1954) và Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, giang sơn thu về một mối (30/4/1975) đã ngấm vào máu, vào thịt trong mỗi con người   Việt Nam từ trẻ đến già. Những giá trị lịch sử đó có ý nghĩa to lớn, là thành quả kết tinh của nhiều nhân tố, trong đó quan trọng nhất là sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; sự hy sinh lớn lao cả xương máu và nước mắt mà dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã trải qua trong suốt 9 năm kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp (1945-1954) và 21 năm dài đằng đẵng chống đế quốc Mỹ xâm lược (1954-1975).

Đã 66 năm, Chiến thắng Điện Biên Phủ và 45 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhưng đến nay trong con mắt của các học giả nước ngoài, các cựu binh đã từng tham chiến trong chiến trường Việt Nam và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới vẫn không khỏi ngỡ ngàng về “sức mạnh kỳ diệu Việt Nam”, về “tinh thần đại đoàn kết dân tộc, trí tuệ Việt Nam”, về “chiến thắng kỳ diệu của chính nghĩa thắng phi nghĩa”…

Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi vẻ vang của nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và Đại thắng mùa xuân 1975 mãi mãi được ghi vào lịch sử và trường tồn cùng dân tộc, là những mốc son trong những trang sử chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của tinh thần yêu nước, của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam; của ý chí quyết chiến, quyết thắng và sức mạnh của Quân đội nhân dân, lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn mang tầm vóc thời đại.

Thực tế đã minh chứng, mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc đều bắt nguồn từ sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; từ truyền thống yêu nước nồng nàn, tinh thần đại đoàn kết, kiên cường, anh dũng, quyết tâm đấu tranh bảo vệ nền độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam.

Truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc luôn là động lực to lớn, tiếp thêm sức mạnh để mỗi người dân mang trong mình dòng máu Lạc Hồng cảm nhận và chuyển hóa thành hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, tiến lên giành những thắng lợi mới trên chặng đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Nhìn nhận về bản chất thủ đoạn của các thế lực thù địch xuyên tạc lịch sử, phủ nhận những thành quả cách mạng, nhằm thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với cách mạng Việt Nam tuy không mới nhưng âm mưu, thủ đoạn của chúng ngày càng thâm độc, tinh vi, xảo quyệt và luôn thay hình, đổi dạng. Hơn lúc nào hết, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân cần hết sức tỉnh táo, đề cao cảnh giác để phát hiện, phòng chống, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Tục ngữ Việt Nam có câu “Dù ai nói ngả, nói nghiêng/Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân” mãi luôn vẹn nguyên giá trị; khẳng định bản lĩnh kiên định, vững vàng, lòng tự hào dân tộc và trí tuệ con người Việt Nam; đồng thời khẳng định chân lý của nhân dân Việt Nam trước âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. 

NGÔ VĂN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *