Thứ năm Ngày 29 Tháng 10 Năm 2020, 02:50:11

Loại bỏ những luận điệu chống phá trước thềm Đại hội XIII của Đảng

Ngày đăng: 13/10/2020

QK2 – Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước. Thời điểm đại hội cận kề, các thế lực thù địch càng tăng cường các hoạt động chống phá, xuyên tạc, nhằm làm suy giảm niềm tin của nhân dân với Đảng, và chế độ.

Cán bộ phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Điện Biên tích cực tuyên truyền đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho phụ nữ đồng bào dân tộc ít người trên địa bàn.

Trên các phương tiện truyền thông hải ngoại, các trang mạng của tổ chức phản động, lưu vong và mạng xã hội, cùng với việc lợi dụng thời điểm Đảng ta lấy ý kiến góp ý của toàn dân vào dự thảo Báo cáo chính trị, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, các phần tử bất mãn trong và ngoài nước luôn tìm mọi âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, bịa đặt, bóp méo, phủ nhận nền tảng tư tưởng, lý luận, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và những thành tựu của nhân dân ta, đất nước ta đã đạt được trong những năm đổi mới…

Cùng với các thủ đoạn xuyên tạc dự thảo Báo cáo chính trị, nguy hiểm hơn chúng còn xuyên tạc công tác nhân sự, cán bộ của Đảng. Để chống phá, chúng không từ thủ đoạn nào, ra sức tìm mọi cách để suy diễn, bóp méo, bịa đặt, quy kết thành những hạn chế, yếu kém của Đảng, Nhà nước trong công tác cán bộ. Dã tâm hơn, chúng cố tình xuyên tạc, dựng chuyện, quy chụp và cho rằng việc thực hiện công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ cốt cán cho Đại hội XIII là hình thức, đã “tước đi quyền tự do, dân chủ trong việc ứng cử, đề cử và bầu cử trong đảng”.

Với lối suy diễn kiểu “trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã thông”, chúng còn khoác lác “quy hoạch”, “sắp xếp” bộ máy lãnh đạo của Đảng từ Trung ương xuống địa phương, từ trên xuống dưới như thật. Thủ đoạn tinh vi của chúng là giật tít, câu khách, nhằm vào sự tò mò của công chúng, nhất là các đối tượng nhẹ dạ, cả tin và đưa ra đánh giá theo chiều hướng tiêu cực, phân tích, nhận định méo mó, sai lệch về công tác cán bộ, nhân sự của Đảng, xuyên tạc chế độ mất dân chủ, độc đảng, chuyên quyền…

Chúng còn đi sâu đời tư, xuyên tạc, vu cáo, nói xấu, bôi nhọ cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. Thủ đoạn thường gặp của chúng là phát tán các thông tin, hình ảnh, clip giả tạo, sai lệch, lập lờ biến trắng thành đen, gây ra sự hoài nghi trong dư luận xã hội, hòng tác động đến nhận thức, tâm lý, tâm tư tình cảm của một bộ phận nhân dân và cán bộ, đảng viên. Lợi dụng vào các vụ việc sai phạm của một số cán bộ vừa bị xử lý kỷ luật thời gian qua để xuyên tạc, bóp méo công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng là “thanh trừng nội bộ”, “tranh giành quyền lực”, “tranh giành lợi ích”…

Những luận điệu suy diễn, quy chụp, bóp méo sự sự thật, những thông tin giả mạo, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị về công tác cán bộ của Đảng là những thủ đoạn nham hiểm trong thực hiện “diễn biến hoà bình” chống phá cách mạng Việt Nam. Mục đích của chúng là gây nhiễu loạn thông tin, hạ thấp uy tín của cán bộ, gây ra sự hoài nghi, hoang mang, dao động về tư tưởng chính trị đối với những người nhẹ dạ, cả tin, tạo ra sự mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước; làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào tầm quan trọng, ý nghĩa đặc biệt to lớn của Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, tính ưu việt của chế độ và Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

Thực tế đã minh chứng, trong suốt chiều dài lịch sử, thấm nhuần tư tưởng “Cán bộ là gốc của mọi công việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, công tác nhân sự, cán bộ của Đảng được đặc biệt chú trọng, luôn được thực hiện trên một quy trình chặt chẽ, chuẩn bị công phu với những cách làm cẩn trọng, dựa trên nguyên tắc xây dựng Đảng, tập trung dân chủ, thể hiện ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhờ đó, đã góp phần xây dựng Đảng ta luôn trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, lãnh đạo đất nước giành được nhiều thắng lợi to lớn trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập sâu rộng quốc tế.

Nói về công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng không chỉ là nhiệm vụ của Tiểu ban Nhân sự, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Ban Chấp hành Trung ương mà là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, của các cấp uỷ, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị và các địa phương. Các cơ quan, tổ chức có liên quan, mà trước hết là Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương phải dày công chuẩn bị, phải xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ “then chốt” của “then chốt”, có liên quan đến sự sống còn của Đảng, vận mệnh của chế độ, sự phát triển, vững mạnh của đất nước. Từng cơ quan, địa phương, từng cán bộ trực tiếp tham gia vào công tác chuẩn bị phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc trách nhiệm của mình, toàn tâm, toàn ý lo cho công việc chung, phải đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, của nhân dân lên trên hết, trước hết…

Với những chủ trương, đường lối “Ý Đảng hợp lòng dân”, trên cơ sở nguyên tắc của Đảng, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là cơ quan cao nhất của Đảng sẽ dân chủ, sáng suốt lựa chọn ra đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, phẩm chất, trí tuệ, có tâm, có tầm, đủ đức, đủ tài, “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” và có uy tín cao bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, thực sự là tinh hoa của Đảng, đại diện cho ý đảng, lòng dân giải quyết những công việc liên quan đến sự sống còn của Đảng, vận mệnh của chế độ, sự phát triển vững mạnh của đất nước.

NGÔ VĂN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *