Chủ nhật Ngày 03 Tháng 07 Năm 2022, 09:24:51

Lắng nghe, giúp đỡ, gắn bó máu thịt với nhân dân

Ngày đăng: 19/05/2022

QK2 – Một trong những nội dung cơ bản được Nghị quyết 847-NQ/QUTW của Quân uỷ Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, khái quát trong 5 đặc trưng cơ bản, đó là “… lắng nghe, tôn trọng, học hỏi, giúp đỡ, gắn bó máu thịt với nhân dân”. Đây cũng là một trong những nét tiêu biểu truyền thống của Quân đội, phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”.

 

GẮN BÓ CHẶT CHẼ, MẬT THIẾT GIỮA ĐẢNG VỚI NHÂN DÂN

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, chứ không phải của cá nhân anh hùng nào; Đảng ta đại biểu cho lợi ích chung của giai cấp công nhân, của toàn thể nhân dân lao động, chứ không phải mưu cầu lợi ích riêng của một nhóm người nào, của cá nhân nào. Thành công của Đảng ta là ở nơi Đảng ta đã tổ chức và phát huy lực lượng cách mạng vô tận của nhân dân”. Bác nhấn mạnh: “Trong cuộc kháng chiến kiến quốc lực lượng chính là ở dân, cách làm là dựa vào lực lượng của dân, tinh thần của dân, để gây hạnh phúc cho dân”, “Gốc có vững cây mới bền, xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”. Như vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm nhận ra sức mạnh của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Chủ tịch Hồ Chí Minh nghiêm khắc phê phán những biểu hiện của tệ quan liêu, xa dân, khinh dân, đặc biệt là thói kiêu ngạo “quan cách mạng”, đứng trước nhân dân thì ra lệnh, ra oai “không tin dân” dẫn đến “dân không tin” làm hại đến uy tín của Đảng, của Chính phủ.

Khẳng định vai trò của quần chúng nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng Đảng, Nhà nước và mỗi cán bộ, đảng viên có trách nhiệm giác ngộ, tập hợp, đoàn kết nhân dân lại rồi dẫn đường cho họ đi vào hoạt động cách mạng, nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân. Thực tiễn lịch sử cũng như bài học kinh nghiệm của Đảng ta và phong trào cộng sản quốc tế đã cho thấy, ở đâu, lúc nào mà Đảng giữ vững được bản chất cách mạng của mình, giữ vững được mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân; cán bộ, đảng viên sống gần dân, trọng dân, hiểu dân, tin dân, có trách nhiệm với dân, thì ở đó, lúc đó, nhân dân dành trọn niềm tin, tình cảm cho Đảng, bảo vệ Đảng. Ngược lại, lúc nào Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên mắc bệnh quan liêu, xa rời quần chúng, tham nhũng, hủ hoá, không tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, không lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân, lúc đó Đảng sẽ dần xa rời bản chất cách mạng. Gắn bó chặt chẽ giữa Đảng với nhân dân, Đảng ta luôn luôn đặc biệt chăm lo, củng cố mối liên hệ giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân, mối liên hệ này đã góp phần củng cố, tăng cường sức mạnh của Đảng về mọi mặt. Đảng luôn xác định củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa cán bộ, đảng viên và nhân dân là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước. Gắn có máu thịt giữa Đảng với nhân dân thể hiện bản chất giai cấp công nhân, là nguồn sức mạnh trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng hiện nay. 

HIỂU DÂN, GẦN DÂN, GIÚP DÂN HIỆU QUẢ

Địa bàn Quân khu có hơn 30 dân tộc cùng chung sống, tỉ lệ đồng bào người dân tộc thiểu số chiếm tỉ lệ cao, trong khi đó đời sống kinh tế, xã hội của đồng bào nơi biên giới, vùng sâu, vùng xa còn gặp rất nhiều khó khăn. “Lắng nghe…, giúp đỡ, gắn bó máu thịt với nhân dân”, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu, nhất là các đoàn kinh tế, quốc phòng (KT- QP) và các đơn vị đóng quân ở địa bàn vùng sâu, vùng xa vẫn đang ngày đêm bám dải đất biên cương, bám bản làng, đồng hành giúp đỡ nhân dân. Không chỉ cầm tay, chỉ việc hướng dẫn nhân dân phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phòng, chống dịch bệnh, các đơn vị còn là “đội quân văn hoá”, cán bộ, nhân viên là “chiến sĩ văn hoá” thực hiện “3 bám, 4 cùng” tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, hương ước thôn, bản để bài trừ, xoá bỏ các hủ tục lạc hậu. Gắn bó máu thịt với nhân dân còn thể hiện sự gần gũi, đồng hành cùng nhân dân, bởi chỉ có đồng hành với nhân dân mới thấy được những khó khăn, vướng mắc, bất cập và nhu cầu chính đáng của nhân dân để tìm cách hỗ trợ, giúp đỡ. Theo Đại tá Nguyễn Văn Huân, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Đoàn KT-QP 379 thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn 28 xã trong vùng dự án, Đoàn KT- QP 379 chú trọng thực hiện tốt công tác phối hợp, ký kết với Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên; 4 huyện thuộc địa bàn Khu KT- QP Mường Chà; Ban Dân vận Tỉnh uỷ; Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Hội LHPN tỉnh Điện Biên tuyên truyền về văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đồng thời hỗ trợ và nhân rộng các mô hình kinh tế, giúp dân xoá đói, giảm nghèo ổn định cuộc sống.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ giúp nhân dân huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) khắc phục hậu quả thiên tai.

Có thể thấy, việc “Lắng nghe, tôn trọng, học hỏi, giúp đỡ, gắn bó máu thịt với nhân dân” ở các cơ quan, đơn vị thuộc LLVT Quân khu luôn được quan tâm, thực hiện tốt. Mặc dù vậy, một số ít cán bộ, đảng viên ở chỗ này, chỗ khác, nhiệm vụ này, nhiệm vụ khác còn tồn tại sự thờ ơ, vô cảm trước những khó khăn, vướng mắc của nhân dân gặp phải mà chưa tìm cách hỗ trợ, giúp đỡ và điều này đã được Nghị quyết 847 của Quân uỷ Trung ương chỉ rõ một trong những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân “Không quan tâm đến lợi ích chung, làm việc gì cũng chỉ mưu cầu cho lợi ích cá nhân; sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi…”.

Lắng nghe, tôn trọng, học hỏi, giúp đỡ, gắn bó máu thịt với nhân dân các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác dân vận, thường xuyên “lắng nghe”, chia sẻ khó khăn, giúp đỡ nhân dân, nhất là các đơn vị đóng quân nơi biên giới, vùng sâu, vùng xa… để hình ảnh và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân ngày càng toả sáng.

Bài, ảnh: CAO MẠNH TƯỜNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *