Thứ ba Ngày 17 Tháng 09 Năm 2019, 11:21:07

Lịch sử lực lượng vũ trang Quân khu 2 (1946 – 2016)

Ngày đăng: 24/10/2018

QK2 – Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, địa bàn Quân khu 2 ngày nay luôn có một vị trí chiến lược rất quan trọng. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đây là nơi sớm nhất ở miền Bắc bị quân Pháp xâm lược với quy mô lớn và cũng từ đó luôn được đặt vào vị trí chiến lược trọng yếu, một trong những địa bàn có ý nghĩa quyết định thành bại của ta và của địch trong cuộc chiến tranh Đông Dương. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cùng với đồng bào các dân tộc, LLVT Quân khu đã hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, xây dựng hậu phương, chi viện tiền tuyến, đánh thắng chiến tranh phá hoại, đồng thời làm tròn nghĩa vụ quốc tế vẻ vang với cách mạng Lào.

Trong suốt quá trình hơn 70 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành. LLVT Quân khu 2 đã cùng với nhân dân và các dân tộc Tây Bắc, đóng góp một phần không nhỏ vào sự nghiệp xây dựng và bảo về Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cuốn lịch sử “Lịch sử lực lượng vũ trang Quân khu 2 (1946 – 2016)” .

Cuốn lịch sử “Lịch sử lực lượng vũ trang Quân khu 2 (1946 – 2016)” là một công trình dựng lại tương đối toàn diện, có hệ thống về sự ra đời phát triển cũng những thành tựu trong xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của LLVT Quân khu từ năm 1946 đến năm 2016, trên nền tảng bám sát các quan điểm chỉ đạo của Đảng về xây dựng LLVT và tiến hành chiến tranh nhân dân.

          Cuốn sách gồm 3 chương:

          Chương I: Lực lượng vũ trang Quân khu trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954).

          Chương II: Lực lượng vũ trang Quân khu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 – 1975)

          Chương III: Thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (1976 – 2016)

          Cuốn sách sẽ giúp bạn đọc trong công tác nghiên cứu, tuyên truyền và giáo dục truyền thống lịch sử; tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự Trung ương và Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ quốc phòng về biện soạn lịch sử và tổng quan chiến tranh. Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu.Thư viện Quân khu xin trận trọng giới thiệu.

Sách do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân xuất bản, gồm 242 trang, lưu hành năm 2016.

THANH HƯƠNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *